dnes
Pondělí - zatazeno
23°C
zítra
Úterý - jasno
22°C
pozítří
Středa - jasno
20°C
Zrušení přístavu, nová výstavba. Vyjádřete se k přípravě změn územního plánu
Veřejné projednání návrhu změn proběhne v pondělí 12. prosince v sále magistrátu, kde se jednou měsíčně koná jednání zastupitelstva. Foto: archiv

Zrušení přístavu, nová výstavba. Vyjádřete se k přípravě změn územního plánu

Pražané mají až do poloviny prosince možnost ovlivnit přípravu několika důležitých změn územního plánu. Mezi navrhovanými změnami je i několik kauz, které již dříve vyvolaly pozornost místních obyvatelů.

Jedná se například o potenciální výstavbu polyfunkčního domu na smíchovské trojúhelníkové parcele mezi ulicí Na Zatlance a Kováků, kde by místní raději viděli park.

Dalším sledovaným návrhem je změna pole u Šeberova, doposud definovaného jako sportovní plocha, na plochu s veřejnou vybaveností – cílem je výstavba školy. Ostře sledovaná byla již v minulosti změna týkající se pozemku na Vítězném náměstí, kde chtěla radnice Prahy 6 společně se soukromým investorem postavit budovu známou pod jménem Lední medvěd.

„Ne každá ze změn ale musí nutně znamenat více výstavby. Na stole je v této vlně například i změna z obytné funkce na funkci městské zeleně při ulici Šárecká na Hanspaulce,“ uvedla náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Veřejné projednání návrhu změn, zařazených do „celoměstsky významných změn vlny IV“, proběhne v pondělí 12. prosince od 9 hodin ve velkém zasedacím sále budovy magistrátu na Mariánském náměstí. Nejpozději do sedmi dnů, tedy do 19. prosince, poté může každý k návrhu změny uplatnit své připomínky písemně. Právnické i fyzické osoby, kterých se změny bezprostředně týkají, pak mohou podat námitky a stanoviska.

Po zpracování všech došlých připomínek, námitek a stanovisek bude následovat projednání v Komisi pro územní plánování, Výboru pro územní rozvoj a Radě hlavního města Prahy. Konečné rozhodnutí je v rukou pražského zastupitelstva.

„Vedení města se zavázalo zprůhlednit proces pořizování změn a zapojit do něho co nejvíce i veřejnost. Každý stavební projekt začíná svůj život právě v územním plánu. V této fázi je také největší prostor pro dohodu mezi investorem, dotčenou městskou částí a obyvateli,” zdůraznila  náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Přehled navrhovaných změn:
● Praha 4, Braník – zrušení navrženého přístavu sportovních lodí u bývalých ledáren
● Praha 5, Smíchov – trojúhelníková parcela mezi ulicemi Na Zatlance, Kováků a Karla Engliše. Změna funkce pro technickou infastrukturu na všeobecně smíšenou funkci, záměrem je výstavba polyfunkčního domu.
● Praha 5, Smíchov a Hlubočepy – pozemky, na kterých stojí bývalé telefonní ústředny. Vlastní je firma Charlton a.s. se sídlem na Kypru, plánující výstavbu polyfunkčních objektů
● Praha 6, Dejvice – změna funkce čistě obytné na městskou zeleň za účelem zřízení centrálního parku Hanspaulka
● Praha 6, Dejvice – zrušení funkce veřejné vybavenosti na pozemku na Vítězném náměstí a zvýšení koeficientu zastavěnosti na parcele známé z kauzy „Lední medvěd“
● Praha 6, Šárecké údolí – změna funkčního využití na pozemcích usedlosti Šatovka z obytného na zdravotní zařízení
● Praha 8, Střížkov – změna zelené plochy na obytnou za účelem výstavby bytového domu
● Praha 4, Michle – vymezení veřejně prospěšné stavby – kabelové vedení v tunelu
● Praha 11, Chodov – změna funkce u Litochlebského náměstí z technické infrastruktury na obytnou
● Praha 12, Modřany – změna umožňující obnovu a revitalizaci starého objektu technické infrastruktury
● Praha 17, Řepy – rozšíření výškové regulace na širší část stabilizovaného území starých Řep
● Praha 17, Řepy – záměr výstavby polyfunkční smíšené výstavby na pozemcích dnes určených pro technickou infrastrukturu
● Praha-Lipence – záměr rozšíření ČOV
● Praha-Slivenec – záměr rozšíření hřbitova
● Praha-Slivenec – změna malé obytné funkční plochy na sportovní plochu
● Praha-Šeberov – změna stávajícího pole na funkci veřejného vybavení za účelem výstavby základní školy
● Praha-Troja – zrušení plochy sportu za účelem výstavby administrativní budovy ZOO
● Praha-Újezd, Praha-Šeberov – přemostění silniční komunikace D1 „ekoduktem“
● Praha – Velká Chuchle – narovnání plochy zeleně s ohledem na ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodů
● Praha-Zbraslav – změna za účelem výstavby hasičské zbrojnice


Bezplatný seminář: Finanční arbitr a spotřebitelé

Dnes ve 12:50

Humanitní odbor Úřadu městské části Praha 2 a Občanská poradna Společnou cestou zvou ve čtvrtek 18 října od 9 hodin na seminář Finanční arbitr a spotřebitelé.

Další články
Nahoru