Dnes Neděle - zatazeno 14°C
Zítra Pondělí - obcasny-dest 11°C
Neděle 14. 4. 2024
Svátek má Vincenc, Vincent
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Byznys

Vienna Insurance Group s výrazným nárůstem zisku v roce 2023 a pozitivním výhledem na letošek

Díky dvoucifernému růstu pojistného a výraznému zvýšení zisku představuje Vienna Insurance Group (VIG) mimořádně úspěšný účetní rok 2023. Objem pojistného ve výši 13,8 mld. EUR je o 10 % vyšší než v předchozím roce, zatímco zisk před zdaněním vzrostl na 772,7 mil. EUR (+31,9 %).

Hartwig Löger, generální ředitel a předseda představenstva Vienna Insurance Group: „Tento značný nárůst ve všech regionech a segmentech potvrzuje naši jasnou pozici jedničky v regionu střední a východní Evropy. Přestože objem pojistného plnění ve výši 9,8 mld. EUR, který jsme našim klientům vyplatili v roce 2023, byl značně vyšší než v předchozích letech, dokázali jsme výrazně zlepšit náš výsledek. Na základě tohoto výsledku a naší velké kapitálové síly navrhne představenstvo VIG řídícím orgánům zvýšení dividendy na 1,40 EUR na akcii.“

Předběžné ukazatele v detailu

Předepsané pojistné

K nárůstu pojistného přispěly všechny segmenty a odvětví. Segmenty Polsko (+12,7 %), Rozšířená střední a východní Evropa (+12,5 %), Speciální trhy (+11,3 %) a Skupinové funkce (+13,8 %) zaznamenaly dvouciferné tempo růstu oproti předchozímu roku. Ze zemí segmentu Rozšířené střední a východní Evropy zaznamenaly dynamický růst pojistného zejména pobaltské státy (+12,2 %),

Rumunsko (+17,8 %) a Maďarsko (+24,1 %). V segmentu Speciálních trhů zaznamenaly velký růst pojistného Gruzie (+19,9 %) a Turecko (+18,4 % po očištění o inflaci). Z pohledu odvětví byl dvouciferný růst zaznamenán v pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (+14,4 %), havarijního pojištění (+14,3 %) a ostatního majetkového pojištění (+11,2 %). Pojistné ve zdravotním pojištění vzrostlo o 7,5 % a v životním pojištění o 2,7 %. 56,2 % předepsaného pojistného bylo získáno mimo Rakousko 

Výrazné zvýšení zisku před zdaněním

Zisk před zdaněním se zvýšil na 772,7 mil. EUR, a to především díky pozitivnímu vývoji v segmentech Rakousko, Rozšířená střední a východní Evropa a Skupinové funkce. Čistý zisk po zdanění a nekontrolních podílech se zvýšil o 18,3 % na 559 mil. EUR.  

Příjmy z pojišťovacích služeb se zvýšily o 12,2 % na 10,9 mld. EUR, zvláště díky růstu v oblasti majetkového a úrazového pojištění. Technické náklady se zvýšily o 8,7 % na 9,3 mld. EUR, zejména v důsledku výrazného nárůstu objemu obchodů. Technický výsledek se meziročně zlepšil o 6,1 % na 1,2 mld. EUR. Ukazatel netto combined ratio pro majetkové a úrazové pojištění se meziročně zlepšil o 0,2 procentního bodu na 92,6 %.

Marže smluvních služeb (Contractual Service Margin) v životním a zdravotním pojištění ke konci prosince 2023 představovala 5,8 mld. EUR. Ziskovost v novém životním a zdravotním pojištění se vyvíjela velmi pozitivně s objemem 326 mil. EUR. Marže z nových obchodů se zvýšila o 3,1 procentního bodu na 8,9 %. 

Provozní rentabilita vlastního kapitálu (provozní výsledek hospodaření skupiny ve vztahu k průměrnému vlastnímu kapitálu mínus „Nerealizované zisky a ztráty“) vzrostla na 15,1 %, což odpovídá výraznému nárůstu o 3,5 procentního bodu.

Vývoj investic

Portfolio investic (bez investic vázaných na fondy a indexy) se zvýšilo o 2,6 % na 35,3 mld. EUR.

Solventnost

Předběžná míra solventnosti skupiny k 31. prosinci 2023 činila 269 % (včetně přechodných opatření).

Skupina je tedy i nadále velmi dobře vybavená kapitálem. 

Navrhovaná dividenda ve výši 1,40 EUR na akcii 

Vzhledem k mimořádně pozitivnímu vývoji hospodaření a velké kapitálové síle navrhne vedení Vienna Insurance Group svým řídícím orgánům zvýšení dividendy za účetní rok 2023 oproti předchozímu roku z 1,30 EUR na 1,40 EUR na akcii. Dividendový výnos činí 5,3 %. Zisk na akcii v roce 2023 činil 4,31 EUR a oproti předchozímu roku se zlepšil o 18,6 %. Nová dividendová politika stanovuje jako minimální dividendu z předchozího roku a předpokládá její plynulé zvyšování v závislosti na situaci v oblasti provozních zisků.

V centru pozornosti: digitalizace, udržitelnost a nové modely spolupráce VIG systematicky pokračuje v digitální transformaci v rámci svého strategického programu VIG25, aby pokračovala v pozitivní dynamice skupiny. Klíčovou součástí tohoto programu je rozšíření ekosystémů souvisejících se zdravím, bydlením a mobilitou. Například investice VIG do zdravotnických startupů, jako jsou „Diagnose.me“ a „TeleDoc“, poskytují klientům přístup k nízkoprahovým digitálním zdravotnickým službám. V oblasti motorových vozidel byla vyvinuta telematická aplikace, která se již používá v několika zemích. 

Kromě digitalizace je ve skupině hluboce zakořeněno také téma udržitelnosti. V roce 2023 byl společně se všemi generálními řediteli společností skupiny zahájen nový program, jehož cílem je posílit udržitelnost jako nedílnou součást obchodního modelu. V podobě investic, upisování a kancelářských činností byly definovány tři oblasti činnosti se zaměřením na životní prostředí a v podobě zaměstnanců, zákazníků a společnosti byly definovány tři oblasti činnosti se sociálním zaměřením. VIG považuje své investice a upisování za obzvláště důležité páky, které mohou významně přispět ke snížení klimatických rizik. Cílem je snížit emise skleníkových plynů z investičního portfolia a upisovacího portfolia pro korporátní a retailové klienty na čistou nulu (net zero) do roku 2050.

V druhé polovině roku 2023 byla vytvořena nová koncernová funkce s názvem CO³, která má posílit spolupráci v rámci společností VIG. CO³ znamená spolupráci, součinnost a komunikaci (collaboration, cooperation, communication). Cílem „spolupráce“ je podpořit výměnu know-how a inovací mezi všemi společnostmi i přes hranice států, a tím vytvořit přidanou hodnotu díky transparentnosti. „Součinnost“ se zaměřuje na optimalizovanou kooperaci mezi společnostmi ve stejné zemi a usiluje o využití synergií mezi společnostmi. „Komunikace“ zviditelňuje aktivity CO³ prostřednictvím různých a nových formátů a zahrnuje i klasické úkoly firemní komunikace.

Výhled do roku 2024 

VIG se zatím velmi dobře vyrovnala s náročnými geopolitickými a makroekonomickými rámcovými podmínkami a nadále se zaměřuje na faktory úspěchu, kterými jsou kontinuita, stabilita a rozmanitost. Na tomto pozadí se i přes nestabilní prostředí očekává v účetním roce 2024 potěšující hospodářský výsledek: Hartwig Löger k pozitivním vyhlídkám: „Prognózy růstu trhů VIG v regionu střední a východní Evropy jsou výrazně vyšší než prognózy pro eurozónu a EU-27. Naše diverzifikace trhů, blízkost našich společností ke klientům a naše velká kapitálová síla vytvářejí vynikající předpoklady pro pokračování naší úspěšné cesty. Vedení VIG proto má ambici vykázat za účetní rok 2024 výsledek v rozmezí 825 až 875 mil. EUR.“   

Předběžné údaje

Informace o účetním roce 2023 uvedené v této tiskové zprávě vycházejí z předběžných údajů. VIG uplatňuje nové účetní standardy IFRS 17 Pojistné smlouvy a IFRS 9 Finanční nástroje. Údaje za předchozí rok byly upraveny. Předepsané pojistné není zahrnuto do konsolidované účetní závěrky podle IFRS, ale je nadále vykazováno. Konečné údaje za účetní rok 2023 budou zveřejněny spolu s výroční zprávou 24. dubna 2024.

Vienna Insurance Group (VIG) je skupina s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí ke svým klientům. Její pracovníci se denně starají o potřeby přibližně 32 milionů klientů. Akcie VIG jsou od roku 1994 kótovány na vídeňské burze, od roku 2008 na pražské burze a od listopadu 2022 na burze v Budapešti. Skupina VIG má od mezinárodně uznávané ratingové agentury Standard & Poor's rating „A+“ se stabilním výhledem. VIG úzce spolupracuje s Erste Group, největší retailovou bankou ve střední a východní Evropě. 

Disclaimer/Zřeknutí se odpovědnosti 

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se budoucího vývoje Vienna Insurance Group (VIG). Tato prohlášení vycházejí ze současných předpokladů a prognóz vedení společnosti. Změny v obecném ekonomickém vývoji, budoucí tržní podmínky, změny na kapitálových trzích a další okolnosti mohou způsobit, že se skutečné události nebo výsledky budou podstatně lišit od současných výhledových prohlášení. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení nebo je přizpůsobovat budoucím událostem či vývoji.


Autor: red

Národní centrum Stavebnictví 4.0 se opět představí na Stavebním veletrhu

Dnes v 18:57

Národní centrum Stavebnictví 4.0 se již podruhé představí na Stavebním veletrhu a Festivalu architektury, který se letos uskuteční ve dnech 24.–27. dubna 2024 na brněnském výstavišti. Organizuje zde stavební hackathon na téma dostupné bydlení i diskuse s influencery, kteří se věnují rozdílným...

innogy pořádá setkání Klubu seniorů s energií

5. dubna 2024 ve 20:29

Společnost innogy pořádá pravidelné setkání Klubu seniorů s energií. „Vážíme si našich bývalých zaměstnanců, kteří v minulosti svoji pracovní dráhu spojili právě s innogy. Každoročně se s našimi seniory potkáváme v lokalitách po celé ČR, abychom s nimi a vedením firmy strávili příjemné chvíle, kdy...

Kariérní dny ČVUT spojí šest tisíc studentů se stovkou firem

5. dubna 2024 ve 12:31

Poptávka po absolventech informatických, elektrotechnických a strojírenských oborů ČVUT na trhu práce neustává. Fakulta strojní (FS) a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze vycházejí vstříc uspořádáním již třetího ročníku Kariérních dnů. Cílem akce, která se koná 9. a 10. dubna...

Podnikatelské fórum v H55

1. dubna 2024 v 06:57

Praze 14 letos končí platnost stávajícího strategického plánu rozvoje. Proto aktuálně připravuje nový, opět desetiletý plán, s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“.

Velikonoce v Praze příjemně překvapily hoteliéry

31. března 2024 ve 20:54

V letošním roce se opět potvrdilo, že s příchodem velikonočních svátků startuje v České republice hlavní turistická sezóna. Jak ukazují aktuální data společnosti HotelTime Solutions, během Velikonoc budou ubytovací kapacity takřka vyprodané (prodáno je...

VIG Re uzavřela 15. rok působení s rekordními výsledky a položila základy pro budoucí růst

28. března 2024 v 06:15

Společnost VIG Re, zajišťovna skupiny Vienna Insurance Group, hlásí za fiskální rok 2023 významný nárůst jak na straně příjmů, tak i na straně zisku. Rok 2023 také znamená první reporting VIG Re podle nového účetního standardu IFRS 17/9.

Retailový Oscar míří do Prahy. Ocenění za nejlepší prodejnu získala česká společnost Potten & Pannen – Staněk

25. března 2024 ve 21:08

Skvělým úspěchem se může pyšnit česká společnost s prémiovým kuchyňským vybavením Potten & Pannen – Staněk, která si z amerického Chicaga odnáší tu nejprestižnější cenu ve světové soutěži Global Innovation Awards (GIA). Mezinárodní porotu uchvátila svou unikátní prodejnou Atelier Potten &...

Další články
Nahoru