dnes
Neděle - oblacno
3°C
zítra
Pondělí - zatazeno
2°C
pozítří
Úterý - zatazeno
3°C
Zaměstnávání lidí s hendikepem, zn. Spěchá to!
Pražský životKomerční sdělení

Zaměstnávání lidí s hendikepem, zn. Spěchá to!

„Vážím si toho, že nám důvěřujete, a proto neustále pracujeme na nových přístupech, které vám usnadní řešení povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,“ říká Mgr. Martin Stolín, PhD., jednatel AV Institut s.r.o., nestátního zdravotnického zařízení a agentury práce, která se zaměřuje na poradenství a podporu při náboru zdravotně postižených osob.

Které z možností plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou pro zaměstnavatele při změně legislativy nyní nejvýhodnější?
Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti č. 435 Sb., ve které se výrazně mění podmínky pro poskytování náhradního plnění společnostmi zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.
foto-martin-stolin-barva-nahled
Zaměstnávání OZP/OZZ se jeví z naší zkušenosti jako ekonomicky nejefektivnější a lidsky nejpřístupnější. Zdravotně postižení lidé jsou často motivovaní  udržet si těžko získané zaměstnání, a proto se snaží co nejlépe odvést svojí práci. Motivací nebývají pouze finanční prostředky, ale zájem najít si přátele a cítit se potřební a prospěšní pro společnost i pro svoje okolí. Ze zkušenosti zdravotníka vím, že vykazují minimální fluktuaci, jsou většinou stálými a loajálními zaměstnanci, kteří si váží příležitosti a nemají potřebu časté změny zaměstnání. Jsou flexibilní, často hledají práci na zkrácený úvazek a je tedy možné se s nimi domluvit dle potřeb, např. v pracovní špičce.

Zaměstnáváním hendikepovaných si zvýší firma společenskou odpovědnost tím, že vám není lhostejná problematika této cílové skupiny a stanete se tak společensky odpovědnou firmou. Tito zaměstnanci jsou samozřejmě přínosem pro pracovní tým, většinou přinášejí do týmu prvek různorodosti a spolupráce, která obohacuje firemní kulturu. Hendikepovaní zaměstnanci jsou k sobě tolerantnější, doplňují se, tým je pak stabilnější a dokáže pracovat efektivněji. Ale asi největším a rozhodujícím přínosem pro zaměstnávání OZP/OZZ jsou finanční výhody pro zaměstnavatele, a to ve formě úlev na daních, nákladových úspor při řešení náhradního plnění a získání příspěvků od Úřadu práce.

Jaký máte názor nebo přístup k mýtům a předsudkům, které provázejí zaměstnávání OZP/OZZ?
Zaměstnavatelé mají nedostatek informací, kde hledat vhodné kandidáty z řad OZP/OZZ na volná pracovní místa. Jakou konkrétní pracovní pozici nabízet lidem s různými typy zdravotního postižení, jak optimálně využít jejich pracovní potenciál. Negativem při zprostředkování zaměstnání na volném trhu práce jsou různé mýty a bariéry v komunikaci. Zaměstnavatelé nevědí, jak správně komunikovat se zdravotně postiženým či znevýhodněným uchazečem o zaměstnání, respektive zaměstnanci, jak minimalizovat omezené pracovní a komunikační možnosti OZP/OZZ využitím kompenzačních pomůcek a úpravami pracoviště.

av-institut-male-nahled Zaměstnavatelé si často při zmínce o zdravotním postižení vybaví zvýšenou návštěvnost lékaře a nemocnost, malou výkonnost, nedostatečnou odolnost vůči stresu apod. Předpokládají, že osoby se zdravotním postižením mají výrazné fyzické postižení a s tím i související pracovní omezení. V praxi však OZP/OZZ nemusí mít často vůbec žádné či velmi malé pracovní omezení a běžný člověk nemusí ani jejich problém odhalit. Nejsou si často vědomi, že zaměstnávání OZP/OZZ může přinést i výrazné pozitivní dopady na pracovní kolektiv a jeho výkonnost, jako je například snížení nemocnosti. Častou bariérou je i fakt, že vedoucí pracovníci či zaměstnavatelé nevědí, jak se k takové osobě chovat, jak s nimi na pracovišti jednat a jak je začlenit do pracovního kolektivu.

Z toho co jste řekl, tedy spíše plyne, že je důležité se ptát a zjišťovat, co lidé s hendikepem mohou nabídnout?
Ano, zaměstnavatelé by měli při náboru tuto otázku rozhodně klást. Každý potřebuje pochopení a přímý přístup bez předsudků. Chápu, že každý zaměstnavatel chce mít v týmu skvělé lidi a hendikepovaní skvělí týmoví kolegové jsou. Jen je potřeba při náboru být na tyto situace připraven, aby v případě vašeho dotazu na uchazeče, jaké máte omezení, když se vám dostane odpověď, např. nemohu…, nebyl tento kandidát zbytečně dopředu „zaškatulkován“, že to není vhodný uchazeč na pozici, s čímž se často setkáváme. Nábor lidí se zdravotním postižením se neliší od běžného náboru, a proto využijte veškeré osvědčené prostředky.

Ale abych se zmínkou ještě vrátil k předsudkům, tak je nutné říci, že i na straně uchazečů z řad hendikepovaných, a to uchazeče nyní nepaušalizuji, jsou i tací, kteří se nedostaví na pohovor, nedorazí do práce, a to vše bez předchozí omluvy a v domnění, že se nic neděje. Dle mého názoru je potřeba i na tomto intenzivně pracovat v oblasti edukace, a to především směrem k cílové skupině, aby předsudky o nemocnosti a výkonnosti do budoucna nezastínili spíše slova jako nespolehlivost, neochota apod.

logo-praceozp-nahled Proč zaměstnávat OZP/OZZ?
Na tuto otázku existuje několik odpovědí z různých úhlů pohledů. O těchto motivacích by se dalo psát mnoho, ale těmi nejzákladnějšími jsou sociální odpovědnost firmy, splnění zákonné povinnosti, finanční úspory a ekonomický přínos, prestiž, získání kvalitních a loajálních zaměstnanců.

Co nabízíte společnostem, které řeší povinný podíl zaměstnávání OZP?
Všechny navržené optimalizace, změny a doporučení realizujeme společně s klienty.  Spolupráce s námi zjednoduší a zefektivní proces náboru osob se zdravotním postižením, přinese úsporu finančních nákladů, sníží fluktuaci zdravotně postižených zaměstnanců, propojí zdravotní péči (PLS) s identifikací skrytých ID (osob pobírající invalidní důchod), identifikuje a zprostředkuje transparentní nákup tzv. náhradního plnění, uspořádá diversifikaci směrem k těmto zaměstnancům a naplní požadovaný legislativní rámec. Budujeme servisní organizaci, kde s využitím high technologií /mobilní aplikace/ při zprostředkování a náboru zaměstnanců přinášíme oběma stranám optimální řešení.

av-instiut-nahled

 

AV Institut s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, personální agentura, auditorská a poradenská společnost, která komplexně řeší zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále jen „OZP“ na otevřeném trhu práce.

V oblasti pracovního lékařství poskytuje audity pracovních příležitostí pro OZP, recruitment a související HR procesy v oblasti zaměstnávání OZP, bilanční a pracovní diagnostiku, dny zdraví a kurzy první pomoci.

Organizuje eventy a oborové konference z oblasti managementu a zdravotnictví. Edukuje komerční společnosti vzdělávacími programy šitými na míru.

AV Institut s.r.o. najdete v Poděbradské ulici 924/46B, Praha 9. 


Další články
Nahoru