dnes
Sobota - prehanky-snih
2°C
zítra
Neděle - snih
0°C
pozítří
Pondělí - snih
0°C
Pražská politika

Výherci doprovodných soutěží přehlídky Schola Pragensis 2016 převzali ocenění

Devět vítězů doprovodných soutěží tradiční přehlídky pražského středního školství Schola Pragensis převzalo v pondělí v reprezentačních prostorách rezidence primátorky na Mariánském náměstí hodnotné ceny.

„Jsem ráda, že se nám daří vzbuzovat zájem o pražské školství i v řadách širší veřejnosti, k čemuž slouží právě i doprovodné soutěže a aktivity,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství Irena Ropková.

Tradiční přehlídka pražského středního školství Schola Pragensis představuje v podmínkách České republiky jedinečnou a širokou veřejností hojně navštěvovanou akci, která symbolizuje úsilí hlavního města Prahy o všestranný rozvoj metropolitního školství a o navracení lesku a prestiže tradičním oborům vyučovaných na území Prahy.

Úspěšní řešitelé soutěží obdrželi od hlavního města hodnotné poukázky na nákup sportovního a volnočasového vybavení.

V rámci přehlídky na nabídky pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis byly uspořádány dvě doprovodné soutěže na podporu odborného vzdělávání, které byly určené nejen pro uchazeče o vzdělání, ale rovněž i pro širokou veřejnost.

První doprovodná soutěž nesla název „Vyzkoušej si řemeslo!“. Na celkem devíti stanovištích návštěvníci plnili drobné úkoly, kterými si zároveň v praxi zkoušeli konkrétní aktivity související s vyučovanými obory v pražském školství. U stánku cechu malířů a lakýrníků si mohli návštěvníci vyzkoušet malbu na cvičnou zeď, u stánku cechu instalatérů si vyzkoušet sestavení vodních armatur a například u stánku Národního technického muzea se veřejnost mohla touto formou seznámit s dokonale funkčním parním strojem.

Soutěž s názvem „Poznej obor vzdělání!“ mnohým návštěvníkům zamotala hlavu, když se snažili poznat z deseti vyobrazení různých detailů pracovních nástrojů a zařízení, o jaký obor vzdělání se jedná. Úkolem návštěvníků bylo přiřadit správné názvy oborů vzdělání ke správným velkoformátovým fotografiím.

V roce 2016 byla oblast komplexní podpory učňovského a odborného vzdělávání podpořena částkou ve výši deseti milionů korun, v roce 2017 hlavní město počítá s navýšením podpory o další tři miliony korun.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru