Dnes Úterý - skorojasno 28°C
Zítra Středa - polojasno 19°C
Úterý 3. 10. 2023
Svátek má Bohumil
Newsletter Pražský patriot
Pro odběr ranního přehledu článků za posledních 24 hodin se přihlaste zde.
Byznys

Veolia: Studie výskytu variant SARS-CoV-2 v odpadních vodách

Skupina Veolia v roce 2022 provedla globální monitoring odpadních vod na výskytu viru SARS-CoV-20, způsobujícího onemocnění Covid-19. Projektu se zúčastnily provozní společnosti skupiny napříč Evropou včetně České republiky společně s francouzskými výzkumnými institucemi a univerzitami.

Monitoring obecného výskytu viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách není v současnosti ničím výjimečným. Uvedený projekt se ale zabýval vyšší úrovní identifikace konkrétních typů viru a jeho variant ve vztahu k ostatním epidemiologickým indikátorům, složení a možnosti separace RNA z odpadních vod i vlivu srážkových událostí na vlastní monitoring. Jedním z cílů projektu bylo validovat metodiku, která umožní spolu s dalšími údaji sledovanými zdravotnickými a hygienickými orgány predikovat vývoj pandemie a její následný dopad na zdraví obyvatelstva.

Pro úspěšný průběh projektu bylo nutné vytipovat konkrétní sekvenci, resp. set genových sekvencí charakteristických právě pro konkrétní variantu viru. Vzorky odpadních vod tedy byly analyzovány nejen na prostý výskyt přítomnosti genetického materiálu viru SARS-CoV-2, ale navíc byly u každého vzorku prováděny sekvenace s cílem identifikace výskytu konkrétní varianty, resp. jejího procentuálního zastoupení v celkovém množství přítomného viru.

Zjištěné výsledky byly porovnávány s výsledky zdravotnického monitoringu a dále s dalšími „technickými“ hodnotami, které mohou ovlivňovat výskyt viru v odpadních vodách (vyšší srážky, tání sněhu, proplachy kanalizace, apod.). Důležitost zahrnutí technických kritérií do hodnocení se ukázala např. na konkrétní lokalitě v Anglii, kde vlivem silných srážek došlo k významnému zředění odpadních vod a zde získané výsledky se dočasně odchylovaly od výsledků získaných z dalších evropských lokalit.

Příkladem výstupů může být např. perfektní shoda s ostatními metropolemi při nástupu varianty Omicron, která v rekordním čase „převálcovala“ ostatní varianty i výborná shoda s incidencí onemocnění koronavirem, které sledují národní autority.

vyzkum-sars

Za Českou republiku se projektu zúčastnila společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), konkrétně laboratoř odpadních vod sídlící na pražské Ústřední čistírně odpadních vod. Zpracováním, resp. přípravou dalších vzorků, mimo vzorky odeslané do Francie, se dále zabývala PCR laboratoř, jež je součástí centrálních laboratoří PVK sídlících v Dykově ulici. Laboratoř, jež disponuje vybavením pro PCR analýzy, je schopna analyzovat výskyt prakticky kteréhokoliv mikroorganismu ve vodě. Metoda v současné době např. pomáhá k rychlejší identifikaci bakterií rodu Legionella, které se mohou vyskytovat v teplovodních rozvodech. Našim zákazníkům z řad bytových družstev, provozovatelů bazénů, hotelů a dalších ubytovacích zařízení tak pomáhá snáze a rychleji odhalit případné problémy na jejich rozvodech a předejít tak případným zdravotním problémům uživatelů teplé vody.

Vyvinutá metodika, pořízení vybavení a získané znalosti v budoucnu umožní snáze a rychleji reagovat na potřeby sledování průběhu nejen epidemie, resp. pandemie způsobené virem SARS-CoV-2, ale v podstatě na jakoukoliv jinou událost podobného charakteru způsobenou jiným virem. Data získaná z odpadních vod mohou významně pomoci při zvládání budoucích epidemií díky sledování nejen celkové virové nálože v populaci, ale především díky získání přehledu o zastoupení jednotlivých virových mutací, jež se mohou významně lišit svým působením na lidské zdraví.

Evropská komise i s využitím dat z této studie do svého návrhu revidované směrnice o čištění městských odpadních vod doplnila povinnost od roku 2026 na velkých čistírnách odpadních vod nad 100 000 ekvivalentních obyvatel provádět minimálně 2× ročně právě monitoring SARS-CoV-2 vč. jeho variant.

Díky rutinnímu zavedení PCR analýz i mezinárodní spolupráci je skupina Veolia již nyní na takovou povinnost plně připravena.


Autoři: Alo, TZ

Soutěž EY Podnikatel roku 2023 hlavního města Prahy a Středočeského kraje spustila nominační fázi

8. září 2023 v 11:15

Společnost EY pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a ve spolupráci s inovační agenturou SIC vyhlásila devatenáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Celkem osm podnikatelů z těchto dvou regionů se v minulosti stalo...

Fakulta dopravní ČVUT v Praze podepsala nové strategické partnerství se společností SITA

8. září 2023 v 08:22

Ve středu 6. září byla podpisem partnerství mezi společností SITA a Fakultou dopravní ČVUT v Praze obnovena spolupráce zaměřená jak na vzdělávání nových odborníků, tak i na projektové záměry v oblasti letecké dopravy.

Wolt zavádí nonstop provoz, vedle restaurací nabídne i potraviny nebo květiny

29. srpna 2023 v 07:28

Finská technologická společnost Wolt zavádí v hlavním městě nepřetržitou rozvážku z vybraných podniků. Většina pražských zákazníků si tak nyní může objednávat v režimu 24/7 se stejným servisem, na který jsou zvyklí. Zákaznická podpora funguje po celou noc a je připravena pomoct zákazníkům v řádu...

Další články
Nahoru