dnes
Sobota - zatazeno
2°C
zítra
Neděle - snih
1°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
-1°C
Pražská politika

Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet na rok 2016

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 10. února, bylo projednání rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši 716,6 milionu Kč. Oproti rozpočtu na rok 2015 se celkový objem rozpočtu snížil o 15,3 %.  

Příjmovou stránku rozpočtu tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 661,8 mil. Kč. Stejně jako v loňském roce jsou do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů, bytů a nebytových prostor. Tyto prostředky, tentokrát ve výši téměř 411 mil. Kč, jsou určeny na krytí investičních akcí, které již zastupitelstvo schválilo.

Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 54,8 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).
Výdajová stránka rozpočtu na rok 2016 zahrnuje  294,4 mil. Kč neinvestičních výdajů a přibližně 422,2 mil. Kč na investice.

Na oblast školství bude celkem vydáno 85,2 milionů korun (z toho 8,8 mil. na rekonstrukce sociálního zařízení v některých mateřských školách a další rekonstrukční práce a 14,6 milionů na splátku úsporného projektu přeměny topných systémů ve školách). Na životní prostředí je vyčleněno přibližně 50 mil. Kč. Z toho 41,4 mil. jde na údržbu zeleně a chodníků, 9 mil. je vyčleněno na akci Revitalizace zeleně v majetku MČ (uskuteční se za předpokladu získání dotace z Operačního programu Životní prostředí) a přes 1,5 mil. Kč na rekonstrukci dvou dětských hřišť (Zázvorkova, Třebonice) a doplnění mobiliáře na dalších hřištích a sportovištích. Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 8, 9 mil. Kč. Přes 13,1 milionu Kč jde do oblasti dopravy, z toho přibližně 6,9 mil. Kč je určeno na realizaci parkování na Velké Ohradě a zvýšení počtu parkovacích míst v Bellušově ulici  a téměř 4,5 mil. Kč na opravy a údržbu komunikací, kanalizačních vpustí a dopravního značení.

Nejdůležitějším plánovaným investičním výdajem je 302,5 mil. Kč na pořízení domu pro seniory.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru