dnes
Čtvrtek - snih-dest
7°C
zítra
Pátek - oblacno
5°C
pozítří
Sobota - snih
2°C
Pražská politika

Zastupitelstvo Prahy 2 neschválilo prodej obecních domů a bytů, privatizace tím nekončí

Zastupitelstvo městské části Praha 2 mělo včera na programu 20 bodů k prodeji obecních domů a bytů. Ten byl zahájen již v minulém volebním období. Ke schválení prodeje však nedošlo, navržená usnesení nezískala potřebný počet hlasů. Koalice ODS, TOP 09 a OSB tak bude hledat nové řešení, jak v prodeji pokračovat.

Současná koalice má prodej domů a bytů v programovém prohlášení a nemůže počítat s podporou opozičních zastupitelů (Strana zelených, ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL), ačkoliv někteří z nich v minulosti další vlnu prodeje obecního bytového fondu podpořili.

Aktuálně bylo nezbytné vyjasnit otázky vznesené opozicí, zejména Zelenými a KDU-ČSL na květnovém zasedání zastupitelstva. Týkaly se uznatelného stáří znaleckých posudků i možných odchylek ve výsledném ocenění nemovitostí a nárůstu cen.

Výsledkem několikaměsíčního úsilí a soustředění množství podkladů, zahrnujících i vyjádření externích subjektů, bylo konstatování, že prodej může nadále pokračovat beze změny pravidel. Probíhá totiž nejen v souladu se zákonem a metodikou stanovenou městskou částí, ale i s obvyklou oceňovací praxí a s respektováním procesních lhůt v podmínkách veřejné správy.

Významný návrh cen nemovitostí

Na základě informací předložených odpovědnou místostarostkou Michaelou Mazancovou (OSB) tak byly na program včerejšího zastupitelstva zařazeny domy a byty, jejichž nájemníci splnili podmínku akceptace koupě. Někteří zastupitelé považovali nárůst cen nemovitostí v posledním období za natolik významný, že návrhy na prodej 14 domů (po bytových jednotkách) a šesti bytů v dříve prodaných domech nepodpořili.

Vyslovili požadavek na zpracování nových posudků či dodatků k nim s cílem aktualizovat výchozí ceny. To i za cenu opakování celého akceptačního procesu a s rizikem zvýšení množství domů, které akceptační podmínku dostatečného počtu zájemců nesplní. Jednání o prodeji se uskutečnilo v době, kdy je výkon samosprávy opakovaně pod nežádoucím tlakem kriminalizace rozhodování zastupitelů a vyhrožování trestními oznámeními.

„Stáří znaleckých posudků není omezeno žádným právním předpisem a s ohledem na nezbytné procesní kroky a lhůty není třeba žádných změn,“ konstatovala Michaela Mazancová, místostarostka odpovědná za prodej, a navrhla postupovat i nadále tak, aby nedocházelo k nadbytečným průtahům.

Jan Korseska (ODS), předseda klubu zastupitelů ODS, doplnil: „Nejasnosti, které se před létem vynořily, byly dostatečně vysvětleny a klub ODS nepovažuje za vhodné vůči oprávněným nájemníkům, kteří prošli úspěšně akceptačním procesem, měnit podmínky těsně před cílem.“

Nájemníci dostanou novou šanci

Naproti tomu Michael Grundler (TOP 09), místostarosta odpovědný za správu majetku a zároveň předseda klubu zastupitelů TOP 09 sdělil: „Členové klubu TOP 09 se rozhodovali s přihlédnutím k prudkému vývoji cen nemovitostí v Praze, který před týdnem potvrdily i aukce Prahy 2 na prodej volných bytů. Nechtěli jsme rozhodovat o prodeji připraveném na základě  znaleckých posudků zpracovaných často před rokem i déle.“

Koalice se shodla na tom, že neschválení usnesení rozhodně neznamená konec nadějí na přislíbený prodej. Zástupci koalice budou neprodleně jednat o podmínkách pokračování tak, aby mohla být nájemníkům poskytnuta nová šance.

Další postup bude zohledňovat jak nárůst cen, tak záměr zachovat kontinuitu procesu zahájeného v minulém volebním období a stabilizaci dlouhodobých rezidentů v Praze 2. Nové podmínky by měly být známy do příštího jednání zastupitelstva.
 


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru