dnes
Sobota - zatazeno
8°C
zítra
Neděle - skorojasno
5°C
pozítří
Pondělí - jasno
4°C
Z kohoutku teče kvalitní voda. Není důvod ji dále upravovat
Pitná voda v Praze splňuje hygienické limity. Foto: archiv

Z kohoutku teče kvalitní voda. Není důvod ji dále upravovat

Pražské vodovody a kanalizace varují své zákazníky před prodejci, kteří nabízejí přístroje ke zlepšení kvality pitné vody. „Samozřejmě nikomu nemůžeme zakazovat cokoliv si pořídit, ale nákup podobného přístroje je podle našeho názoru vyhazováním peněz. Pitná voda v Praze totiž splňuje hygienické limity, které jsou pro ni stanoveny,“ zdůraznil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Aktuální kvalitu pitné vody je možné sledovat na webových stránkách www.pvk.cz.

Pitná voda z vodovodu je v celé metropoli nezávadná a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb, která vychází z předpisů EU. Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích a je přísně kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody.

piti-dite-voda-nahled Ročně laboratoře PVK sledují kvalitu vody u tisíců vzorků. Vzorky jsou odebírány z distribuční sítě v Praze a voda je kontrolována po trase distribuce i u spotřebitelů. „Na základě trvalého sledování kvality pitné vody v distribuční síti můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické,“ podotkl Mrázek. V roce 2013 PVK odebraly na šest tisíc vzorků.

Pokud se rozhodnete přístroj na úpravu vody koupit:

1) Informujte se u vašeho dodavatele pitné vody na její kvalitu (informaci je vám dodavatel ze zákona povinen sdělit). Pokud máte potíže s kvalitou dodávané vody a jste si jisti, že nejsou způsobeny vaším vnitřním rozvodem, kontaktujte dodavatele pitné vody. Ten by měl prošetřit příčinu potíží a v rámci svých možností by měl přijmout opatření pro zlepšení kvality dodávané vody v případě, že kvalita neodpovídá požadavkům na kvalitu vody pitné.

2) Pokud jste usoudili, že je pro vás zakoupení na domácí úpravu vody nezbytné a hodláte jej zakoupit (například z důvodu požadavků vyšší nebo odlišné kvality, než je kvalita pitné vody ve vašem vodovodu), oslovte pokud možno více společností, které se prodejem takových zařízení zabývají, a nechte si zpracovat konkrétní návrh technického řešení.

3) Řešení si nechte zpracovat na základě konkrétního požadavku na kvalitu vody nikoli na základě změření jednoho nebo několika málo ukazatelů. Hodnoty ukazatelů kvality vody dodávané veřejným vodovodem je vám dodavatel vody povinen sdělit.

4) Konzultujte navržená technická řešení s nezávislou organizací např. s vaším dodavatelem vody nebo hygienickou stanicí.

5) Při nákupu zařízení požadujte jasné informace o funkci zařízení, technických parametrech (průtok, tlak), životnosti, podmínkách provozu, obsluhy a údržby a o tom jaké látky je filtr schopen odstraňovat. Samozřejmostí by měl být také návod k použití v českém jazyce. V něm by neměly chybět pokyny pro zprovoznění zařízení po jeho odstávkách (ve většině případů je nezbytný 15–20 minutový proplach), údaje o kapacitě náplní a pokyny pro jejich výměnu.

6) Požadujte k zařízení posudek autorizované laboratoře, že je možné je použít ke styku s pitnou vodou a k úpravě vody na vodu pitnou. Solidní prodejce by měl tento posudek předložit.

7) Pokud chcete používat vodu ze zařízení jako vodu pitnou, nevybírejte zařízení na bázi reverzní osmózy, nanofiltrace či destilace, které produkují demineralizovanou vodu zbavenou všech, tedy i těch pro zdraví potřebných solí a minerálů.

8) Nechte si laboratorním rozborem ověřit, zda kvalita vody ze zařízení odpovídá požadavkům na kvalitu vody pitné či vašim odlišným požadavkům.

9) Pokud budete mít se zakoupeným přístrojem potíže, obraťte se na jeho prodejce a požadujte nápravu. V případě neochoty prodejce máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci.

 


Další články
Nahoru