dnes
Středa - zatazeno
9°C
zítra
Čtvrtek - zatazeno
10°C
pozítří
Pátek - zatazeno
12°C
Volné pobíhání psů jen na vyhrazených plochách? V zahraničí to je normální, říká radní
Pejskaři v Praze. Ilustrační foto: ŠJů / Wikimedia Commons

Volné pobíhání psů jen na vyhrazených plochách? V zahraničí to je normální, říká radní

Celopražskou vyhlášku, týkající se vyhrazení ploch pro volné pobíhání psů, se snaží prosadit radní Prahy 4 Lucie Michková. Jinde by museli psi chodit na vodítkách. Radní se odvolává na praxi v jiných městech ČR i velkoměstech v zahraničí.

Snažíte se prosadit vyhlášku týkající se volného pobíhání psů. Jak to začalo?
Již v roce 2009 Rada městské části Praha 4 projednala problematiku volného pohybu psů na svém území a schválila za tímto účelem třináct ploch. V lednu 2012 Rada schválila návrh vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“ a Radě hlavního města Prahy navrhla, aby zajistila vnitřní a vnější připomínkové řízení.

Proč?
Aby jednotlivé městské části měly možnost doplnit své plochy pro volný pohyb psů, popřípadě plochy s úplným zákazem vstupu psů. Kompletní materiál k přijetí vyhlášky byl projednán například s Ústřední komisí na ochranu zvířat, policií, jednotlivými volenými zástupci městských částí a dalšími subjekty.

l-michkova-2-nahled

Lucie Michková

Jak se k tomu subjekty postavily?
V říjnu 2011 vyjádřily svá stanoviska a sdělily požadavky, co všechno by měla plocha pro volný pohyb psů obsahovat. Například dobrou dostupnost, dostatečnou velikost plochy, koše na psí exkrementy, lavičky, popřípadě pítka a provozní řád. Bylo nesmírně důležité, aby bylo na území hlavního města Prahy vyčleněno dostatečné množství ploch určených pro volný pohyb psů.

Co bylo dál?
Návrh jsme 8. února 2012 předali do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy předala podnět k řešení radnímu Manhartovi, který uvedl, že dostačující je vyhláška o zeleni, pražská rada se tím tedy vůbec nezabývala.

Vzdala jste to?
Ne. Vzhledem k tomu, že jsem se s rozhodnutím pana radního Manharta nesmířila, neustále jsme se dožadovali nového jednání, otevření diskuze a přijmutí dostatečných pravidel tak, aby v Praze bylo bezpečněji a čisto.

Uskutečnilo se další jednání?
Ano, až 15. dubna letošního roku nás radní Manhart pozval na jednání u kulatého stolu, konaného k problematice volného pohybu psů. Dopisem ze dne 28. května 2013 požádal jednotlivé městské části o sdělení věcných připomínek k problematice právní regulace psů. Jak to bude dál, uvidíme. Volný pohyb psů bude ale určitě řešen na poradě zástupců Úřadů městské části Prahy 1 až 57, která se bude konat letos 21. listopadu na radnici Prahy 3.

Proč jste se do toho vlastně pustila?
Všechny kroky jsem činila na základě potřeb obyvatel řešit právní absenci. Setkala jsem se se stížnostmi obyvatel na nekontrolovaný pohyb psů, kde jsou malé děti, či na střety s cyklisty. Stěžovali si i pejskaři s menšími plemeny. Současná právní úprava řeší totiž pouze volný pohyb psů v parcích, které podléhají režimu pražské vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.

Jsou nějaké specifické problémy, týkající se Prahy?
Na území hlavního města je velká koncentrace osob na chodnících, ulicích, náměstích, tržištích, a i na těchto veřejných prostranstvích necháváme své psí miláčky volně pohybovat. Každý považuje za samozřejmé, že do ZOO může vstoupit pes pouze na vodítku. Proč by tato samozřejmost nemohla být přijata všemi obyvateli a návštěvníky hlavního města tak, jak je to i v jiných evropských městech, většině statutárních měst i menších obcích ČR?

Co psi v Praze 4?
Městská část Praha 4 vytvořila pro psy hřiště v Podolí, nedaleko vodárny. Na podzim dojde k revizi všech ploch pro volný pohyb psů. Ráda bych touto cestou požádala obyvatele Prahy 4, aby mi zaslali své podněty s již určenými plochami pro volný pohyb psů a zároveň návrhy, kde by, dle jejich názoru, mohla vzniknout nová plocha pro volný pohyb psů.


Autor: Anna Skálová
Další články
Nahoru