Dnes Čtvrtek - prehanky-dest 20°C
Zítra Pátek - bourky 20°C
Čtvrtek 18. 8. 2022
Svátek má Helena
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Zastřešení Spořilovské: Kde to vázne? Praha 4 a magistrát si přehazují odpovědnost za zdržení
Vizualizace zastřešení Spořilovské spojky. Zdroj: JK ARCHITEKTI s.r.o

Zastřešení Spořilovské: Kde to vázne? Praha 4 a magistrát si přehazují odpovědnost za zdržení

O potřebě zastřešení Spořilovské spojky, které by ulevilo obyvatelům okolních oblastí od negativních dopadů tranzitní kamionové dopravy, doposud hovořilo několik generací politiků a spořilovským byla opakovaně slibována náprava. Nicméně k realizaci projektu doposud nedošlo. Jak to s ním vypadá nyní?

„Míč je momentálně na straně Prahy 4. Udělali jsme studii etapizace, jak co nejrychleji začít realizovat jednotlivé investiční akce na Spořilovské, abychom snížili negativní dopady z tranzitní dopravy. K této studii se nám městská část ještě nevyjádřila,“ sdělil serveru Pražský patriot náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

„Praha 4 oficiálně neobdržela žádnou etapizaci schváleného projektu Zastřešení Spořilovská, který má platné posouzení EIA (proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, pozn. aut.). Na mě osobně se obrátil jiný projektant, než zpracovatel dokumentace projektu Zastřešení Spořilovská, s rozpracovaným projektem, který je v řadě bodů v zásadním rozporu s projednaným a zastupiteli městské části schváleným projektem. Tyto rozpory jsem projektantovi pojmenoval a jasně sdělil, že na naplnění schválené dokumentace trváme a v žádném případě nechceme porušovat výsledky projednání EIA," reagoval 1. místostarosta Prahy 4 pro dopravu Zdeněk Kovářík (ODS). Magistrát získal pravomocné stanovisko EIA pro zastřešení již v roce 2019.

Podle Scheinherra chtělo hlavní město už začít s dílčími úpravami, které by okolí frekventované komunikace trochu zlepšily. „Navrhli jsme úpravu chodníků, výsadbu stromů nebo vytažení nároží pro větší bezpečnost chodců. Bohužel to městská část odmítla,“ uvedl.

Podle Kováříka nemohla Praha 4 postupovat jinak. Dílčí úpravy by totiž byly v rozporu se schválenou studií EIA. „A především by ubrání významných odbočovacích pruhů znamenalo omezení propustnosti a plynulosti MHD i automobilové dopravy v prostoru dvou důležitých křižovatek. Rozšiřování chodníků na úkor odbočovacích pruhů podstatných pro plynulost MHD nemůžeme podporovat. Navíc považujeme za zhola nerozumné sázet stromy do prostoru budoucí stavby zastřešení, a tím stavbu znemožnit,“ reagoval Kovářík.

Podle Scheinherra situaci také komplikuje omezení provozu na Spořilovské při výstavbě. „Od počátku projektu se vědělo, že nemůžeme odvést tranzitní dopravu na chybějící jihovýchodní část Pražského okruhu – stavbu 511 a nejde všechno odklonit na ulici 5. května, kde by nastal kolaps dopravy,“ řekl. Již dříve uvedl, že Pražský okruh po dokončení úseku mezi brněnskou a hradeckou dálnicí odvede ze Spořilovské více než polovinu stávajícího objemu dopravy.

„Město nerealizuje nic z projektu Zastřešení Spořilovské a tak nečiní nic ke snížení negativních dopadů na obyvatele městské části v oblasti Spořilova. Dokonce nemá v rozpočtu na letošní rok žádné peníze na dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí a získání povolení pro stavbu zastřešení,“ sdělil místostarosta Kovářík.

„Pro urychlení všech akcí udělali studii etapizace, na kterou jsme ještě nezískali stanovisko městské části,“ zopakoval kritickou výtku k Praze 4 náměstek Scheinherr. „Etapizace akce znamená řazení jednotlivých částí výstavby tak, aby byla naplněna po částech celá akce při dodržení schválených podkladů a získaných povolení EIA. Rozhodně neznamená popření projednané a schválené akce, která v zastupitelstvu Prahy 4 získala dosud historicky nejvyšší podporu od všech zastoupených stran,“ reagoval místostarosta Kovářík.


Autor: Jan Puci

Provoz hlídaného parkoviště v Krči bude pokračovat s novým provozovatelem

Dnes v 10:27

Provozování hlídaného parkoviště v Krči při ulici Štúrova bude mít nového provozovatele. Toho v současné době Praha 4 vybírá. Provoz parkoviště není přerušen.

Zemřel Vladimír Prchlík, Sokol a čestný občan Prahy 4

Včera v 10:17

Ve věku 93 let zemřel čestný občan Prahy 4 Vladimír Prchlík, rodák ze Spořilova a dlouholetý aktivní člen spořilovského Sokola. U příležitosti životního jubilea – 90 let, obdržel Vladimír Prchlík v prosinci 2019 uznání za zásluhy o rozvoj sokolského hnutí stříbrný odznak Zasloužilého člena České...

Dar radnice Pohotovostní motorizované jednotce

16. srpna 2022 ve 20:03

Předsedkyně Výboru pro bezpečnost zastupitelstva Prahy 4 Lucie Michková předala v sídle Pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy věcný dar v celkové hodnotě téměř 20 tisíc korun. Jedná se o 17 kusů speciálních taktických nosítek pro rychlou evakuaci...

Proměnu dopravní sítě plánuje Praha 5, vytvořila nový generel

16. srpna 2022 v 19:12

Praha 5 má k dispozici nový koncepční dokument s názvem Generel dopravy MČ Praha 5. Základním předpokladem je zkvalitnění života místních obyvatel lepší nabídkou služeb městské mobility. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí městské části Lenka Abessi.

Další články
Nahoru