Dnes Úterý - jasno 14°C
Zítra Středa - jasno 11°C
Úterý 30. 5. 2023
Svátek má Ferdinand
Newsletter Pražský patriot
Pro odběr ranního přehledu článků za posledních 24 hodin se přihlaste zde.
V Horních Počernicích začala výstavba mostu přes dálnici D11
Na tomto místě bude do konce letošního roku postaven nový most. Zdroj foto: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

V Horních Počernicích začala výstavba mostu přes dálnici D11

V těchto dnech zahájila společnost Colas CZ výstavbu mostu přes hradeckou dálnici D11 v pražských Horních Počernicích. O podrobnostech informovala mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Přípravné práce probíhaly již od ledna. Nový most nahradí původní na stejném místě, který musel být kvůli špatnému stavu v roce 2021 zdemolován. Ohrožoval totiž provoz na dálnici, když z něj odpadávaly kusy betonu na projíždějící vozidla.

Při výstavbě nového mostu budou odstraněny části původních opěr. „Masivní součásti zbývajících budou ale použity při výstavbě opěr nových. Vlastní stavba mostu začne jeho spodní částí, nad kterou se pak postaví nová nosná ocelová konstrukce. Pro její montáž se předpokládá vybudování provizorních podpěr vedle středových svodidel,“ popsala Lišková.

Horní plochu nosné konstrukce bude tvořit spřažená železobetonová deska s izolací z NAIP. Odvodnění povrchu komunikace vyřeší obrubníkové odvodňovače. Podélný svod bude zaústěný za opěrou do stávající šachty dešťové kanalizace.

Na obou opěrách budou osazeny lamelové mostní závěry. Most bude mít standardní svršek s asfaltovou vozovkou a monolitickými chodníkovými římsami. Jeho součástí bude i zesílené ocelové zábradlí s lanem v madle a výplní z hustého pletiva.

„Součástí výstavby nového mostu bude i trvalá přeložka veřejného osvětlení a vodovodního řadu, který bude umístěný v závěsech pod konzolou pravé římsy. Z celkové délky úpravy 136 metrů připadá 50 metrů na most. Ve zbývajících 86 metrech v obou předpolích bude upravená komunikace, chodníky a provedeny terénní úpravy,“ sdělila mluvčí.  

Přípravné práce pro osazení nosné konstrukce budou probíhat za omezení provozu na dálnici D 11. Samotné osazení nosníků se uskuteční během krátkodobých úplných uzavírek provozu, a to maximálně na 30 minut během jedné noci. V současné době zhotovitel stavby projednává přesné termíny těchto omezení.Most staví firma Colas CZ, kterou vybrala TSK ve výběrovém řízení.  

Předpokládaný harmonogram prací:

  • demolice spodní stavby: do 20. 4. 2023
  • montáž podpůrných konstrukcí a osazení nosné konstrukce: do 31. 8. 2023
  • betonáž nosné konstrukce: do 30. 9. 2023
  • zprovoznění mostu v případě příznivých klimatických podmínek: do 20. 12. 2023
  • dokončovací práce: do 30. 4. 2024

Zdroj: TSK


Autor: Jan Puci

Praha 1: Volná pracovní místa v Oddělení sociální péče a služeb

Dnes ve 22:27

Praha 1 hledá Sociálního pracovníka/ci na Oddělení sociální péče a služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Pěstounské rodiny představí Dny pěstounství

Dnes v 16:10

Hlavní město zve na další ročník osvětové akce zaměřené na náhradní rodinnou péči, Dny pěstounství. Lidé se mohou od 1. do 20. června přijít dozvědět více o pěstounské péči a výchově dětí. Akce je určena nejen pěstounům a zájemcům o pěstounství, ale i široké...

Další články
Nahoru