Dnes Středa - zatazeno 9°C
Zítra Čtvrtek - prehanky-dest 11°C
Středa 24. 4. 2024
Svátek má Jiří
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Byznys

Veolia a Elabe představují první celosvětový průzkum: 90 % Čechů je přesvědčeno, že probíhá klimatický rozvrat

Zpochybňování změny klimatu již není na pořadu dne. Stále častější zkušenosti s „nenormálními“ jevy poskytly důkaz, po kterém někteří lidé volali, zatímco jiní po několik desetiletí odmítali varování vědy: 90 % Čechů je nyní přesvědčeno, že probíhá klimatický rozvrat. 

Jestliže o rizicích pro planetu a celé lidstvo panuje shoda, o řešeních, jak náš dopad snížit, se stále málo diskutuje a rozdělují společnost. Otázka, jestli jsou změny potřebné k vedení „bitvy století“ sociálně, ekonomicky a kulturně přijatelné pro lidská společenství je jádrem Barometru ekologické transformace, který byl proveden na vzorku zahrnujícím více než polovinu světové populace na pěti kontinentech. Ojedinělý průzkum veřejného mínění realizovala skupina Veolia ve spolupráci s agenturou Elabe. 

Názory na klimatickou a ekologickou transformaci se v zemích liší
Například 70 procent Francouzů souhlasí s tím, že by snížili spotřebu masa, 51 procent by pilo vodu, recyklovanou na pitnou z čistíren odpadních vod a 68 % by jich bylo ochotní snížit maximální rychlost na dálnicích ze 130 na 110 kilometrů za hodinu. V České republice je pro 75 procent lidí problémem už představa, jak by měl vypadat každodenní život, kdybychom dosáhli ekologické transformace. 33 % si ji vůbec nedokáže představit, 42 % má určité představy, ale považují je za velmi mlhavé. Když to porovnáme s tím, jak často se v médiích o těchto otázkách mluví a píše, je to poměrně překvapivé. Souvisí to však určitě s tím, že lidé se spíš dozvědí o katastrofách, předpovědi katastrof a nesnází, ale už méně o tom, co se dělá, co se dá udělat, jaká řešení se připravují. O těch se ani nediskutuje, což si myslí 61 % dotázaných v Česku.

Je zajímavé, do jaké skupiny zemí se v tomto směru Česko zařadilo. Největší potíže s představou ekologické transformace mají s Českou republikou Japonsko a Finsko, jde tedy o země hodně rozdílné.

„Barometr ukazuje na potřebu mluvit o konkrétních řešeních a krocích. V médiích se často mluví o katastrofách, ale už podstatně méně o tom, co se podařilo nebo co je třeba udělat. 75 % Čechů tak neví, jaké kroky mohou pomoci snížit znečištění a omezit změny klimatu. Proto chceme více komunikovat cíle a výsledky skupiny Veolia a našim přístupem inspirovat další firmy a instituce,“ řekl Pavel Míčka, ředitel pro ekologickou transformaci skupiny Veolia pro zónu střední a východní Evropy.

Změny jsou třeba
V mnoha tématech zahrnutých do barometru se objevuje jasná shoda ohledně testovaných zelených řešení a silná míra souhlasu se změnami potřebnými k jejich realizaci. Ať už jde o iniciativy týkající se energie, ochrany zdrojů nebo vody. Polovina Čechů tvrdí, že jsou ochotni akceptovat 75 % ekonomických, kulturních či sociálních změn, které by vyžadovalo masivní zavedení ekologických řešení. Ovšem s jasnými podmínkami: žádná zdravotní rizika, ekonomická únosnost a prokázaná užitečnost řešení. Ve světě panuje ještě větší konsenzus: 6 z 10 respondentů uvedlo, že by byli ochotni přijmout až 90 % potřebných změn.

Budoucnost, uskuteční-li se poněkud mlhavě chápaná ekologická transformace, bude ovšem podle Čechů spíš lepší, zdravější, solidárnější, a možná se nám bude dařit i lépe. Obavy ale přetrvávají:
Čtyřicet pět procent Čechů si myslí, že budeme mít méně pohodlný život, a 46 % se obává frustrace z toho, že se budeme muset vzdát některých zvyků. Přesto pět z deseti českých respondentů tvrdí, že jsou ochotni akceptovat tři čtvrtiny změn, které by ekologická řešení přinesla. Skepticky k tomu ovšem dodávají, že řešení musí být skutečně užitečné a udržitelné, nepředstavovat žádné zdravotní riziko a náklady budou únosné – hlavně postupné. Řešení má také určitě přispět k potravinové nebo energetické bezpečnosti ČR. 

Obavy a ekologická úzkost:
68 % jsou touto situací znepokojeni, aniž by jim to bránilo v klidu nebo v dlouhodobých plánech.

20 % mají obavy a strach o budoucnost, až do té míry, že nemáte klid, nebo se dokonce vzdáte dlouhodobých projektů, jako je například pořízení dětí.

Jen necelé dvě pětiny Čechů jsou přesvědčeny, že klimatická a ekologická budoucnost je stále v našich rukou.

Hlavní zjištění na globální úrovni:
67 % obyvatel světa si je jisto, že náklady na následky změny klimatu a znečištění budou vyšší než investice potřebné pro ekologickou transformaci.

60 % obyvatel světa je připraveno přijmout většinu změn (hospodářských, kulturních, sociálních), které by masivní nasazení ekologických řešení vyžadovalo. Ale s jasnými podmínkami: bez zdravotních rizik, spravedlivé rozložení úsilí a prokázaná užitečnost řešení.

56 % obyvatel světa je přesvědčeno, že o řešeních pro zmírnění znečištění a klimatických změn se dostatečně nemluví. Napříč mnoha tématy, jimiž se barometr zabývá, se objevuje jasná shoda směrem k testovaným zeleným řešením a silná míra přijetí změn nutných k jejich realizaci (ať už u iniciativ týkajících se energetiky, ochrany zdrojů nebo vody).

„Výsledky jsou jasné… Obavy z nečinnosti jsou výrazně silnější než strach z nákladů na řešení klimatické změny. Lidé věří, že ekologická transformace se vyplatí i ekonomicky,“ dodal Míčka.

Některá řešení mohou být problém
S ochotou aktivně se na změnách podílet zcela nekoresponduje fakt, že když lidé vypočítávají, která opatření jsou oni sami ochotni dělat nebo už to dělají, je především třídění odpadů. Problém mohou mít s potravinami ze zemědělství, které bude využívat vyčištěnou odpadní vodu, zaplatit o něco víc za recyklaci svých každodenních výrobků, snížit spotřebu masa, zaplatit víc za výrobky z recyklovaných materiálů, zaplatit víc za zelenou elektřinu nebo neprotestovat proti stavbě spalovny odpadů.

„Tato první svého druhu studie zdůrazňuje překážky a páky společenské a ekonomické přijatelnosti rozsáhlých ekologických řešení. Výsledky jsou jasné: povědomí o problematice klimatu je široce sdíleno a lidé po celém světě jsou přesvědčeni, že cena za nečinnost bude ve skutečnosti vyšší než náklady na akci. Chtějí se dozvědět více o stávajících řešeních a za předpokladu, že budou spravedlivá a účinná, jsou pro jejich rozsáhlé nasazení. Tyto povzbudivé výsledky nám dávají velký smysl pro odpovědnost a odhodlání každé ze stran: společností, veřejných orgánů a občanů mobilizovat a urychlit ekologii řešení. Proto již není možné odkládat na zítřek rozhodnutí, která musí být dnes přijata, “ řekla Estelle Brachlianoffová, generální ředitelka společnosti Veolia.
 

Barometr ekologické transformace
Cílem barometru je vyvolat veřejnou diskusi o klimatické transformaci, jejich řešeních, možnostech a překážkách

Průzkum byl proveden v 25 zemích na 5 kontinentech a zúčastnilo se ho více než 25 000 osob (přibližně 1 000 v každé zemi). V České republice bylo dotazováno 1005 osob. Průzkum se uskutečnil online od 24. srpna do 26. září 2022. V České republice průzkum probíhal od 25. srpna do 8. září 2022.  

Země byly vybrány s ohledem na jejich demografickou váhu, váhu z hlediska emisí skleníkových plynů a s cílem zajistit různorodost politické a kulturní ekologické historie. V každé z 25 zemí byl vybrán reprezentativní vzorek obyvatel starších 18 let.

Celkově tyto země představují téměř 60 % světové populace a 68 % celosvětových emisí skleníkových plynů.


Autor: Cen

Hledáte práci? Praha 4 ji nabízí na radnici i ve školách a školkách

22. dubna 2024 v 10:42

Radnice hledá zaměstnance na úřad MČ Praha 4, tak i ve zřizovaných školách a mateřských školách.

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení pořádala v Praze konferenci

21. dubna 2024 v 09:10

V kongresovém Top Hotelu Praha se ve dnech 18. a 19. dubna konala 62. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Tématem akce bylo ekologické, hospodárné a bezpečné veřejné osvětlení. Generálním partnerem konference byla městská společnost Technologie hlavního města Prahy. „Děkujeme za...

innogy: Oslava myšlenek a nápadů, které mění svět k lepšímu

19. dubna 2024 v 16:43

Světový den kreativity a inovací, který připadá na 21. dubna, byl založen s cílem podpořit kreativní myšlení a inovace ve všech aspektech lidského rozvoje. Původně šlo o reakci Marci Segalové na článek o kreativní krizi v Kanadě v roce 2001.

Národní centrum Stavebnictví 4.0 se opět představí na Stavebním veletrhu

14. dubna 2024 v 18:57

Národní centrum Stavebnictví 4.0 se již podruhé představí na Stavebním veletrhu a Festivalu architektury, který se letos uskuteční ve dnech 24.–27. dubna 2024 na brněnském výstavišti. Organizuje zde stavební hackathon na téma dostupné bydlení i diskuse s influencery, kteří se věnují rozdílným...

innogy pořádá setkání Klubu seniorů s energií

5. dubna 2024 ve 20:29

Společnost innogy pořádá pravidelné setkání Klubu seniorů s energií. „Vážíme si našich bývalých zaměstnanců, kteří v minulosti svoji pracovní dráhu spojili právě s innogy. Každoročně se s našimi seniory potkáváme v lokalitách po celé ČR, abychom s nimi a vedením firmy strávili příjemné chvíle, kdy...

Kariérní dny ČVUT spojí šest tisíc studentů se stovkou firem

5. dubna 2024 ve 12:31

Poptávka po absolventech informatických, elektrotechnických a strojírenských oborů ČVUT na trhu práce neustává. Fakulta strojní (FS) a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze vycházejí vstříc uspořádáním již třetího ročníku Kariérních dnů. Cílem akce, která se koná 9. a 10. dubna...

Další články
Nahoru