Dnes Středa - polojasno 18°C
Zítra Čtvrtek - polojasno 18°C
Středa 5. 10. 2022
Svátek má Eliška
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Vznikne studie úprav Olšanské ulice a okolí. Praha za ni zaplatí 2,7 milionu korun
Olšanská ulice. Foto: VitVit / Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0

Vznikne studie úprav Olšanské ulice a okolí. Praha za ni zaplatí 2,7 milionu korun

Praha nechá zpracovat architektonicko-urbanistickou studii proměny Olšanské ulice a jejího okolí včetně rozsáhlého areálu Nákladového nádraží Žižkov, kde několik investorů plánuje bytovou výstavbu. Zadání studie dnes schválili pražští radní. Její přípravu dostal na starost městský Institut plánování a rozvoje (IPR), který na to od magistrátu dostane asi 2,7 milionu korun. Studie by měla být hotová příští rok v dubnu.

Studie určí budoucí urbanistickou podobu území, řešit bude ale také veřejné prostranství nebo dopravu a přispěje ke snížení ekologické stopy této oblasti.

Olšanská ulice je důležitou městskou třídou a významnou dopravní tepnou. Prochází středem oblasti, ve které je naplánováno hned několik projektů v různém stádiu přípravy – například revitalizace ulic Seifertova – Táboritská, rekonstrukce ulice Jana Želivského či proměna nákladového nádraží Žižkov.  Současně je však lemována převážně administrativními budovami a území dnes dominuje automobilová doprava.

„Cílem je koordinovat záměry soukromých investorů se zájmy hlavního města Prahy. Studie pomůže nastavit plán dalších kroků v území tak, aby vznikla kvalitní část města, která se vhodně napojí na své okolí a zároveň bude přínosem pro obyvatele území,“ říká 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček (za TOP 09).

Olšanská ulice by podle něj měla naplňovat vizi takzvaného města krátkých vzdáleností a nastavit férové podmínky pro chodce, cyklisty a osoby se sníženou možností pohybu. Důraz bude také kladen na udržitelný rozvoj území a adaptaci na změnu klimatu. Součástí Olšanské ulice by tak měly být výsadba nového stromořadí či systém hospodaření s dešťovou vodu. 

IPR proto nechá vypracovat studii, která bude obsahovat návrh nové urbanistické struktury, koncepci napojení na sítě městské infrastruktury a plán revitalizace veřejného prostranství. V rámci přípravy studie proběhne rovněž participace s občany. Počítá se mimo jiné se sběrem podnětů formou dotazníkového šetření a se setkáním s místními obyvateli a spolky. 

„V minulých měsících jsme podrobně prověřovali celé území, setkávali se s místními aktéry a formulovali zadání pro studii. Jsme rádi, že se projekt posouvá do další fáze. Protože stojíme o co nejkvalitnější řešení, budeme hledat externího zpracovatele v otevřeném výběrovém řízení,“ popisuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Pro oblast nákladového nádraží již v posledních letech také studie vznikla, sloužila jako podklad pro schvalovanou změnu územního plánu. Ta umožní výstavbu, kterou tam plánují firmy Central Group, Penta Real Estate nebo Sekyra Group.

Plánovanou výstavbu čtvrti, kde má podle podkladové studie žít až 15 000 lidí, kritizovali někteří místní obyvatelé, kteří se obávají zejména navýšení dopravy. Výhrady k návrhu změny územního plánu, kterou bude rada a zastupitelstvo Prahy schvalovat zřejmě do konce roku, měla také Praha 3.


Autor: puc
Další články
Nahoru