Dnes Čtvrtek - mlha 3°C
Zítra Pátek - oblacno 0°C
Čtvrtek 7. 12. 2023
Svátek má Ambrož, Benjamín
Vánoční nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz, do konce roku za zvýhodněné ceny.
Ve velkých městech se pije méně. Lékařský průzkum ukázal, jak se stavíme k alkoholu v každodenním životě
K alkoholu mají obecně obyvatelé Česka vstřícný vztah, ukazují různé průzkumy. Foto: Jan Puci

Ve velkých městech se pije méně. Lékařský průzkum ukázal, jak se stavíme k alkoholu v každodenním životě

Expertní tým z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se ve svém posledním výzkumu zaměřil na mezery, které v informacích o užívání alkoholu v České republice máme. Jedná se o oblasti, které jsou sice součástí naší každodenní zkušenosti, ale badatelé se jim dosud příliš nevěnovali. O výzkumu informoval Lukáš Malý z Oddělení komunikace 1. LF UK.

„Snažili jsme se odpovědět na otázky spojené s běžným užíváním alkoholu. Jako například v jakých měsících lidé nejvíce pijí, při jakých příležitostech, jestli se setkali s produkty pěstitelského pálení nebo i co si myslí o současné politice v oblasti alkoholu,“ přiblížil výzkum Miroslav Barták z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Výzkumníci nashromáždili v online průzkumu 809 odpovědí od respondentů, kteří svým rozložením podle pohlaví, věku, vzdělání a místa bydliště tvořili reprezentativní vzorek české populace.

Jaké jsou výsledky výzkumu, který byl financován z prostředků Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky? Závislost na alkoholu byla pomocí diagnostického dotazníku vyvinutého Světovou zdravotnickou organizací zjištěna u tři procent populace. Alespoň střední úroveň problémů s alkoholem byla identifikována u čtvrtiny respondentů, rizikové pití u 40 procent. Skóre vypovídající o problémovosti konzumace alkoholu klesá s rostoucím věkem respondentů a respondentek. Muži ovšem obecně dosahují vyššího skóre než ženy.

Část otázek se zaměřovala na úroveň zdravotní gramotnosti. Celkem 10 procent respondentů má zdravotní gramotnost neadekvátní, 18 procent problematickou, na druhou stranu 73 procent dostatečnou. Zajímavé je, že lidé s vysoce problematickou konzumací alkoholu zdánlivě paradoxně vykazují vyšší míru zdravotní gramotnosti, což může být způsobeno kontaktem se zdravotními službami, které již v důsledku své závislosti vyhledali.

„Pro velké množství respondentů, zhruba jednu třetinu, je složité posoudit, zda jsou informace o zdravotních rizicích v médiích hodnověrné, což je v dnešní době závažné zjištění,“ upozorňuje doktor Barták.

Ve velkých městech se pije méně

„Co se týče typů alkoholických nápojů, není nijak překvapivé, že nejvíce lidí má zkušenosti s pivem a vínem, naopak s pivními speciály má zkušenosti méně lidí. Z ‚tvrdého‘ alkoholu má více lidí zkušenost s likéry, slivovicí a tuzemákem než s vodkou, whisky a fernetem. S výjimkou likérů, šumivého vína a červeného vína konzumují všechny druhy alkoholu ve větší míře muži,“ podotkl Miroslav Barták.

Podle nasbíraných dat necelá třetina respondentů preferuje pivo, necelá čtvrtina víno, 6 procent destiláty a dvě pětiny nejsou vyhraněné. Statisticky významné jsou mezipohlavní rozdíly; zatímco muži preferují pivo (43 procent), ženy víno (35 procent).

„Zdá se, že se zvyšující se mírou výskytu problémů se snižuje podíl vína, roste podíl piva a narůstá nevyhraněnost v typu preferovaného nápoje, rozdíly ale nejsou statisticky významné,“ doplňuje Barták.

V posledních dvanácti měsících respondenti nejčastěji pili alkohol doma. Přes 70 procent respondentů pilo také v hospodě nebo restauraci, na zahradě nebo během posezení u domu a na návštěvě u někoho jiného.

V hospodě či restauraci pilo více respondentů v menších a středně velkých sídlech (od 1 000 do 99 000 obyvatel). Ve velkých městech (nad 100 000 obyvatel) a v malých sídlech (pod 1 000 obyvatel) se pilo méně. Ve volné přírodě a venku se pilo nejvíce v sídlech od 1 000 do 19 999 obyvatel.

„Respondenti nejvíce konzumují alkohol na Silvestra a také během zahraničních dovolených, zejména je nárůst patrný u mladších věkových skupin. Muži ve výrazně větší míře pijí na Silvestra a o Velikonocích, což souvisí se zvyklostmi spojenými s těmito svátky. Z doprovodných činností je konzumace alkoholu nejvíce spojena se sledováním filmů či sportu,“ připomněl Miroslav Barták.

Senioři pijí v průběhu týdne rovnoměrně

Obecně respondenti nejčastěji pijí alkohol na oslavách a při setkáních s přáteli, méně bez speciální příležitosti, a ještě méně spolu s jídlem. Podle respondentů jsou nejčastějšími společníky při pití alkoholu kamarádi a rodina (mimo dětí). Pití s životním partnerem a o samotě více uvádějí lidé ve vyšším věku.

U kamarádů a vlastní rodiny můžeme s narůstajícím věkem sledovat pokles společného častého pití. Pro lidi s problémy platí, že více pijí se spolupracovníky, náhodnými lidmi, sami nebo s kamarády.

Respondenti nejčastěji uvádějí pití během pátků a sobot. Více než během týdne pijí podle svých vyjádření i v neděli. Věková kategorie 25 až 54 let vykazuje výrazně častěji konzumaci alkoholu v pátek a sobotu. Kategorie 55 až 64 let už omezuje pití v pátek, naopak nejmladší kategorie 18 až 24 let pije nejvíce v pátek, o něco méně v sobotu, v ostatní dny v týdnu pije alkohol minimálně. Respondenti ze seniorské kategorie nad 65 let celkově omezují pití, ale konzumují alkohol rovnoměrně během celého týdne.

„Nejvíce respondentů se vyjádřilo, že během pandemie covidu-19 pili stejně jako předtím. Pokles užívání alkoholu reportovalo více respondentů než jeho nárůst. Mladí reportovali více změn jak směrem ke zvýšení frekvence a množství, tak jejich snížení. Zajímavá je věková kategorie 45 až 54 let, u níž se množství alkoholu a frekvence pití snížila nejméně,“ dodal Miroslav Barták.

K opilosti svádí okolní pijáci

„Co se týče měsíců v roce, můžeme zpozorovat tendenci k vyššímu pití v letních měsících a během prosince. Co se týče motivace pití alkoholu, pak mezi nejčastější odpovědi patří, že je to způsob, jak něco oslavit, a že je to při určitých příležitostech zvykem,“ konstatoval.

„Podíváme-li se na motivace k pití z hlediska jejich rozdělení na sociální motivaci, úzkost, depresi, konformitu, tak nejvíce respondentů spadá do kategorie motivace sociální a nejméně do kategorie dosažení konformity. Patrné je, že s klesajícím věkem se tyto motivace snižují,“ řekl.

Pro zhruba 30 procent respondentů platí, že, pokud se ostatní opijí, zvyšuje se pravděpodobnost, že se také opijí. Podle adiktologa se ale paradoxně pouze zhruba 10 procent respondentů domnívá, že je jejich konzumace alkoholu ovlivněna ostatními.

S tím, že je pití alkoholu zdraví prospěšné, souhlasí méně než 10 procent respondentů. Jen mírně přes 10 procent respondentů souhlasí, že pití je součástí moderního životního stylu. K této tezi se hlásí zejména mladí do 24 let. „Tato zjištění si do budoucna určitě zasluhují odbornou pozornost, jakkoliv se nejedná o zásadně rozšířené názory,“ podotkl Barták.

Vlastní slivovice se nejvíce pije na východě republiky

Celkem 36 procent respondentů se domnívá, že v posledním roce pili domácí alkohol. Většinou se mělo jednat o slivovici (a to u 51 procent respondentů, kteří pili domácí alkohol). Dále respondenti zmiňovali víno, jiné destiláty, pivo a likéry. Podle Bartáka jsou mezi kraji v konzumaci domácího alkoholu významné rozdíly.

„Tato konzumace jasně roste od západu na východ republiky,“ řekl Barták s tím, že nejvyšší hodnota je ve Zlínském kraji (57 procent respondentů) a domácí alkohol pijí nejméně respondenti z nižších věkových kategorií a nejvíce lidé nad 55 let.

„Dále jsme se respondentů ptali, zda v posledním roce pili neregistrovaný alkohol. V tomto případě souhlasně odpověděla pouze třech procent respondentů. Zhruba desetina respondentů sdělila, že neví, zda takový alkohol pila. Druh neregistrovaného alkoholu, který respondenti pili nejvíce, byla slivovice. Poté respondenti zmiňovali další destiláty, víno a pivo,“ shrnul Miroslav Barták.

S varováním na lahvích souhlasí většina z nás

Zhruba dvě pětiny respondentů zcela souhlasí nebo spíše souhlasí, že současná česká protialkoholní politika je úspěšná. Statisticky významný rozdíl byl identifikovaný pouze u lidí s nižším vzděláním, kteří považují současnou protialkoholní politiku za úspěšnou ve větší míře.

„Většina respondentů souhlasila s výroky politiků týkajícími se ochrany dětí před prodejem a podáváním alkoholu. Respondenti sice zdůrazňují osobní odpovědnost jednotlivce, ale i tak více než polovina z nich souhlasí, že by na alkoholických nápojích měla být natištěna varování o škodlivých účinících alkoholu,“ přiblížil postoje veřejnosti doktor Barták z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.


Autor: Karel Netolický

Krabice od bot: Ještě týden budou otevřená sběrná místa sbírky

27. listopadu 2023 v 16:32

Už týden jsou po celém Česku otevřená sběrná místa sbírky vánočních dárků pro děti. Své dárce již našlo 34 tisíc krabic od bot s dárky pro malé i velké dívky a chlapce. Sběrná místa budou otevřená do úterý 5. prosince.

Přírodovědci z Univerzity Karlovy získali prestižní granty Evropské výzkumné rady

24. listopadu 2023 v 07:14

Dvě české přírodovědecké vědecké kapacity získaly Consolidator grant od Evropské výzkumné rady (ERC). Zooložka Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D., a biolog Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D. (oba z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) si nyní mohou za významnou finanční podporu, kterou z vědeckých grantů...

Chcete studovat na Univerzitě Karlově? Sedmnáct fakult se představí Na Karlovce

21. listopadu 2023 ve 14:27

V sobotu 25. listopadu se v budově Právnické fakulty na náměstí Curieových 7, Praha 1 od 9 do 16 hodin koná tradiční akce Na Karlovku, kde si lze udělat bližší představu o všech 17 fakultách Univerzity Karlovy. Pro příští akademický rok si mohou uchazeči zvolit z více než 600 studijních...

Předvánoční aukce v Arthouse Hejtmánek

20. listopadu 2023 v 10:49

Mimořádný velkoformátový obraz autora posledních československých bankovek Albína Brunovského s názvem Zahrada nabídne 7. prosince od 18 hodin večerní aukce v Arthouse Hejtmánek v Praze 6. Dílo bylo součástí umělecké výzdoby bývalé československé ambasády ve Stockholmu, vyvolávat se bude od...

Další články
Nahoru