Dnes Pondělí - zatazeno 6°C
Zítra Úterý - obcasny-dest 5°C
Pondělí 5. 12. 2022
Svátek má Jitka
Advent v Praze
Tipy na adventní akce v metropoli
V Praze se zvýšil počet křižovatek, na kterých má přednost MHD
Tramvaj během letošní zimy při průjezdu frekventovanou křižovatkou na Palackého náměstí. Foto: Jan Puci

V Praze se zvýšil počet křižovatek, na kterých má přednost MHD

Na čtyřiatřiceti světelných křižovatkách v Praze došlo loni k vylepšení průjezdnosti MHD. Preferencí tramvají je nově vybaveno deset křižovatek a letos by měla přibýt na několika dalších místech, například v Táborské ulici.

V tramvajové síti v hlavním městě tak zůstane pouze 20 světelných signalizací, které preferenci neuplatňují. Ke zrychlení provozu tramvají přispěla i další opatření, jako je dokončení rekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici, ukončení rychlostního omezení na Libeňském mostě či instalace nových betonových tvarovek podél tratí. 

V Praze je v tramvajové síti celkem 247 světelných signalizačních zařízení, většina z nich na křižovatkách. S preferencí jich je už 219, což je téměř 89 procent. Absolutní preferenci jich má 66, zbytek podmíněnou. 

V loňském roce v Praze byla preference pro tramvaje nově zavedena na deseti křižovatkách: Francouzská x Blanická, Vinohradská x Jana Želivského, Seifertova x Krásova, Lidická x Zborovská, Nádražní x Vltavská, Evropská x Gymnasijní, Evropská x Šárecká, Na Zlíchově x Ke Sklárně, ale také na křižovatce Bulhar a na vjezdu tramvají do vozovny Motol.

Pražský dopravní podnik (DPP) ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) v letošním roce plánují zavést preferenci tramvají na dalších křižovatkách. Tři z nich zrealizují v rámci probíhající rekonstrukce tramvajové tratě v Táborské ulici, konkrétně se jedná o křižovatky Táborská x Na Pankráci, Táborská x Lounských a Táborská x Petra Rezka. 

Do konce roku bude preferencí vybavena světelná signalizace také na křižovatkách Chodovská x U Plynárny, Bělocerkevská x Vršovická a zlepšení provozu tramvají by mělo nastat také na třech křižovatkách v oblasti Karlova náměstí. Zavedení preference pro tramvaje Praha plánuje také v Karmelitské ulici, v úseku mezi Újezdem a Malostranským náměstím. 

„Díky preferencím jsme zkrátili jízdní dobu na každé z linek číslo 5, 10 a 26 o tři minuty. Právě linka 5 je po 1, 17 a 25 už čtvrtou, na jejíž trase se nachází všechny signalizace s preferencí. Stejnou pozornost věnujeme i autobusové dopravě, pro kterou jsme loni zřídili téměř 6,5 kilometru buspruhů ve dvaceti lokalitách. Letos chceme přidat buspruhy na dalších jedenácti místech a preferenci na dalších světelných křižovatkách, tři z nich budou v Táborské ulici,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (Praha Sobě).

„Preference zvyšuje komfort MH a současně výrazně šetří náklady, protože zlepšuje využitelnost nasazovaných vozidel. Můžeme na jednotlivých linkách častěji otáčet menší počet vozidel, bez preference bychom museli nasazovat mnohem více vozů, abychom za běžného denního provozu dodrželi jízdní řády. Nezanedbatelná je rovněž otázka úspory energií a emisí,“ doplnil vedoucí Organizace provozu DPP Jiří Vodrážka. 

Na konci letošního roku by mělo v tramvajové síti zůstat pouze přibližně dvacet světelných signalizací bez preference. „Zhruba devět vytipovaných světelných křižovatek, například v úseku Anděl – Bertramka nebo na náměstí I. P. Pavlova, tj. přes magistrálu, zůstanou nadále bez preference. Její zavedení by zde nepřineslo skutečné snížení jízdní doby tramvají. Pokud se nám s TSK povede letos zavést preferenci na všech plánovaných křižovatkách, zůstane nám do budoucna pouhých zhruba 10 míst, kde ještě dává smysl preferenci tramvají nainstalovat,“ pokračoval Vodrážka. 

Ke zrychlení provozu pomáhají i „bumlíky“ 

Zvýšené betonové tvarovky podél tratí oddělující tramvajovou trať od vozovky, v dopravácké hantýrce nazývané „bumlíky“, se významnou měrou podílí na zrychlení provozu tramvají. V loňském roce jich DPP v Sokolovské ulici nainstaloval dalších téměř 300 metrů, celkem jich v Praze je téměř 14 kilometrů. 

První z nich se v Praze objevily v roce 1996 v Bělehradské ulici v úseku po křižovatku s Anglickou, devět let poté, co byla v hlavním městě zavedena první světelná křižovatka s preferencí tramvají. 

Ukončení většiny rychlostních omezení na Libeňském mostě také výrazně přispělo ke zrychlení tramvajového provozu v Praze. Díky tomu došlo ke zkrácení jízdní doby o jednu minutu u všech tramvajových linek projíždějících Libeňský most. 

Rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici umožňuje tramvajím projíždět tímto úsekem šedesátkou, místo původních omezení rychlosti z důvodu havarijního stavu tratě.

Ke zrychlení provozu tramvají také zrušení 3 tramvajových zastávek: Vozovna Strašnice ve směru z centra a ČSAD Smíchov na Nádražní ulici v obou směrech. „Bohužel existuje nepřímá úměra mezi počtem zastávek a průměrnou cestovní rychlostí tramvají. Čím více se síť zastávek zahušťuje, tím více klesá rychlost tramvají. V období let 2010 až 2020 přibylo v Praze 20 nových tramvajových zastávek. Současně to bylo období, ve kterém cestovní rychlost tramvají nerostla. Teď se rychlostí vracíme zhruba do roku 2003, ve kterém byla za posledních 15 let nejvyšší,“ dodal Jiří Vodrážka. 

Ke zlepšení plynulosti MHD letos v Praze přispěje také vybudování nového mostu pro železniční trať nad Průběžnou ulicí v Zahradním Městě, oddělení veřejné a individuální automobilové dopravy v tomto úseku. Vznikne zde také nová zastávka Nádraží Zahradní Město, společná pro autobusy i tramvaje, místo zastávky Na Padesátém, která bude pro tramvaje zrušena. 

Preference u autobusů 

Praha má v současnosti celkem zhruba 55 kilometrů vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy včetně preferenčních úprav řazení v křižovatkách, z uvedeného počtu jsou na šestnácti kilometrech vedeny autobusy po tramvajovém tělese. V loňském roce přibylo 6,4 kilometru nových buspruhů. 

Díky obnově vozového parku autobusů DPP jsou již prakticky všechny autobusy, vyjma pěti vozů, vybaveny systémem aktivní detekce preference. Desítky křižovatek byly loni upraveny, včetně aktualizace a zpřesnění přihlašovacích a odhlašovacích bodů pro GPS preferenci. 

Od roku 2018 všechny nově nakupované autobusy DPP používají pouze GPS preferenci, což zjednodušuje instalaci a údržbu doplňkové infrastruktury na světelných signalizačních zařízeních.


Autor: Karel Netolický

Praha 5 zhodnotí, jak se chovají řidiči v parkovacích zónách

27. listopadu 2022 v 19:58

Praha 5 zatím neplánuje iniciovat zavádění nových parkovacích zón, nicméně chtěla by zhodnotit a podle toho případně i přehodnotit režimy v těch stávajících. Uvedl to místostarosta páté městské části Milan Kryl (Piráti) na nedávném setkání s novináři.

Výměna požární signalizace omezí provoz Strahovského tunelu

25. listopadu 2022 v 09:14

Z důvodu výměny elektrické požární signalizace budou probíhat uzávěry Strahovského tunelu.

Další články
Nahoru