dnes
Neděle - skorojasno
18°C
zítra
Pondělí - obcasny-dest
16°C
pozítří
Úterý - zatazeno
15°C
Velké městské části podepsaly memorandum o spolupráci v dopravě
Velké městské části chtěji tlačit na magistrát, aby uspíšil realizaci dopravních staveb. Ilustrační foto: archiv

Velké městské části podepsaly memorandum o spolupráci v dopravě

Velké městské části v centrální části Prahy podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti MHD, parkování, koordinaci oprav silnic nebo dostavby městského okruhu. Připojilo se prvních 10 očíslovaných městských částí s výjimkou Prahy 7. Ta ho nicméně také podporuje.

Zástupci osmi velkých městských částí v centrální části metropole se dnes odpoledne sešli na Novoměstské radnici, aby podepsali memorandum o spolupráci v oblasti dopravy. Konkrétně v oblastech MHD, parkování, koordinaci oprav silnic nebo dostavby městského okruhu.

Iniciátorem byla už v roce 2016 Praha 2 a její místostarosta pro dopravu Jan Korseska (ODS). Tehdy podepsaly memorandum Prahy 1, 2, 3 a 9, o rok později přistoupila „desítka“. Dnes podepsaly memorandum všechny „velké“ městské části kromě Prahy 7 a Prahy 3, tamní radní pro dopravu Ondřej Rut (Zelení) se dnes z podpisu omluvil z osobních důvodů. Podpis zástupce třetí městské části pod dokumentem chybět nebude, půjde jen o formalitu. Text memoranda je stejný, jako ten z roku 2016.

memorandum-doprava-podpis_1

Podpis memoranda v budově Novoměstské radnice

V rámci své činnosti se radnice spolupracujících městských částí potýkají s obdobnými problémy, ať již jde o otázky týkající se MHD, stavební činnosti či samotné dopravy. Většinou jsou to témata vyžadující spolupráci a jednání s magistrátem. Potřeba koordinace a výměna informací a zkušeností byla od počátku motivací z uzavření memoranda.

„Dopravní systém je spojitá záležitost a musí se řešit společně. Každý z nás jednotlivě nemůže ničeho dosáhnout. Je to spojitý problém. Chceme najít společně mechanismus plynulé a fungující pražské dopravy, aby sloužila pro blaho Pražanů a metropole byla schopna obsloužit své území,“ uvedl k memorandu 1. místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS).

„Městské části se dohodly koordinovat své postupy v rámci městské hromadné dopravy hlavního města, tedy trasování jednotlivých spojů, jejich návaznost, intervaly a propojení, vyměňovat si zkušenosti s provozem Zón placeného stání, jejichž podoba je nám určena magistrátem, a podobně. Doufám, že magistrát pochopí, že tu nejsme proto, abychom s ním bojovali,“ uvedl iniciátor memoranda, místostarosta Prahy 2 Jan Korseska. Mezi dalšími věcmi zmínil, jako již v minulosti, například humanizaci Severojižní magistrály či dobudování městského silničního okruhu.

Městské části se podpisem memoranda zavazují k tomu, že si budou vzájemně poskytovat odbornou a jinou pomoc, což už se samozřejmě v praxi roky děje, nyní je to však i písemně deklarováno. „Je nutná lepší koordinace staveb a oprav komunikací. Dozvídáme se o nich pozdě. Potřebujeme lepší synchronizaci stavebních prací. Dále je nutná spolupráce v oblasti parkování,“ uvedl radní Prahy 5 Jan Panenka (ODS).

„Doprava nefunguje jen na území celé městské části, ale napříč. Je potřeba proto spolupracovat se sousedy a velkými městskými částmi. Proto jsme memorandum podepsali. Věřím, že by v rámci spolupráce stvrzené memorandem mohlo dojít k posunu v naší snaze o zahloubení ulice V Holešovičkách. Chceme také společně tlačit na magistrát, aby uspíšil práce na dostavbě Městského okruhu,“ uvedl předseda komise pro dopravu Rady městské části Praha 8 Martin Jedlička (TOP 09).

Zatímco přistoupení Prahy 10 řešil v roce 2017 pouze dodatek k původnímu memorandu, nyní bylo podepsáno zcela nové, a to z důvodu řady personálních povolebních změn na radnicích městských částí.

„Leží nám na srdci, aby se mohli Pražané po městě pohodlně pohybovat. Proto si za Prahu Sobě vzal dopravu pro celou Prahu na starost náš náměstek Adam Scheinherr. Opravujeme silnice a mosty, stavíme nový úsek metra a také intenzivně pracujeme na dokončení okruhů. V praxi tedy realizujeme přijaté memorandum již nyní a to ve spolupráci se všemi padesáti sedmi městskými částmi,“ uvedl starosta Praha 7 Jan Čižinský (Praha Sobě).

„Setkání radních pro dopravu u pana náměstka Scheinherra jsem se zúčastnil zhruba před čtvrt rokem. Dohodli jsme se na společné koordinaci dopravních opatření a dalších bodech, které jsou rovněž součástí dnešního memoranda. O jeho podpisu jsem se nedozvěděl, nicméně za Prahu 7 toto memorandum podporujeme, jeho obsah již nyní realizujeme a rád jej při nejbližší příležitosti podepíšu,“ sdělil radní Prahy 7 pro dopravu Ondřej Mirovský.

Text memoranda o spolupráci

Preambule

Strany memoranda tímto deklarují, že jim není lhostejný stav dopravy v hlavním městě Praze (Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9 a Praha 10) a chtějí (vyjadřují vůli) se společnými silami podílet na utváření její budoucnosti. Strany deklarují svou vůli spolupracovat a poskytovat si vzájemnou odbornou a jinou podporu při realizaci a dosahování společného cíle, který bude po podepsání tohoto memoranda vlastní všem zúčastněným stranám. 

Cíl spolupráce/Všeobecná ustanovení

Zástupci Městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9 a Praha 10 s odkazem na městskou provázanost a nutnost řešení obdobných otázek týkajících se oblasti dopravy se dohodli, že budou na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti:

1. Spolupracovat a koordinovat své postupy v rámci městské hromadné dopravy hl. m. Prahy (trasování jednotlivých spojů, jejich návaznost, intervaly, propojení apod.).

2. Spolupracovat, koordinovat své postupy a vyměňovat si zkušenosti s provozem Zón placeného stání, a to ať již podle stávajícího modelu či nových modelů hl. m. Prahou navrhovaných, připravovaných či zaváděných.

3. Spolupracovat a koordinovat své postupy v jednáních s hl. m. Prahou ve věcech dopravy, ve kterých je bude spojovat společný zájem.

4. Spolupracovat a koordinovat své postupy v rámci dobudování městského okruhu.

5. Předejít nesourodosti v probíhání jednotlivých prací a usilovat o obnovu tzv. desetiletého plánu. Součástí tohoto plánu bude koordinace veškerých plánovaných výkopových prací a úprav chodníků a povrchů komunikací se záměrem dosáhnout co největší možné efektivity plánovaných rekonstrukcí.

6. Koordinovat střednědobé a dlouhodobé plány činností dotýkajících se území městských částí.   

Platnost memoranda

1. Podpisem tohoto memoranda neplyne žádné ze stran jakýkoliv právně vymahatelný závazek. Spory týkající se výkladu nebo používání memoranda se budou řešit přímým jednáním mezi stranami.

2. Toto memorandum se sjednává na dobu neurčitou a nabývá na účinnosti ode dne jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami.

3. Memorandum může být změněno pouze písemným dodatkem podepsaným všemi stranami.

4. Strany se dohodly na tom, že společná spolupráce v rámci tohoto Memoranda bude trvat do okamžiku, kdy jedna ze stran vyjádří písemným projevem přání ukončit společnou spolupráci anebo ke dni, na kterém se všechny zúčastněné strany dohodnou.

5. Memorandum je podepsáno v devíti vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno.


Praha 13: Nechceme pro občany další zátěž, daň z nemovitosti u nás neporoste

20. září 2019 ve 13:27

Pražští zastupitelé včera schválili úpravy vyhlášky, která umožní zvýšit daň z obytných nemovitostí pro výpočet daně. V Praze 1, 3, 7, 8, 10, 11 a 12 se daň fakticky zdvojnásobí. Naopak například v Praze 2, 4, 5, 9, 13 se daň zvyšovat nebude.

Cvičení Voda 2019 omezí dopravu

20. září 2019 v 10:08

V sobotu 21. září se v Praze uskuteční Cvičení Voda 2019, které má prověřit protipovodňová opatření a výstavbu mobilních protipovodňových hrazení v Praze 1, 2, 4 a 5. V souvislosti se cvičením budou od 6:00 do 24:00 uzavřeny některé komunikace, včetně stezek pro pěší a...

Dopravní omezení v souvislosti s akcí Den bez aut 2019

20. září 2019 v 07:59

Letos se Den bez aut koná v sobotu 21. září na čtyřech místech v Praze. Bez aut budou Mariánské náměstí, ulice Dolnoměcholupská v Dolních Měcholupech, ulice Žacléřská ve Kbelích a celá městská část Praha–Újezd v lokality bez automobilové dopravy. 

Bubenečský tunel bude od soboty do neděle uzavřen

20. září 2019 v 07:05

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude Bubenečský tunel od soboty 21. září od 23 hodin do neděle 22. září do 5 hodin uzavřen.

Maratonci z magistrátu: Budou zastupitelé jednat do noci? Možná, jen program schvalovali čtyři hodiny

19. září 2019 v 15:39

Dnes ráno v půl deváté se pražští zastupitelé sešli k prvnímu jednání po letní pauze. Ani vidina více než padesáti bodů, kterými se mají zabývat, je nepřinutila ke kvapíku. Jen o programu diskutovali celé dopoledne. 

Kotlářka – Sídliště Řepy: Obousměrné přerušení provozu tramvají

19. září 2019 v 10:52

V sobotu 21. září bude od 7:30 hodin do 15:30 hodin obousměrně přerušen provoz tramvají v rozšířeném úseku Kotlářka – Sídliště Řepy.

Tramvajová zastávka Malostranská bude v noci mimo provoz

18. září 2019 ve 20:48

 V noci ze čtvrtka 19. září od 20:40 hodin na pátek 20. září do 4:40 hodin bude mimo provoz tramvajová zastávka Malostranská (u metra) pro směr do centra.

V Hostivaři se cvičně postaví protipovodňové zábrany

17. září 2019 v 08:42

Praha 15 rozhodla, v rámci ochrany před povodněmi na toku Botiče v katastrálním území Hostivař, prověřit výstavbu protipovodňových zábran v ulici U Břehu.

Další články
Nahoru