Dnes Čtvrtek - obcasny-dest 10°C
Zítra Pátek - obcasny-dest 9°C
Čtvrtek 13. 5. 2021
Svátek má Servác
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Zpravodajství

Veřejnost může ovlivnit budoucí podobu Jarovské třídy

Jarovská třída má propojit území Žižkova směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu a odlehčit dopravu stávajících přetížených komunikací. Praha 3 chce získat podněty a požadavky zejména místních obyvatel, na jejichž základě vznikne finální podoba studie Jarovské třídy.

Zapojení veřejnosti bude probíhat v několika fázích. Výsledky participace budou známy a do studie zapracovány na podzim 2021.

Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené komunikace.

Bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní. Důraz je kladen na její městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch a doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických cest. V plánu je také nová výsadba stromů s novou cyklostezkou.

Důležitou součástí přípravy Jarovské třídy je i zapojení veřejnosti, tzv. participace. Cílem je úprava existujícího rozpracovaného návrhu na základě informací, podnětů a požadavků veřejnosti, a to především místních obyvatel.

Participace proběhne v několika krocích, například jako online setkání, diskusní a komentované vycházky či dotazníkové šetření.

Veřejnost se může vyjádřit například k umístění a podobě přechodů a tramvajových zastávek, k pěší promenádě s cyklostezkou, k charakteru výstavby podél budoucí komunikace, k využití a podobě zeleně nebo k zřízení speciálních stanovišť a ochraně existujících útočišť pro faunu a flóru.

Návrh změny územního plánu je nyní podrobněji prověřován v rámci dopravně-urbanistické studie Jarovská třída, kterou pořizuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na základě usnesení Rady hl. m. Prahy.

Na studii pracuje mezioborový tým z ateliéru Jana Kasla a společnosti SATRA s předpokládaným termínem odevzdání do podzimu 2021. Studie bude následně sloužit jako podklad pro navazující projektovou dokumentaci pro získání územního rozhodnutí, kterému musí předcházet schválení změny územního plánu.  

Výsledky participace budou zpracovány v průběhu léta a prezentovány na podzim v Centru architektury a městského plánování (CAMP) při prezentaci finální studie. Datum bude upřesněno v průběhu léta i s ohledem na probíhající protipandemická opatření. Samotnou realizaci Jarovské třídy můžeme očekávat v horizontu 5–10 let.
Praha 5: Veřejné fórum Strategie 2030+

Dnes ve 13:01

Strategický dokument, který detailně popisuje rozvoj městské části v šesti klíčových oblastech, se postupně představí veřejnosti a v červnu jej čeká schvalování na zastupitelstvu.

Praha 5 opět podpoří projekt Aktivní město. Rodiče dostanou příspěvek na akce pro děti

Dnes ve 12:04

Celkem 1,2 milionu korun uvolní městská část Praha 5 rodičům, kteří se rozhodnout poslat dítě na tábor, sportovní soustředění či jinou vzdělávací aktivitu. Navazuje tak na loňský pilotní program podpory volnočasových aktivit dětí, který se setkal s pozitivním ohlasem...

Praha 4 zná výsledky ankety k možnostem revitalizace Tyršova vrchu a Bohdalce

Včera v 16:55

Anketa, které se zúčastnilo 344 respondentů ukázala, že oba vrchy slouží především jako místo procházek, venčení psů a kondičního běhu obyvatel okolí. Většina respondentů žije v blízkém okolí, žádný respondent nebydlí mimo Prahu 4 nebo Prahu 10.

S online mítinky počítá radnice Prahy 5 i do budoucna

Včera ve 12:33

Během březnového lockdownu uspořádala radnice Prahy 5 hned čtyři distanční setkání s občany. Překvapila nejen účast, ale také věcnost a celková úroveň jednání.

Další články
Nahoru