Dnes Pondělí - skorojasno 26°C
Zítra Úterý - oblacno 27°C
Pondělí 22. 7. 2024
Svátek má Magdaléna
Pražské drby
Co se v Praze povídá aneb Tak trochu jiný pražský bulvár
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Zaměstnávání dohodářů bude od léta zatíženo dalšími administrativními povinnostmi
Ilustrační foto: archiv

Zaměstnávání dohodářů bude od léta zatíženo dalšími administrativními povinnostmi

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) byla až do letošního roku oblíbenou formou zaměstnání pro příležitostné přivýdělky nebo práce na nízký úvazek, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Výhodou pro zaměstnance byla možnost zdanit příjmy z DPP až do výše 10 000 korun měsíčně srážkovou daní a výjimka z povinnosti z těchto příjmů odvádět zákonná pojištění. Pro zaměstnavatele DPP přinášely výrazně menší administrativní zátěž než zaměstnanci v klasických pracovních poměrech. DPP zároveň poskytovaly velkou flexibilitu – umožňovaly mít zaměstnance „na zavolanou“, kteří pracovali pouze tehdy, když bylo potřeba.

Novelou zákoníku práce se flexibilita DPP výrazně snížila. Od 1. července 2024 přichází další vlna nových administrativních povinností pro zaměstnavatele se zaměstnanci na DPP. Podívejme se podrobněji na tyto změny.

Povinnost hlásit zaměstnance na DPP

Dosud platilo, že pokud zaměstnavatel neodvádí z příjmů zaměstnance zákonné odvody, nebyl povinen hlásit přijetí zaměstnance ani ukončení jeho zaměstnávání. To se s novelou mění. Zaměstnavatelé budou nově povinni hlásit všechny přijaté zaměstnance příslušné územní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, a to do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy k nástupu došlo. Stejně tak budou povinni ohlásit ukončení zaměstnání na DPP do 20. dne měsíce následujícího po skončení zaměstnání.

Veškeré zaměstnance na DPP, kteří u nich budou pracovat v červenci 2024, budou zaměstnavatelé povinni ohlásit nejpozději do 20. srpna 2024.

Další významnou změnou je povinnost pravidelně hlásit seznam zaměstnanců na DPP, společně s jejich vyměřovacím základem, i v případech, kdy zaměstnanec nedosáhne příjmu v rozhodné výši v příslušném měsíci. Oznámení budou zaměstnavatelé podávat elektronicky na zvláštním tiskopise poskytnutém Českou správou sociálního zabezpečení (tzv. Výkaz DPP), opět do 20. dne následujícího měsíce.

Pokud jste dosud zaměstnávali pouze zaměstnance na DPP, nově máte povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů, a to nejpozději do 30. července 2024.

Změny v odvodech z příjmů z DPP od 1. 1. 2025

Od 1. 1. 2025 se zaměstnavatelé dočkají dalších změn v odvodech z příjmů z DPP. Zavádí se tzv. „režim oznámených dohod“. Současné daňové výhody u DPP (tedy srážková daň a výjimka ze zákonných odvodů) bude možné uplatnit pouze u těchto oznámených dohod, u kterých zároveň měsíční příjem nedosáhl stanoveného limitu.

Příslušnou dohodu bude možné přihlásit do režimu oznámených dohod opět elektronicky České správě sociálního zabezpečení. Pokud jiný zaměstnavatel u stejného zaměstnance již DPP zaregistroval do režimu oznámených dohod, ČSSZ všechny další žádosti dalších zaměstnavatelů odmítne.

Zaměstnavatelé budou mít také možnost požádat ČSSZ o sdělení, zda u příslušného zaměstnance je evidována již nějaká DPP v režimu oznámených dohod.

Platí, že každý zaměstnanec může v režimu oznámených dohod mít pouze jednu DPP. Pokud má zaměstnanec více DPP, z příjmů ze všech ostatních dohod budou odváděny povinné pojištění a daň z příjmů. Výjimkou jsou pouze příjmy malého rozsahu (do 4000 Kč měsíčně), z nichž se pojistné neodvádí.

Zároveň platí, že režim oznámené dohody platí celý kalendářní měsíc. Ve stejném měsíci nemůže režim využít více zaměstnavatelů, i když se zaměstnání nebudou časově překrývat.

Limit měsíčního příjmu oznámené dohody, ze kterého není odváděno pojistné a ze kterého lze odvést srážkovou daň z příjmu, bude možné využít pouze u oznámených dohod, u nichž příjem nedosáhl 25 procent průměrné mzdy zaokrouhlené na 500 korun směrem dolů. Příjmy u DPP u jednoho zaměstnavatele se sčítají. Konkrétní částku vždy vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením ve Sbírce zákonů.

Závěr

Na počátku roku se zaměstnavatelé museli přizpůsobit rozsáhlým změnám v právní úpravě dohod mimo pracovní poměr, které dohody přiblížily více klasickým pracovním smlouvám, například v rozvrhování práce zaměstnancům, přiznání dovolené a příplatků za práci o víkendech a svátcích. Nyní si zaměstnavatelé musí zvyknout na větší kontrolu dohod ze strany státu a pojišťoven a od příštího roku si hlídat, kdy z DPP nemusí pojistné odvádět, a kdy naopak to možné není z důvodu, že zaměstnanec má již jinou DPP, u které tyto výhody využívá.

Autorkou textu je: Mgr. Veronika Kaplanová (MACEK.LEGAL) 


Jak má vypadat projektová dokumentace pro povolení stavby? Ukáže zřejmě až praxe po 1. červenci

28. června 2024 ve 13:26

Tisíce záměrů k povolení stavby zřejmě dorazí do posledního června na stavební úřady po celé České republice. Stavebníci a projektanti tímto krokem budou chtít zvýšit pravděpodobnost, že povolovací řízení nebude vedeno v rámci přechodných ustanovení nového stavebního zákona (NSZ), ale poběží ještě...

Dluhová poradna Prahy 14 je do odvolání zrušena

28. května 2024 v 09:42

Ze zdravotních důvodů na straně poskytovatele byla zrušena dluhová poradna, kterou mohli lidé každé sudé pondělí využívat v prostorách ÚMČ Praha 14.

Bezplatná právní poradna Prahy 15 opět otevřena

24. dubna 2024 v 08:21

Praze 15 se podařilo získat dotaci v rámci programu prevence kriminality, jehož součástí je také podpora právní služby seniorům a matkám samoživitelkám.

Praha 14: Občanská poradna se rozšiřuje o služby Remedium

9. března 2024 v 07:44

Nabídka bezplatného právního poradenství, které MČ dlouhodobě zajišťuje, se rozšiřuje o služby Občanské poradny Remedium. Na konzultace není třeba se objednávat. Zájemcům bude poskytnuta právní pomoc v oblasti výkladu zákonů a prováděcích předpisů, uzavírání smluv či podání k soudům a státním...

Praha 14 opět otevře bezplatnou právní poradnu

31. ledna 2024 v 06:59

Provoz bezplatné právní poradny na radnici Prahy 14 bude od 31. ledna obnoven. Právní konzultace budou opět poskytovány každou středu v čase od 7:30 do 12:30 hodin.

Přednáška v Praze 1: Co dělat když

22. ledna 2024 v 07:43

Středisko sociálních služeb Praha 1 připravilo na únor zejména pro věkově zralé sousedy aktivity nejen z kultury. V programu najdou také podporu pohybu a právní rady. V úterý 6. února budou zájemcům k dispozici zástupci občanské poradny, kteří vysvětlí jaká máte práva...

Bezplatné dluhové poradenství na radnici Prahy 14

11. ledna 2024 v 09:58

Praha 14 od ledna zavádí novou službu – bezplatné dluhové poradenství poskytované certifikovanou poradkyní Lucií Vlčkovou.

Bezplatná Právní poradna Prahy 4 i letos

8. ledna 2024 v 10:37

Bezplatná Právní poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4. K dispozici bude každou čtvrtou středu v měsíci od 15 do 17 hodin na Nuselské radnici, Táborská 500, Praha 4.

Další články
Nahoru