Dnes Neděle - mlha 28°C
Zítra Pondělí - skorojasno 33°C
Neděle 26. 6. 2022
Svátek má Adriana
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna: Žáci odcházejí vybaveni nadstandardní němčinou
ZpravodajstvíKomerční sdělení
Gymnázium Thomase Manna můžete navštívit 28. ledna od 8 do 18:30 hodin, kdy pořádá Den otevřených dveří. Foto: archiv

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna: Žáci odcházejí vybaveni nadstandardní němčinou

Základní škola německo-českého porozumění je připravena dětem všech národností poskytnout rozšířenou výuku němčiny od první třídy. Ve třídách sedí děti jak s mateřským jazykem českým, tak německým, a děti, které byly vychovány dvojjazyčně.

Škola je připravena dětem všech národností poskytnout rozšířenou výuku němčiny od první třídy. Ve třídách sedí děti jak s mateřským jazykem českým, tak německým, a děti, které byly vychovány dvojjazyčně.

Přibývají děti cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice, kteří si přejí, aby se jejich děti učily česky i německy. Na studia základní školy navazuje Gymnázium Thomase Manna, založené roku 1995 německou menšinou u nás.

Připravit pro tyto děti kvalitní výuku není jednoduché a zkušenosti s tím má ředitelka školy Zuzana Svobodová. zuzana-svobodova-gymnazium-thomase-manna-nahled

Vaše škola přijímá jak české, tak německé děti. Jak jsou tak malé děti připravené na dvojjazyčnou výuku?

Dětem, které mají zájem o naši základní školu, nabízíme jako přípravu pravidelné předškolní vzdělávání v rámci tzv. školiček určených právě pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dále máme jednu třídu nultého ročníku, kde se české děti mohou připravit na němčinu a naopak německy mluvící děti získají nebo upevní své dovednosti v českém jazyce. Samozřejmě neopomínáme komplexní rozvoj s ohledem na potřeby této věkové kategorie.

Třídy jsou kombinované? V jedné třídě jsou česky i německy mluvící děti? Kolik dětí je v jedné třídě?

Ano, do třídy spolu chodí děti české i německy mluvící a rovněž děti z bilingvních rodin. Třídy naplňujeme do maximálního počtu 26 dětí. Na výuku jazyků dělíme žáky do skupin podle jazykové úrovně a německým rodilým mluvčím nabízíme i možnost alfabetizace v němčině a výuku německého jazyka jako jazyka mateřského. Na tento koncept pak navazuje i výuka rodilých mluvčích na nižším stupni gymnázia.  Připravujeme děti na složení zkoušky Fit in Deutsch. Učí u nás čeští učitelé i rodilí mluvčí

Co nabízí škola dětem „po vyučování“, jakých kroužků se mohou účastnit v rámci zdokonalení se v jazycích?

Děti mohou využívat německý klub, kroužek Fit in Deutsch nebo kroužek angličtiny. Naší velkou pýchou je česko-německý školní orchestr, který vede rodilá mluvčí a který pravidelně vystupuje na kulturních česko-německých akcích.  Děti mohou dále využívat široké nabídky volnočasových aktivit zaměřených na nejen na cizí jazyky, ale i další kreativní a sportovní aktivity.

Co jiného než na „normální“ základní škole si děti od vás do života odnesou?

Žáci z naší základní školy odcházejí vybaveni pro jejich věk nadstandardní znalostí německého jazyka. Jsou připraveni na další studium na víceletých gymnáziích a úspěšnost u přijímacích zkoušek je téměř 100%. Díky výměnným pobytům s partnerskými školami v SRN a pestřejšímu kulturnímu prostředí v naší škole mají děti dobré nejen česko-německé vztahy, ale celkově položen dobrý základ pro život v multikulturní společnosti.

Základní školu německo-českého porozumění najdete v Chabařovické ulici 1125/4, Praha 8

 

Gymnázium Thomase Manna je osmileté gymnázium. Škola poskytuje kvalitní základní a všeobecné střední vzdělání a považuje se za špičku ve výuce němčiny v České republice.

V čem se škola odlišuje od jiných gymnázií?

Naše škola poskytuje ojedinělý výukový koncept, který umožní studentům získat všeobecné gymnaziální vzdělání, které jim umožní studovat dále na jakékoli vysoké škole a k tomu díky zvýšené dotaci hodin němčiny a částečně dvojjazyčné česko-německé výuce ještě vynikající znalost německého jazyka. Připravujeme studenty na složení jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom II der KMK. Držitelé tohoto diplomu se mohou i s českým maturitním vysvědčením ucházet o studium na univerzitách v SRN a Rakousku za stejných podmínek jako domácí uchazeči.

Jakou jazykovou zkoušku studenti mohou složit a co jim tato umožní?

Kromě výše zmíněné zkoušky DSD II (Deutsches Sprachdiplom), připravujeme studenty v rámci výuky angličtiny standardně na jazykovou zkoušku FCE (tj. úroveň B2) a pokročilejší studenty posledních ročníků i na zkoušku CAE (úroveň C1).

Kromě němčiny nabízíte jaké jazyky?

Kromě němčiny nabízíme jako druhý cizí jazyk angličtinu a dále je možné u nás v rámci školního klubu nebo nepovinných předmětů studovat francouzštinu, ruštinu a španělštinu. Rodilým mluvčím nabízíme rovněž výuku češtiny pro cizince.

Profesoři jsou Češi?

Učí u nás jak plně kvalifikovaní čeští učitelé, tak i rodilí mluvčí, kteří vyučují jak německý, tak i anglický jazyk a rovněž předměty vyučované v němčině (matematika, dějepis, literatura, přírodopis, zeměpis).

Jaké je školné za rok?

Na základní škole je roční školné 32000 korun a na gymnáziu 35000 korun.

Jakých projektů se studenti během roku mohou účastnit?

Škola se každoročně zapojuje do mezinárodní soutěže v argumentaci a debatování v němčině Jugend debattiert international a dosahuje stabilně vynikajícího umístění v rámci České republiky i v mezinárodním finále. Dále spolu s Goethe Institutem organizujeme soutěž v kreativním psaní Jugend schreibt a zapojujeme se do dalších soutěží a olympiád.

V průběhu studia se studenti účastní výměnných pobytů se spolupracujícími školami v Německu a to s gymnáziem v Neumarktu a Höxteru. Studenti sexty ve spolupráci s německým gymnáziem Immanuela Kanta odjíždí na dvoutýdenní pracovní stáž do Hamburku, kde pracují v německých firmách dle vlastního výběru a jsou v rámci výměnného pobytu ubytováni v rodinách německých studentů.

Škola se rovněž pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů Comenius a Erasmus, které podporují mobilitu pedagogů i studentů. Dále jsme zapojeni do česko-německého protidrogové prevence, věnujeme se charitativní aktivitám a ekologických projektů.

Gymnázium Thomase Manna, které sídlí ve Střížkovské ulici 27/32, Praha 8, můžete navštívit 28. ledna od 8 do 18:30 hodin, kdy pořádá Den otevřených dveří.


Šestka rozšiřuje kapacity škol

24. června 2022 v 08:47

Školy v Praze 6 letos otevřou 44 prvních tříd, o jednu více než loni. Do prvních tříd zatím přijaly celkem 1114 dětí, další je mohou následovat po vyřešení odkladů školní docházky a dořešení vícečetných žádostí o přijetí. V detašovaných pracovištích je místo i pro...

Praha 6 rozdělí dětem na tábory tři miliony

23. června 2022 v 08:34

Stejně jako v uplynulých letech, i letos před prázdninami spustila Praha 6 program Šestka táborová. Prostřednictvím portálu Aktivní město přispěje rodičům dětí na tábory, příměstské kempy, sportovní soustředění a další prázdninové volnočasové aktivity.

Další články
Nahoru