dnes
Sobota - zatazeno
6°C
zítra
Neděle - obcasny-dest
6°C
pozítří
Pondělí - prehanky-snih-dest
5°C
Dětská PrahaPražský život

Vysvědčení. Děti se bojí rodičů. Linky bezpečí a rodičů jsou připraveny

Období před prázdninami je pro některé děti opakovaně obdobím stresu. Mnohé se obávají, jak budou rodiče reagovat, přinesou-li domů špatné známky na vysvědčení.

„V období kolem vysvědčení přibývá na Lince bezpečí hovorů na téma školních problémů. Zvyšují se hovory týkající se strachu z nepřiměřené reakce rodičů na známky. Výjimkou nejsou ani hovory, při kterých dítě zmiňuje útěk z domova kvůli vysvědčení,“ říká Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Téma vysvědčení řeší spíše dívky. Školním problémům, které zahrnují i téma vysvědčení a strach z reakce rodičů na známky, je pak v období kolem vysvědčení v průměru denně věnováno 6 hovorů.

„Obava dítěte, jak bude rodič na špatné známky reagovat, je přirozená, protože dětem záleží na hodnocení a názoru rodiče. V takové situaci se strachu v průběhu hovoru hodně věnujeme, dítě může odventilovat své pocity, získá nad situací větší nadhled a společně s námi si naplánuje rozhovor s rodiči.  Pokud se dítě bojí takovým způsobem, že se odmítá vrátit domů, či je již na útěku z domova, je při hovoru nutné důkladně zmapovat jeho rodinné zázemí a dle konkrétního případu volit správnou formu intervence,“ uvádí za Linku bezpečí Peter Porubský.

„Rodiče by se měli zajímat o školní výsledky svých dětí v průběhu celého školního roku, překvapenost ze známek na vysvědčení není na místě. Je důležité si uvědomit, že na školní úspěšnost dětí má vliv mnoho faktorů, jako je např. atmosféra ve třídě či krizové situace v rodině. V neposlední řadě je to i výchovný přístup, který nerespektuje individuální potřeby dětí, ať už se jedná o  nadměrné ambice rodičů na školní úspěšnost či jejich nezájem o školní starosti dětí,“ dodává za Rodičovskou linku Kateřina Schmidová.  

Linka bezpečí a Rodičovská linka rodičům doporučuje:
-    Nezatěžujme dítě svou vlastní historií – nepřenášejme na dítě své vlastní požadavky a nesplněná přání bez ohledu na jeho zájmy, schopnosti a limity.
-    Mluvme s dítětem jako s partnerem, buďme otevření k diskuzi – nechme prostor pro vyjádření vlastních názorů, přání, zájmů a potřeb.
-    Sledujte vývoj školního prospěchu dítěte v průběhu celého roku.
-    Při reakci na vysvědčení se spíše soustřeďte nejdříve na pochvalu za to, co se dítěti podařilo, až pak na případný neúspěch.
-    Důrazně zvažte formu a všechny výroky, které chcete dítěti sdělit. Měly by být pro dítě srozumitelné a zároveň by je neměly stresovat.
-    Nikdy nepoužívejte výhružky typu „Jestli dostaneš špatnou známku, nechoď domů …“
-    Zvažte, zda vaše nároky na dítě odpovídají jeho schopnostem, zda nemáte větší ambice na školní úspěšnost svého dítěte, než jsou jeho dispozice nebo aktuální možnosti.
-    Hledejte s dítětem příčinu neúspěchu – zjistěte, zda nepotřebuje v učení nějakou pomoc, společně si naplánujte kroky na příští pololetí.
-    Nabídněte pomoc s úkoly.  V případě, že hádky při přípravě do školy jsou na denním pořádku, je vhodné domluvit dítěti doučování.
-    Pokud má dítě opakované problémy s učením, je dobré oslovit odborníka z pedagogicko-psychologické poradny, který může nabídnout jak psychologické vyšetření, tak spolupráci při řešení různých druhů poruch učení.

Kam se obrátit pro pomoc?
Děti se mohou se svými problémy obrátit na Linku bezpečí. Telefonní číslo 116 111 funguje nonstop a bezplatně. Kromě čísla je k dispozici i E-mailová poradna na pomoc@linkabezpeci.cz nebo online Chat na adrese http://chat.linkabezpeci.cz.

Rodiče mohou využít služeb Rodičovské linky na tel. čísle 840 111 234840111234 (1,60 Kč/min. z O2, 4,80 Kč/min z T – mobile a 5,59 Kč/min z Vodafone) a 606 021 02606021021 (O2 operátor), na kterou se lze obracet: pondělí až čtvrtek: 13–19 hod. a pátek: 9–15 hod. Nebo mohou požádat o pomoc prostřednictvím E-mailové poradny pomoc@rodicovskalinka.cz.




Další články
Nahoru