Dnes Středa - obcasny-dest 11°C
Zítra Čtvrtek - obcasny-dest 11°C
Středa 21. 2. 2024
Svátek má Lenka
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Cestování

Víte, jaký je rozdíl mezi národním parkem a chráněnou krajinnou oblastí?

Teplé letní počasí přímo vybízí k výletům do okolí. A není divu. Vždyť kde jinde najdeme tolik přírodních i historických krás než u nás v Česku? Až se tedy příště vydáte do útrob zdejších lesů, luhů a hájů, všimněte si, že velká řada z nich spadá pod zvláště chráněná území, tedy oblasti, které si zasluhují nadstandardní právní ochranu pro svoji ekologickou unikátnost či rozmanitost. Mezi ně patří také chráněné krajinné oblasti (CHKO) a národní parky (NP). Víte však, v čem se od sebe liší?

Zatímco v Česku najdete 26 chráněných krajinných oblastí o celkové rozloze 11 381,77 km2, což je více než rozloha Jihočeského kraje, množství národních párků byste spočítali na prstech jedné ruky. Momentálně jsou čtyři – Národní park Šumava, Krkonošský národní park, Národní park České Švýcarsko a Národní park Podyjí. Již brzy by se to ale mohlo změnit. Status národního parku by si totiž zasloužilo i území na Křivoklátsku. Nastává tedy otázka, jaké jsou rozdíly mezi národními parky a chráněnými krajinnými oblastmi?

Jak asi všichni tuší, v obou případech je vyhlášení těchto území poháněno zejména snahou chránit zdejší přírodu, ovšem rozdíl spočívá v cíli ochrany. V případě NP je dlouhodobým cílem zachování a postupná obnova přirozených ekosystémů včetně nerušeného průběhu přírodních procesů na převažující ploše území NP bez zásahu člověka. Oproti tomu CHKO, jak už z názvu vyplývá, cílí na ochranu dochovaného harmonického rázu krajiny, který je mnohdy utvářen právě určitým typem lidského hospodaření v krajině.

Vášniví turisté si během svých toulek přírodou jistě všimli tabulí nebo pruhového značení na stromech, které se v těchto oblastech vyskytují. Tato značení představují zóny s odstupňovanou ochranou – nejpřísnější pravidla ochrany platí v první zóně. Kromě NP a CHKO, které řadíme mezi velkoplošná zvláště chráněná území, je možné chránit území i s menší rozlohou jako národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky.

Co chrání CHKO

Kategorií CHKO jsou vyhlašovány právě oblasti s jedinečným utvářením krajiny, charakteristickým reliéfem – mnohdy s hojným zastoupením dřevin – a dochovanými památkami historického osídlení. Chráněná krajinná oblast může být navíc hospodářsky a rekreačně využívána, ovšem pouze za předpokladu, že to nepoškozuje přírodní hodnoty oblasti a jsou zachovány a podporovány přírodní funkce krajiny.

Mezi nejznámější CHKO u nás patří například CHKO Třeboňsko, Beskydy, Český kras nebo Moravský kras. V poslední době často skloňované Křivoklátsko bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí už v roce 1978. Přesně o třicet let později se začalo uvažovat o přechodu na vyšší stupeň ochrany, tedy národní park. V současnosti platí v Křivoklátsku obdobná pravidla jako v ostatních CHKO. Zásah člověka do krajiny je podmiňován zachováním krajinného rázu oblasti, a proto zde každý krok podléhá stanoveným pravidlům, která odpovídají individuálnímu charakteru konkrétní chráněné krajinné oblasti.

Jedinečnosti a pestrosti Křivoklátska si je vědom i Tomáš Tesař, náměstek ministryně životního prostředí. „V současnosti existují v Křivoklátsku vynikající podmínky pro život mnoha kriticky i silně ohrožených živočichů, kteří jsou na svoje životní prostředí silně fixováni. V Křivoklátsku můžeme pozorovat raky, hnízdící i stěhovavé ptáky, sovy a čápy, z hmyzu pak tesaříky nebo motýly,“ pochvaluje si náměstek pestrost v oblasti a dodává, že i milovníci flóry si zde najdou svoje – mohou obdivovat vodní rostliny, vzrostlé stromy i kriticky ohrožené rostliny, které najdeme téměř jen na Křivoklátsku.

„Centrální část Křivoklátska je vskutku výjimečná oblast, která si zasluhuje ten nejvyšší stupeň ochrany,“ říká Tesař a zdůrazňuje, že vznik parku nesmí znamenat výrazné omezení pro návštěvníky ani místní.

Nejpřísnější pravidla platí jen v jádru NP

Národním parkem rozumíme rozsáhlé území, které je jedinečné alespoň v národním měřítku. Značnou část NP zabírají přirozené a lidmi málo ovlivněné ekosystémy, které mají mimořádný vědecký a edukační potenciál.

Tesař vyvrací kolující mýty o vstupu a zásahu člověka do krajiny v chráněných oblastech. „Území národních parků se člení podle cílů ochrany a stavu ekosystémů na 4 zóny ochrany přírody. Zonace však na sebe neváže zákaz vstupu. K tomu slouží klidová území, kam je běžným návštěvníkům vstup povolen pouze po vyznačených trasách,“ vysvětluje náměstek Tesař.

Pokud se na území národního parku nacházejí i obce, jsou součástí zóny kulturní krajiny. „Lidé například s trvalým bydlištěm na takovém místě tam pak samozřejmě mohou bydlet a působit tak, aby nenarušovali konkrétní chráněné území,“ doplňuje.

Jednotlivé zóny si můžeme představit třeba na konkrétním příkladu Národního parku Šumava, který byl v roce 2020 rozdělen do čtyř zón. První (přírodní) zóna je pod nejpřísnější ochranou, v jejímž rámci jsou zakázány veškeré lidské zásahy.

Ve druhé zóně, která obklopuje tu první, jsou pak povoleny omezené a dočasné zásahy – například proti kůrovci. Dále zde najdeme zónu soustředěné péče o přírodu, kde převažují člověkem významně pozměněné ekosystémy, a zde se snažíme zvyšovat biodiverzitu. Poslední zónou je zóna kulturní krajiny, kde se nachází i výše uvedené zastavěné a zastavitelné plochy obcí určené k jejich udržitelnému rozvoji a plochy, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k jeho trvalému využívání.

Dodržování pravidel v národních parcích je snadné

Měli bychom se podle náměstka ministryně životního prostředí chovat nějak jinak, když se nacházíme v národním parku? „Přestože se jednotlivá pravidla mohou na různých místech lišit, doporučuji mít při pohybu v národním parku na paměti, že se pohybujeme v oblasti, která má být co nejméně rušena. Lidově řečeno bychom se měli chovat jako lidé – dodržovat pokyny na informačních tabulích, nechodit mimo značené trasy nebo nevjíždět motorovými vozidly za zákazové značky a neničit prostředí kolem sebe. Pokud budeme tato pravidla dodržovat, budou spokojení návštěvníci i příroda,“ vysvětluje a dodává, že za porušení pravidel hrozí provinilcům pokuta až ve výši sto tisíc korun.


Autor: Hla

Nový koncept programů pro Pražany nabídne tematické workshopy, kvízy i netradiční vycházky

1. února 2024 v 07:40

Oficiální průvodcovské služby Prahy a vzdělávací aktivity pod hlavičkou Pragensia viva zavádí nový systém plánování programu pro veřejnost. Každé tři měsíce obmění stěžejní téma, které promítne do všech svých aktivit od vlastivědných vycházek, přednášek až po workshopy. Cílem je představit Prahu...

Letiště Praha ocenilo nejlepší aerolinky za loňský rok

29. ledna 2024 v 07:05

Letiště Praha již potřetí ocenilo nejlepší aerolinky za uplynulý rok. Titul Nejvíce rozvíjející se dopravce získala nízkonákladová společnost Ryanair. Nejefektivnějším dopravcem s ohledem na provoz byla společnost Finnair. Titul Environmentálně nejzodpovědnější dopravce získala aerolinka easyJet....

Obytkou až pod sjezdovku. Přinášíme vám tipy na místa, kde můžete nocovat hned u svahu

15. ledna 2024 v 06:13

Ještě před několika lety byla dovolená s obytkou doménou výhradně letních měsíců. To už teď ale zdaleka neplatí. Z dat společnosti Campiri vyplývá, že zájem o karavaning roste během celého roku, a to včetně zimy. Lidé se v obytných vozech totiž naučili trávit také lyžařské dovolené. Na tento trend...

Stávka na německé železnici omezí i vlaky z Prahy

9. ledna 2024 v 09:50

V Německu vyhlásil odborový svaz strojvedoucích (GDL) stávku, která bude trvat od 10. ledna, 2:00 hod. až do 12. ledna 18:00 hod. V této době budou platit omezení zejména u vlaků linky EC Praha – Berlin / Hamburg / Kiel / Flensbuburg, vlaků linky Cheb – Marktredwitz. Noční vlaky budou omezeny...

Do Prahy by mělo na konec roku zamířit 90 000 turistů

31. prosince 2023 v 06:51

V závěru roku by do Česka měly podle odhadů přicestovat desítky až stovky tisíc turistů. Velká část turistů zamíří na konci roku tradičně do Prahy. Podle odhadu městské firmy Prague City Tourism (PCT) během adventu dorazilo do hlavního města na 650 000 turistů. „Na silvestra odhadujeme, že přijede...

Silvestr omezí dopravu, Nový rok vlaky posílí

30. prosince 2023 v 08:04

Oslava příchodu nového roku 2024 znamená menší zájem o cestování. Provoz na železnici se proto utlumí už ve večerních hodinách a na Nový rok se vlaky rozjedou o něco později, než v obvyklý sváteční den. Sváteční klid na železnici se však během Nového roku rychle změní a odpoledne již bude ve...

Další články
Nahoru