dnes
Sobota - jasno
21°C
zítra
Neděle - jasno
20°C
pozítří
Pondělí - skorojasno
19°C
Výnosy z prodeje bytů nepůjdou na běžnou spotřebu, slibuje místostarosta Prahy 2 Michael Grundler
Do dražby šlo letos v září několik bytů z domu stojícího na rohu Sokolské ulice a náměstí I. P. Pavlova. Foto: archiv P2

Výnosy z prodeje bytů nepůjdou na běžnou spotřebu, slibuje místostarosta Prahy 2 Michael Grundler

Jak lze zatím hodnotit proces veřejných aukcí volných bytů v Praze 2? Jak s výnosem z privatizace druhá městská část naloží? Podle jakého kritéria jsou byty k aukcím vybírány? Na tyto a další otázky odpovídá zástupce starostky Prahy 2 Michael Grundler (TOP 09), který odpovídá za obast správy majetku.

Je Praha 2 spokojena s dosavadním průběhem veřejných aukcí volných bytových jednotek?
Dosavadní průběh aukcí a jejich výsledky jsou hodnoceny velmi pozitivně jak městskou částí, tak i samotnými soutěžícími.  Byty jsou soutěženy za poměrně vysoké ceny a představují tak zajímavý výnos pro městskou část. Vlastní průběh aukcí byl dosud zcela bezproblémový. Svým rozsahem a významem jsou tyto aukce v současnosti v Praze dost výjimečné, zejména proto, že se v době, kdy většina vlastníků upřednostňuje elektronické aukce, jedná o fyzickou aukci. Většina účastníků tuto formu vítá, protože není tak neosobní jako elektronická aukce, účastníci mají možnost si ještě i před aukcí vyjasnit případné nejasnosti a mnozí mají i větší důvěru v takovouto formu transparentní soutěže.

Kolik bytů se doposud prodalo a za jakou částku?
V první (pilotní) etapě v roce 2016 bylo úspěšně prodáno sedm bytových jednotek za celkovou cenu 50 000 000 korun, nyní je u deseti bytů z druhého aukčního dne připraveno uzavírání kupních smluv s kupní cenou v součtu 78 500 000 korun. Ve třetím aukčním dni v září 2017 bylo nabídnuto dvanáct bytových jednotek, tyto byly vysoutěženy za celkovou částku 92 180 000 korun. Schválení prodeje těchto bytů bude předloženo na listopadovém zastupitelstvu (bude se konat 27. 11., pozn. red.).


Jak s výnosem z privatizace druhá městská část naloží?
Výnosy z privatizace nejsou určeny v žádném případě pro běžnou spotřebu. Většina takto získaných prostředků nemá dosud konkrétní uplatnění, ale je shoda v tom, že se bude jednat o významnější investiční akce, kde bude získána dlouhodobá hodnota, které buď umožní pravidelný finanční výnos pro městskou část, nebo bude dlouhodobě sloužit prospěchu většiny občanů Prahy 2. Já osobně pokládám za velmi prospěšné masivněji investovat do modernizace a celkového zkvalitnění našich školních budov.

Kolik bytů chce Praha ještě zprivatizovat a existuje již časový plán aukcí?
V domech, kde již proběhl prodej jednotlivých bytových jednotek nájemcům, kteří o odkup projevili zájem, je stále ještě dvanáct volných jednotek určených k prodeji formou veřejné soutěže. Předpokládáme, že aukce těchto bytů se uskuteční v 1. čtvrtletí roku 2018. Jinak stále probíhá proces prodeje nájemcům bytů v dalších domech určených k prodeji po bytových jednotkách. Pokud nájemci v rámci jednotlivých domů splní pravidla prodeje a byty si odkoupí, přistoupí městská část k dalšímu prodeji volných bytů v těchto domech. Lze tedy konstatovat, že konečný počet je stále otevřen.

Podle jakého kritéria jsou byty k aukcím vybírány?
Jedná se o volné bytové jednotky v domech, kde byly ostatní bytové jednotky prodány oprávněným nájemcům.

Jak stanovujete vyvolávací cenu bytů?
Vyvolávací cena dle pravidel pro prodej těchto jednotek činí 90% z ceny bytu dle znaleckého posudku.
Proč radnice k privatizaci přistoupila?
Proces prodeje majetku jako takový je výsledkem dlouhodobé diskuse o potřebách městské části. Obec se v minulosti rozhodla, že si ponechá jen určitou část bytových domů a zbytek (zhruba polovinu) nabídne k odkupu nájemcům bytů. Důvodem byla především snaha o zjednodušení správy majetku.

Jaké problémy v oblasti správy majetku Praha 2 v současnosti řeší?
V tomto roce převzala správu všech domů městské části, s výjimkou škol, nově založená akciová společnost, vlastněná 100% městskou částí. Převzetí tak rozsáhlé správy jednou společností od pěti soukromých správních firem, které ji vykonávaly do té doby, byl, a dosud je, nesmírně náročný proces. Založení zcela nové společnosti, zahájení její činnosti a převzetí zhruba 4000 bytových a nebytových jednotek do správy se úspěšně podařilo. Samozřejmě nemůže být hned vše na 100%, vyskytly se i určité „porodní bolesti“ a je proto ještě co zlepšovat zejména v komunikaci s občany, respektive nájemci.
 

grundler-nahled

Místostarosta Prahy 2 Ing. Michael Grundler

Jaké máte ve vaší pozici místostarosty odpovědného za tuto oblast do budoucna plány?
Tento dotaz navazuje na moji předchozí odpověď. Jako prioritu vidím, aby naše správní firma Správa nemovitostí Praha 2, a.s. dokázala stabilizovat svůj pracovní tým a pracovat v dalších letech na plný výkon. Její založení představuje pro městskou část finanční úsporu oproti předchozímu modelu správy, ale musí také znamenat vyšší komfort pro nájemce a zkvalitnění stavu domů. Rád bych, aby postupně naše domy zlepšily svůj vzhled, aby se upravily společné prostory domů, v mnohých domech by bylo potřebné provést celkové rekonstrukce bytů, ale také dosud často i poněkud opomíjených nebytových prostor. Obecně bych rád prokázal, že dobře nastavená správa obecního majetku může být stejně kvalitní jako majetku soukromého, nebo v některých případech i kvalitnější. To ale není úkol na jedno volební období, ani pro jednoho radního.


Další články
Nahoru