Dnes Sobota - oblacno 14°C
Zítra Neděle - oblacno 17°C
Sobota 10. 4. 2021
Svátek má Darja
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů a obětí válek se uskutečnila na náměstí Kinských
Pieta v rámci akce ke Dni válečných veteránů a obětí válek. Zprava stojí tři zástupci Prahy 5. Místostarosta Lukáš Herold, radní Petr Lachnit a radní David Dušek. Vedle něj je brigádní generálka Lenka Šmerdová. Foto: JP

Vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů a obětí válek se uskutečnila na náměstí Kinských

Den válečných veteránů a obětí válek připadá na 11. listopadu, ale již dnes se konala na náměstí Kinských v Praze 5 vzpomínková akce, kterou pořádalo Sdružení válečných veteránů ČR (SVV ČR). Přítomni byli zástupci páté městské části, Parlamentu ČR, Středočeského kraje a samozřejmě také české armády.

Den válečných veteránů a obětí válek je významným dnem, kdy si lidé již od roku 1926 na celém světě připomínají účastníky a oběti světových i lokálních konfliktů, a to jak oběti z řad vojáků, tak i nevinné oběti z řad civilního obyvatelstva. Nejinak tomu bylo i při dnešní pietní a vzpomínkové akci.

den-veteranu Na úvod zazpíval hymnu České republiky emeritní člen Státní opery Praha Stanislav Lehmann.

Žáci Základní umělecké školy Na Popelce přečetli seznam šestadvaceti vojáků, kteří od začátku devadesátých let padli při zahraničních misích Armády České republiky. U každého padlého přečetli jméno a příjmení, jeho hodnost, datum úmrtí a stát, kde přišel o život. Nejvíce obětí bylo doposavad na misích v Afghánistánu.

Následně byly k základnímu kameni pomníku padlým položeny věnce. Za pátou městskou část to udělali místostarosta Lukáš Herold, radní David Dušek a radní Petr Lachnit, pod jehož záštitou se akce konala. Lachnit stojí od začátku za organizací těchto již tradičních slavnostních shromáždění ke Dni válečných veteránů a s SVV ČR dlouhodobě úzce spolupracuje.

Po kladení věnců následovaly projevy hostů. Petr Lachnit vyzdvihl význam Dne válečných veteránů a obětí válek, připomněl historii místa, kde se pietní akce konala, místa, které se mělo jednou provždy stát vzpomínkou na všechny životy položené při osvobozování Prahy v závěru 2. světové války. Ve svém projevu zdůraznil, že by se měla společnost chovat s úctou nejen k padlým vojákům, ale i přeživším veteránům.

„Každá země si váží svých padlých vojáků, povyšuje je ,in memoriam´, vypravuje jim vojenské pohřby. Co ale s těmi, kteří neměli to ,štěstí´, a přesto, že bojovali, tak nepadli. Proč se ta samá společnost není schopná chovat s náležitou úctou i k žijícím veteránům těch bojů. Copak jenom proto, že nepadli, jim patří méně úcty, méně obdivu? Stát by měl být hodnocen především za to, jakou vděčnost projevuje těm, kteří pro něj udělali něco víc, než jenom splnili svoji povinnost,“ řekl radní Petr Lachnit.

Celý projev Petra Lachnita si můžete přečíst zde.

„Přestože se České republice válečný konflikt vyhnul, byli jste to právě vy, váleční veteráni, kteří jste bojovali za naši demokracii a svobodu v misích po celém světě. Vydobyli jste nám uznání a respekt u našich spojenců a vaše osobní statečnost chránila a bránila naši demokracii a svobodu. Každý národ má své hrdiny, pro mě jste to vy, kteří jste se za naši svobodu nebáli nasadit své životy," řekl místostarosta Lukáš Herold.

den-veteranu-2019 „Měl jsem tu čest být na první porevoluční misi. Jako válečný zpravodaj jmenovaný prezidentem republiky jsem se osobně účastnil prvních dní mise v Saudské Arábii. Děkuji všem, kteří Českou republiku reprezentovali a reprezentují na válečných misích. Tato služba je často hanobena a nezaslouženě zmenšována. Máme být na co hrdi a musíme si našich veteránů vážit. Doufám, že i tato akce k tomu přispěje,“ uvedl radní David Dušek.

Ještě před zástupci páté městské čáti promluvili poslanec Parlamentu ČR Pavel Růžička, za Armádu ČR brigádní generálka Lenka Šmerdová a Středočeský kraj reprezentoval radní Robert Bezděk. „V současnosti se diskutuje o tom, jestli není účast lidí v zahraničních misí zbytečná. Jako člověk, který měl možnost se nasazení mimo území České republiky osobně zúčastnit, si myslím, že to zbyteční není,“ uvedl Pavel Růžička.

„S hrdostí a láskou vzpomínáme na naše vojáky, kteří při plnění služebních povinností položili své životy. Nebyla to marná oběť,“ řekla Lenka Šmerdová.

Místopředseda Sdružení válečných veteránů Ladislav Sornas ve svém projevu zdůraznil význam tohoto slavnostního dne, odvahu a statečnost všech našich vojenských veteránů, kteří prošli válečnými konflikty. Zmínil také trvalý zármutek rodin, jejichž členové zahynuli při plnění svého poslání.

Rektor kostela Nanebevzetí panny Marie Stanislav Přibyl po čtení z knihy Makabejské připomněl význam toho, že vojáci nasazují to nejcennější, co každý má, a to vlastní život. Po krátké řeči pronesl modlitbu za zemřelé ve všech válečných konfliktech.

den-veteranu-2019-b Během vzpomínkové akce převzali vyznamenání z rukou zástupce Sdružení válečných veteránů účastníci zahraničních misí v Iráku, bývalé Jugoslávii a Afghánistánu. Záslužný kříž SVV ČR III. stupně dostali za spolupráci a pomoc při organizaci a zabezpečení péče o válečné veterány praporčík Vlastimil Novotný, podplukovník Jiří Konečný a kapitán Petr Kolouch. Záslužný kříž SVV ČR II. stupně si odnesl major Pavel Striegel.

Mezi hosty akce byl i předseda dopravního výboru zastupitelstva Prahy 5 Jan Panenka. „Je to důležitá akce. Lidé by si měli připomínat, že položit lidský život je největší oběť, kterou může člověk udělat pro svou vlast. V mojí rodině je švagr podplukovníkem, který se zúčastnil několika misí. Vím, že když byl v misích, zasáhlo to celou rodinu, která se obávala, zda se vůbec vrátí,“ řekl. Podle zastupitele je dobře, že si Praha 5 Den válečných veteránů a obětí válek každoročně připomíná. 


Nová klubovna pro skauty z Prahy 8

Dnes v 08:12

Klubovna pro skauty z Prahy 8 se v současné době dokončuje v areálu mateřské školy Dolákova. Skauti budou mít k dispozici zázemí k tvůrčím aktivitám včetně kuchyňky. Klubovna byla jedna z priorit radnice osmé městské části, i když cesta k vybudování nebyla...

Praha 5 chystá vlastní geoportál. Vyhledá hřiště, školy nebo volební místnosti

8. dubna 2021 v 07:36

Praha 5 plánuje spustit vlastní geoportál, interaktivní mapu, která občanům pomůže lépe se orientovat na území městské části a zjednoduší i řešení problémů v různých oblastech života.

Praha 8 nabízí granty pro rok 2021

7. dubna 2021 v 17:21

Spolky a organizace v osmé městské části mohou získat finanční příspěvek v oblastech sport, volný čas, kultura a sociální oblast. Celkově je na všechny oblasti vyčleněno 13 milionů korun.

Výzkum: Jak se na Palmovce cítíme a jak ji vnímáme

7. dubna 2021 v 07:52

To byly základní otázky sociologicko-antropologického výzkumu, který pomůže osmé městské části při plánování dalších kroků pro zklidnění a modernizaci Palmovky.

Další články
Nahoru