dnes
Sobota - zatazeno
0°C
zítra
Neděle - snih
1°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
3°C
Pražská politika

V Praze 5 bude podepsáno Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí

Radní Prahy 5 schválili záměr uzavření Memoranda o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území městské části Praha 5. Memorandum bude podepsáno mezi městskou částí Praha 5, Povodím Vltavy, s. p., Hlavním městem Prahou a Trade centrem Praha.

„Chceme tím jasně deklarovat společný zájem na budoucím rozvoji břehu Vltavy od Dětského ostrova po Barrandovský most a s tím související spolupráci všech zúčastněných stran,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Všechny strany již nyní úzce spolupracují při tvorbě objemové studie levého břehu Vltavy, jejíž vypracování zadala radnice Prahy 5 na jaře tohoto roku. Výsledky budou představeny v následujících týdnech. „Studie je svým rozsahem a zaměřením zcela převratná, alespoň pokud jde o Prahu. Díky ní Smíchov získá vizi svého budoucího rozvoje – a to jak nábřeží, tak části navazujícího, vnitřního území. Je to na desítky let dopředu strategický, strukturovaný a čitelný materiál, který nasměruje a zásadně ovlivní rozvoj náplavky i samotného Smíchova,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09).

Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území Městské části Praha 5:

Vymezení lokality zájmového území
Pro účely memoranda se lokalitou řešeného území rozumí říční rameno a nábřeží souběžné s katastrálním územím celého nábřeží v hraniční oblasti městské části Praha 5, které je zakresleno v objemové studii: Vltavský břeh Praha 5 – analýza potenciálu a návrh rozvoje.

Neudržitelný současný stav
Níže podepsaní signatáři Memoranda jsou si vědomi, že současný stav definovaného území není dlouhodobě udržitelný. Na stranu druhou skýtá velký potenciál rozvoje. Široké spektrum vlastníků pozemků a technický stav pozemků v lokalitě neumožňuje volnou přístupnost území pro občany. Současný stav území neumožňuje využít komplexní potenciál území a neumožňuje rozvíjet jeho rekreační a relaxačně kulturní funkce a dále podporu rozvoje a podnikání. Tento stav plně nevyhovuje žádné ze zúčastněných stran.

Konsenzus a zlepšení kvality využitelnosti území
Jsme si vědomi toho, že k dlouhodobě udržitelnému řešení nepovede dosavadní postup, kdy si každý bude slepě stát za svým řešením/neřešením svého území. Tímto Memorandem naopak vyjadřujeme vůli snažit se pochopit cíle ostatních a přinášet tvůrčí řešení, které nepoškodí prosazované zájmy ani jedné ze stran a naopak všem zúčastněným prospějí. Prostor k dohodě může vést pouze přes chytré hledání kvality, která se promítne jak do zlepšení podmínek pro stávající uživatele, obyvatele a funkce, tak i pro budoucí obyvatele a funkce v nově vytvořeném potenciálu využitelnosti a sociálně-kulturnímu odkazu.

Zapojení správců území a veřejné správy
K všeobecně akceptovatelné dohodě o budoucí podobě rozvoje lokality může dojít pouze při transparentním procesu s cíleným a promyšleným zapojením odpovědných subjektů, které poskytne podrobné znalosti o potřebách, preferencích a názorech uživatelů, správců a následně taktéž obyvatel. Představy správců (vlastníků) o využití svých svěřených území a výsledky ze zapojení veřejnosti jsou a budou jedním za základů projekční práce na budoucím řešení, jejichž výsledkem bude návrh využitelnosti území. Do hodnocení a rozvoje vypracovaných řešení bude aktivně zapojena každá ze složek.

Výsledkem bude právní jistota
Pokud dojde k dohodě všech stran na budoucím uspořádání celé lokality, signatáři Memoranda se zavazují učinit vše pro to, aby se tato domluva promítla v dostatečné podrobnosti (úroveň regulační-ho plánu) do závazné podoby (regulační plán, závazky v plánovacích či jiných smlouvách).

Transparentní komunikace s veřejností
Signatáři se současně shodují na tom, že je nutné plánované změny a záměry v dostatečném předstihu prezentovat široké veřejnosti a odborné obci. Za tímto účelem se signatáři spojí a budou společně vytvářet takové nástroje, které k transparentní komunikaci s veřejností povedou. Vedoucí postavení v tomto směru přebírá na svá bedra především Městská část Prahy 5, jako v tomto směru nejvíce relevantní orgán.


Pražští zastupitelé odmítli stáhnout z programu jednání rozpočet metropole na rok 2019

13. prosince 2018 v 15:48

Opozičním ODS a ANO se nepodařilo prosadit vyškrtnutí návrhu rozpočtu na rok 2019 z programu dnešního jednání pražských zastupitelů. Po téměř dvouhodinové diskusi zastupitelé návrh v hlasování odmítli, uvedla ČTK. 

ODS: Nechceme, aby měla Praha 80 procent prostředků na investice zaparkováno v rezervách

13. prosince 2018 v 10:30

Na dnešní tiskové konferenci před jednáním pražského zastupitelstva představitelé zastupitelského klubu ODS kritizovali návrh rozpočtu hlavního města na rok 2019. Je podle nich málo ambiciózní.

ANO: Návrh pražského rozpočtu v aktuální podobě je pro nás nepřijatelný

13. prosince 2018 v 09:50

Na dnešní tiskové konferenci před jednáním pražského zastupitelstva představitelé zastupitelského klubu ANO prohlásili, že návrh rozpočtu hlavního města na rok 2019 toto opoziční hnutí nepodpoří. Rozpočet má být hlavním bodem programu jednání zastupitelstva, které začne v 10...

Další články
Nahoru