dnes
Úterý - obcasny-dest
13°C
zítra
Středa - obcasny-dest
14°C
pozítří
Čtvrtek - prehanky-dest
16°C
Byznys

Zjednodušení Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Dnem 14. prosince nabyla účinnosti aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu. Hlavní věcné změny se týkají nejen příloh žádostí o podporu, ale také úpravy postupu pro oznamování změn v projektech a doplnění výjimky pro maximální výši úvazku u jednoho zaměstnavatele. Žadatele o podporu tak čeká několik významných zjednodušení, které napomohou lepšímu a efektivnějšímu čerpání evropských peněz.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu s sebou přináší hned několik změn. Ty se dotýkají například příloh žádostí o podporu, kde mimo jiné došlo k úpravě povinnosti dokládat tzv. ekonomickou analýzu, která se týká sociálních a ekonomických dopadů projektů. Žadatelé s projekty do 100 mil. Kč způsobilých výdajů nově tuto analýzu nemusejí složitě zpracovávat tak, že by vyplňovali velké množství údajů v prostředí MS2014+, ale mohou sociální a ekonomické dopady doložit jednodušeji. Mění se i povinnost zpracovávat tzv. finanční analýzu, kterou nově nebudou muset předkládat malé projekty do objemu 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.

„Tato úprava se dotkne všech v budoucnu vyhlášených kolových výzev a také všech výzev průběžných. Jedná se o další krok směrem k zjednodušení podání žádostí o podporu, a tak doufáme, že žadatelé tuto změnu uvítají,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Dále byla nově doplněna výjimka pro maximální výši úvazku u jednoho zaměstnavatele, a to za účelem zjednodušení pravidel zejména pro pedagogické pracovníky. V řádně odůvodněných případech a u vybraných zaměstnanců bude tedy možné navýšit čerpání úvazku po nezbytně dlouhou dobu až do výše 1,2 úvazku.

„Jako radní pro školství a evropské fondy zároveň jsem při rozhovorech s řediteli škol a pedagogy byla mnohokrát upozorněna, že pedagogičtí pracovníci zapojení do přípravy a realizace evropských projektů na svých školách a institucích musí tuto činnost vykonávat nad rámec svých pracovních povinností a pracovní doby, za což ale nemohli být podle dosavadních pravidel spravedlivě odměněni. Rozhodla jsem se proto ve spolupráci s magistrátním odborem evropských fondů iniciovat jednání s Evropskou komisí ohledně změny, která by umožnila těmto zaměstnancům navýšit úvazek. Jsem ráda, že jsme v tomto ohledu nalezli pochopení a k navýšení povoleného maximálního úvazku došlo,“ uvedla Ropková.

„Zjednodušení se týká zaměstnanců, kteří sice mají plný úvazek, ale je nezbytné a žádoucí, aby se na projektu podíleli nad rámec standardního úvazku. Jde například o pedagogy, pedagogicko-psychologické poradce, vědeckovýzkumné pracovníky a jiné specialisty. Uvedenou výjimku naopak nemohou uplatnit zaměstnanci na manažerských nebo administrativních pozicích,“ doplnil Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.

V rámci aktualizace došlo také k úpravě postupu pro oznamování změn v projektech. Změny je nyní nutné oznamovat již před podáním zprávy o realizaci, nikoli až současně s ní.

Více informací o Operačním programu Praha – pól růstu ČR mohou zájemci nalézt na: www.penizeproprahu.cz.


GridServices se stará o bezpečnost plynovodů už 10 let

19. října 2018 v 09:22

Společnost GridServices ze skupiny innogy, která zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více 2,3 milionů zákazníků u nás, si připomíná 10 let od svého založení. Firma se sídlem v Brně spravuje plynovodní sít největšího provozovatele distribuční soustavy v České republice,...

DPP zvítězil v mezinárodní soutěži Global Light Rail Awards 2018

18. října 2018 v 10:24

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uspěl ve finále 12. ročníku soutěže Global Light Rail Awards 2018 (Světové ocenění městských systémů lehkých železnic 2018). Získal první cenu v kategorii Most Improved System (nejvíce vylepšený systém). DPP se v soutěži prezentoval svými úspěchy při modernizaci...

Růst mezd v innogy pokračuje

13. října 2018 v 08:58

Zlepšování mzdových a pracovních podmínek pro zaměstnance energetické skupiny innogy v Česku bude nadále pokračovat. Svědčí o tom čerstvá dohoda o detailech navýšení mezd pro rok 2019, kterou firma uzavřela s odbory. Na základě kolektivní smlouvy na období let 2018 – 2020 dojde k celkovému nárůstu...

Nové technologické trendy cestovních kanceláří

12. října 2018 v 09:53

Webové a mobilní aplikace patřily k hlavním zbraním služeb sdílené ekonomiky. Toto paradigma mění nové B2B webové aplikace TripGate a MeetingPackage.com zaměřené na komplexní management služebních cest. Jejich služby pro tuzemskou klientelu přináší OK-TOURS. 

Pražská strojírna bude investovat téměř 12 milionů do centra pro ohýbání kolejnic

11. října 2018 v 08:06

Pražská strojírna, dceřiná společnost DPP, uskuteční největší investici do výroby v posledních letech. Vedení Pražské strojírny odsouhlasilo nákup centra pro ohýbání kolejnic od švýcarské společnosti Stierli-Bieger. Za nové zařízení Pražská strojírna zaplatí v přepočtu téměř...

V Praze se koná konference Deloitte, poskytne informace o střediskách sdílených služeb

10. října 2018 v 07:05

Střediska sdílených služeb (SSC – Shared Service Centers) zaměstnávají v Česku devadesát tisíc lidí. Do dvou let jich bude podle odhadů Deloitte sto tisíc, tedy zhruba dvě a půl procenta zaměstnanců České republiky. To je jeden z důvodů, proč se celosvětová konference Deloitte Shared Services...

Po zpřísnění daňových kontrol začala firmám růst ziskovost

2. října 2018 v 09:47

Praha byla donedávna, z pohledu četnosti daňových kontrol, považována za daňový ráj, který některé firmy využívaly jako vhodné místo k tzv. daňové optimalizaci. To potvrdila studie leadera v oblasti dat a analytiky, společnosti Bisnode, podle které před zpřísněním daňových kontrol firmám, které...

Praha 7 vyhlásila nejlepší začínající podnikatele letošního roku

28. září 2018 v 07:40

Letošní cyklus přednášek a workshopů, které pořádá Praha 7 pro začínající podnikatele, je ve finále. Třetí ročník projektu Podnikavá 7 vyvrcholil ve středu 26. září soutěží o nejlepší podnikatelský záměr. Začínající podnikatelkou roku 2018 se stala Jitka Čechová s projektem „Co budu dneska...

Další články
Nahoru