dnes
Středa - oblacno
7°C
zítra
Čtvrtek - zatazeno
9°C
pozítří
Pátek - skorojasno
3°C
V boji proti graffiti jsme se inspirovali v Chicagu, říká radní Prahy 6 pro bezpečnost Zdeněk Hořánek
Radní Prahy 6 Zdeněk Hořánek (na snímku vpravo) má na starosti i oblast Smart City. Foto: archiv P6

V boji proti graffiti jsme se inspirovali v Chicagu, říká radní Prahy 6 pro bezpečnost Zdeněk Hořánek

Jak se staví Praha 6 k otázkám bezpečnosti? Věnuje se dostatečně prevenci kriminality? Jak přistupuje k boji s nelegálními graffiti? Na co se v oblasti Smart City mohou obyvatelé „šestky“ letos těšit? Na tyto a další otázky serveru Pražský patriot odpovídal radní Prahy 6 pro bezpečnost Zdeněk Hořánek.

Co realizovala Praha 6 v tomto volebním období v oblasti bezpečnosti?
Naše městská část začala intenzivně řešit problémy, spjaté s takzvanými rizikovými objekty. To jsou převážně opuštěné budovy s nedostatečně zabezpečeným vstupem. Bohužel v minulosti již došlo v takovém objektu k velmi těžkému úrazu nezletilého. V některých z těchto objektů hrozí vysoké nebezpečí  požáru,  pohybují se zde osoby sociálně vyloučené, kriminálně závadové, osoby pod vlivem  návykových látek a alkoholu. Z toho vyplývá i značné zdravotní riziko výskytu hlodavců a parazitů. Při řešení spolupracujeme s Institutem forenzních bezpečnostních studií a managementu, který připravuje na základě našich podkladů a analýzy metodiku řešení. Součástí pracovní skupiny jsou složky integrovaného záchranného systému (IZS), právníci, odborníci z oblasti výstavby, životního prostředí, sociální péče, hygieny a protidrogové činnosti.

Podporujete rozšiřování městského kamerového systému?
Na straně jedné je nepochybná nutnost kamery využívat, modernizovat stanoviště a v místech se zvýšeným nápadem trestné činnosti kamerový systém doplňovat, na straně druhé je nezbytné brát v úvahu obavy ze ztráty soukromí apod. V rámci bezpečnosti přibylo, nebo bylo modernizováno 11 kamerových stanovišť. V současné době žádáme ministerstvo vnitra o příspěvek v rámci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2018 až 2019 ve výši 4 miliónů korun.

zdenek-horanek

Radní Prahy 6 Zdeněk Hořánek

Věnujete se prevenci kriminality?
Ano. Bylo úspěšně navázáno na projekty zaměřené na mládež a seniory (Senior akademie, Bezpečná ulice, Bezpečně on-line). Oceňujeme nejlepší strážníky, policisty a hasiče, kteří projevili mimořádnou odvahu při výkonu své služby. Finančně podporujeme sbory dobrovolných hasičů, činnost městské policie a v případě potřeby dokupujeme potřebné vybavení složkám IZS, jako například pracovní rukavice, fotopasti, baterii pro defibrilátor, záchranářské batohy. Po celé funkční období podporuje projekt Sanitka Naděje, který poskytuje osobám bez domova poradenství, drobná zdravotní ošetření, potravinovou pomoc a ošacení. Dále podporujeme Azylový dům K srdci klíč o.p.s. Na základě podnětů občanů a policií jsme reagovali na aktuální problémy, například byl zvýšen dozor u základních škol v exponovaných hodinách.

Jaké největší problémy z pohledu zajištění bezpečnosti musí „šestka“ aktuálně řešit?
V současné době se jedná o již zmiňované rizikové objekty. Jinak tu naštěstí žádné akutní bezpečnostní problémy nemáme. Věnujeme se celoročním tématům, jako jsou osoby bez domova, graffiti, prevence nebo doprava. Díky činnosti všech složek IZS a velmi dobře fungující spolupráce s naším úřadem, je Praha 6 druhou nejbezpečnější v hlavním městě. Je však dobré neusnout na vavřínech a i když kriminalita obecně klesá, je dobré mít se stále na pozoru. V Praze 6 poklesl počet vloupání do bytů, odcizení vozidel nebo krádeže věcí z vozidla. Na druhé straně, i když se jedná o poměrně nízká čísla, zaznamenali jsme nárůst v počtu loupeží (15 za rok 2017), podvodů (65 za rok 2017) a v souvislosti s polohou letiště i kapesních krádeží (212 za rok 2017). Je tedy dobré mít se na pozoru a mít přehled o svém okolí, když se pohybujete na veřejnosti. Také z těchto důvodů se aktivně věnujeme prevenci.

Po zákazu Seqway v centru si lidé v okolních městských částech stěžovali, že se vozítka přesunula k nim. Existuje tento problém v současnosti i v Praze 6 a jak případně přistupuje radnice k jeho řešení?
Krátce po zavedení zákazu v některých částech hlavního města se začal problém objevovat i na naší městské části. Přirozeně se firmy ze zakázaných oblastí přesunuli jinam, a tedy i k nám. Zažádali jsme Magistrát hl. m. Prahy o zavedení zákazu i v Praze 6, a nyní čekáme na schválení. Nicméně v současné době se již nejedná o tak palčivý problém. Většina vozítek se pohybuje po Ladronce a v jejím okolí a v oblastech s rušnějším provozem jich je minimum.

K boji s nelegálními graffiti přistupují jednotlivé městské části různě, některé preferují odlišné metody. Jak se k tomu staví Praha 6?
Zakládáme si na tom, že Praha 6 je oblíbenou rezidenční čtvrtí. Díky přítomnosti letiště se zároveň jedná i o jakousi vstupní bránu pro turisty a zároveň také sousedí s nejnavštěvovanější památkou, Pražským hradem. Je tedy jasné, že bezpečnost a čistota obvodu je pro nás velmi důležitým tématem.
Od roku 2000 funguje program Stop Graffiti, kdy byla zdokumentována míra poškození obecních domů a následně jednorázově odstraněna. Od té doby se začalo s pravidelným odstraňováním nových graffiti. Program se zároveň rozšířil z obecního majetku na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob. V současné době městská část zajišťuje i odstranění graffiti z odpadkových košů, dětského mobiliáře, pomníků, laviček a jiných zařízení.

Přihlášení do programu je podmíněno podpisem smlouvy, ve které se majitel nemovitosti zavazuje, že bude pravidelně kontrolovat svou nemovitost a v případě poškození nahlásí tuto událost na bezplatnou infolinku. Pokud je sprejer přistižen, zavazuje se také majitel podniknout veškeré právní kroky k vymáhání škody.

Radnice za to garantuje na své náklady zajistit odstranění graffiti za pomoci odborné firmy, která by měla odstranit poškození do 24 hodin od okamžiku zadání gestorem programu. Naše městská část vycházela ze zkušeností partnerského města Chicaga. To spočívá ve strategii v rychlém odstraňování graffiti, čímž se oblast stane pro sprejery neatraktivní, protože jejich dílo není vidět.


Odpovědnost máte za oblast Smart City. Je podle Vás Praha 6 dostatečně „smart“?
Slovo „smart“ je v současné době velmi často skloňováno, ale jen málokdo chápe jeho opravdový význam. Lidé zatím toto odvětví vnímají jen jako předražené technologické vymoženosti. Bohužel ten pravý potenciál není hned vidět. Oblast Smart City je založena na sběru dat ze svého okolí. Tato data fungují jako obraz života ve městě a po vytvoření datové platformy, která by měla být spuštěna koncem roku, budou hrát klíčovou roli pro efektivní řízení a rozvoj města. Je důležité si tedy uvědomit, že u konceptu Smart City se jedná o běh na dlouhou trať než ne sprint.

Nechtěli jsme se tedy bezhlavě hnát do něčeho jen kvůli tomu, abychom mohli říct, že jsme „Smart“. Do letošního roku navíc ani tato oblast neměla svou kapitolu v rozpočtu městské části, takže jsme byli limitováni i finančně. Rádi jsme se zapojili do pilotních projektů pražské společnosti Operátor ICT. Tato společnost má na starost koncept rozvoj a zavádění prvků Smart Prague. Ve spolupráci s nimi jsme získali dvě chytré lavičky. Třetí jsme pak dostali jako dar od partnerského města Poreč. Kromě nabíjení a poskytování WIFI lavičky sbírají i již zmíněná data o svém okolí – hluk, kvalita ovzduší, využití lavičky a mnohé další. Například lavička na Puškinově náměstí má svou vlastní meteorologickou stanici, která uživatelům ukáže aktuální teplotu.

Pro účely radnice byl také zakoupen elektromobil a jeden hybridní vůz. Snažíme se i v tomto ohledu jít příkladem. Praha 6 byla nedávno také vybrána do pilotního projektu, který se zabývá plánem na adaptaci na klimatické změny. Budeme tedy moci čerpat finance na projekty z této oblasti – snižování energetické náročnosti budov, úspory energie, atd.


Na co se v oblasti Smart City mohou lidé v Praze 6 letos těšit?
Jak jsem již naznačil, množství novinek v této oblasti závisí na rozhodnutí magistrátu. Nicméně i tak v této oblasti nezahálíme. Po dohodě s ČVUT budeme instalovat 20 senzorických jednotek pro měření kvality ovzduší na vybraných lokalitách Prahy 6. Tyto jednotky, které vznikly právě na ČVUT, poskytují orientační měření životního prostředí (prach, hluk, emise) a umožnují sledovat tyto hodnoty v problematických lokalitách. Následně pak je díky těmto datům přijmout rozhodnutí o zavedení opatření. Dále budeme v tomto i příštím roce pracovat na obnově zastaralých kamer a instalaci nových na místech vytipovaných složkami IZS. Rada hlavního města Prahy také na jaře schválila chytré koše Bigbell jako součást městského mobiliáře, takže se časem můžeme těšit i na ně.


Pražští Piráti představili své nominanty do eurovoleb

11. ledna 2019 v 15:59

Ladislav Koubek, Mikuláš Peksa, Matěj Šandor a Jiří Hoskovec. To jsou čtyři Piráti, kteří získali podporu v nominaci do evropských voleb. Jejich jména se tak mohou s vysokou pravděpodobností objevit na hlasovacích lístcích ve volbách do Evropského parlamentu. Volí se už letos...

Radní Prahy 10 se sešli, aby nepropadla milionová dotace na základní školu

28. prosince 2018 ve 20:02

Jen pár dnů před vánočními svátky dorazila z hlavního města dotace jeden milion korun pro ZŠ U Roháčových kasáren. Aby dotace nepropadla, musela se k jejímu rozdělení sejít Rada MČ Praha 10 takřka ze dne na den, konrétně ve čtvrtek 20. prosince. „Roháčovky“ tak o peníze na opravu sportovního...

Radního vyměnili zastupitelé Prahy 3

19. prosince 2018 v 19:59

Praha 3 bude mít nového radního pro majetek a investice. Bude jím Jan Materna (TOP 09). Nahradí Jana Bínu (TOP 09), který odstoupil ze zdravotních důvodů. Rozhodli o tom včera zastupitelé městské části, informovala ČTK.

Zastupitelstvo Prahy 10 bude zasedat častěji, než v předchozím volebním období

18. prosince 2018 ve 21:17

V minulém volebním období se zastupitelstvo Prahy 10 scházelo jen párkrát do roka. Tuto praxi se nová koalice rozhodla změnit a v příštím roce se bude scházet (kromě července a srpna) každý měsíc.

Další články
Nahoru