Dnes Čtvrtek - obcasny-dest 2°C
Zítra Pátek - obcasny-dest 6°C
Pátek 16. 4. 2021
Svátek má Irena
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Politika

Zasedání zastupitelů Prahy 4 se bude konat ve středu. Jaký je program?

Jedenácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v tomto volebním období se uskuteční ve středu 23. září od 13 hodin v zasedacím sále historické Nuselské radnice v Táborské ulici (sál 301).


Účastníci musí dodržovat aktuálně vyhlášená opatření proti šíření nákazy covid-19. Jednání lze sledovat také v přímém přenosu na internetové stránce MČ Praha 4: https://praha4.cz/Primy-prenos-z-jednani-Zastupitelstva-mestske-casti-Praha-4.html

N á v r h programu:

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Informace o rozpočtovém hospodaření a plnění finančního plánu ekonomické činnosti za období 1–6/2020

3. Majetkové dispozice
a)    k prodeji pozemků parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2053/1 a parc. č. 2053/2, vše v katastrálním území Nusle
b)    k prodeji části pozemku parc. č. 2020/1 a části pozemku parc. č. 2023 označených dle GP č. 2360–54/2019 jako pozemek parc. č. 2020/1 a jako pozemek parc. č. 2023/3, oba v katastrálním území Nusle
c)    k prodeji části pozemku parc. č. 1748/17 v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3316–68/2019 jako díl a, o výměře 29 m2
d)    k prodeji části pozemku parc. č. 1052/163 označené dle GP č. 3007–260/2019
jako pozemek parc. č. 1052/396 v katastrálním území Krč
e)    k prodeji pozemku parc. č. 1797/7 se stavbou bez č.p./ č.e. – garáže v ulici Zelinářská, katastrální území Braník
f)    k prodeji nebytové jednotky č. 1407/102 v domě č.p. 1407, V Horkách 19, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 10780/223940 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 418, vše katastrální území Nusle, Praha 4
g)    k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže nezapsané v KN, na pozemku parc.č. 1285/22, katastrální území Krč, Praha 4
h)    ke změně části usnesení č. 8Z-12/2020 ze dne 15. 5. 2020 k prodeji pozemku parc. č. 387 v katastrálním území Podolí

4. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek

5. Splátkové dohody
a)    k žádosti paní I. J. o uzavření splátkové dohody
b)    k žádosti paní I. S. o prominutí poplatku z prodlení

6. Návrh na vyjádření podpory pro návrh na propůjčení Řádu Bílého lva (in memoriam) plukovníkovi v.v. Jaroslavu Hofrichterovi, letci RAF, příslušníkovi 311. bombardovací perutě.

7. Návrh ke schválení dodatku č. 5 zřizovací listiny, kterým se mění Zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, se sídlem Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199, ze dne 28. 12. 2000, platné od 1. 1. 2001, č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění všech jejích dodatků, a zároveň se vydává úplné znění této zřizovací listiny.

8. Informace o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 4. 9. 2019 do 19. 8. 2020.

9. Návrh ke změně tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4.

10. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.


Praha 5 uspořádala on-line mítinky, tento typ jednání s veřejností chce využívat i v budoucnu

29. března 2021 ve 20:45

Během březnového lockdownu uspořádala radnice Prahy 5 hned čtyři distanční setkání s občany, kterých se zúčastnilo přes sto lidí. Úřad počítá s on-line mítinky i do budoucna.

Další články
Nahoru