dnes
Čtvrtek - zatazeno
5°C
zítra
Pátek - obcasny-dest
4°C
pozítří
Sobota - jasno
3°C
Pražský život

Zdraví jim neslouží, půjdou k zemi: V centru se bude z bezpečnostních důvodů kácet

Během března budou na plochách veřejné zeleně v Praze 1 ze zdravotních a bezpečnostních důvodů odstraněny pokáceny některé stromy. Pražský patriot přináší jejich kompletní seznam.

Dětské Hřiště U Haštala:

  1. Pajasan žláznatý – náletového původu, kmen je vzdálen od zdi 0,75 metru a od mohutnějšího pajasanu jen necelé dva metry. Tím došlo k výrazné deformaci koruny. Stabilita větví je snížená, riziko pádu větví na herní plochu je neúnosně vysoké.
  2. Pajasan žláznatý – těžiště koruny je výrazně vychýlené od svislé osy směrem ke skluzavce, riziko vývratu je proto zvýšené. Stabilita větví je snížená.

Vzhledem k frekventovanému stanovišti obou hodnocených stromů rostoucích na dětském hřišti je nezbytné uplatnit vysoké nároky na jejich provozní bezpečnost. Na dětské hřiště bude vysazena náhradní výsadba – Prunus mahaleb

Alšovo nábřeží:
3. Lípa velkolistá před čp. 70 – nachází se ve stadiu odumírání. V horní části jsou plodnice dřevokazné parazitické houby-outkovky, která snižuje stabilitu větví. Báze kmene je vyhnilá, je napadená dřevokaznou parazitickou houbou – dřevomorem kořenovým. Provozní bezpečnost lípy je trvale nedostatečná, hrozí její pád na komunikaci. Za pokácenou lípu na Alšově nábřeží bude vysazena lípa nová.

Vrchlického sady:
4. Pajasan žláznatý, rostoucí u parkové cesty v blízkosti rohu Opletalovy a Washingtonovy ulice. Strom byl již několikrát arboristicky ošetřován. Jeho zdravotní stav se ale stále zhoršuje. Ve výšce se kmen nebezpečně vidlicovitě větví. Koruna prosychá. Provozní bezpečnost stromu je s ohledem na frekventované stanoviště již zcela nedostatečná. V místě pokáceného stromu bude vysazen nový strom.

5. Lípa srdčitá, rostoucí ve svahu u budovy Hlavního nádraží. Kmen je napaden hnilobou, hrozí pád stromu. Bude provedena náhradí výsadba.

Františkánská zahrada:
6. Javor mléč, rostoucí u obvodové cesty poblíž vchodu do polikliniky. Strom je ve stadiu stárnutí, je napaden dřevokaznou houbou, která způsobuje bílou hnilobu napadeného dřeva vnitřní části kmenů a silných větví. Hniloba dřeva nebezpečně snižuje stabilitu celé koruny, strom proto představuje bezpečnostní riziko pro své okolí. Náhradní výsadba v tomto případě nebude provedena, v blízkosti stromu rostou lísky turecké, kterým se pokácením javoru uvolní prostor.

Technická správa komunikací, jakožto správce stromořadí, pokácí ze zdravotních a bezpečnostních důvodů dvě lípy rostoucí před Nemocnicí Na Františku, javor Na Alšově nábřeží za Rudolfinem a pět jerlínů V Celnici.


Další články
Nahoru