Dnes Neděle - mlha 28°C
Zítra Pondělí - skorojasno 33°C
Neděle 26. 6. 2022
Svátek má Adriana
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Právo

Umístění sídla v bytě: Výhoda či komplikace?

Co je sídlo společnosti? Definici sídla, jako takového, v právních předpisech příliš nenalezneme, avšak mnoho předpisů se problematikou sídla zabývá. Zmínky o něm nalezneme například v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích či živnostenském zákoně. 

Z obecné roviny můžeme brát sídlo jako určitou adresu, na které skutečně sídlí právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a která je zapsána ve veřejném rejstříku, toto rovněž vyplývá z ustanovení § 429 odst. 1 občanského zákoníku.

Dále sídlo můžeme definovat jako prostor – místo, kde podnikatelé budou po založení společnosti pracovat nebo kde se budou nacházet jejich kanceláře, či výrobní jednotky. Sídlo je druhým základním údajem, který identifikuje konkrétní společnost a musí být například u právnické osoby stanoveno již při jejím vzniku. U fyzické osoby podnikající je sídlem stanovena zpravidla adresa trvalého pobytu.

K čemu je tedy sídlo? Kromě toho, že je to definiční znak společnosti, slouží také například jako určující kritérium v případě určování místa plnění dluhu, ať už peněžitého či nepeněžitého a stanovování příslušnosti soudů při podání žaloby.

Kam lze umístit sídlo?

Umístění sídla v bytě

Umístění sídla v bytě přichází především v počátcích podnikání, kdy řada fyzických osob začíná podnikat jako OSVČ. Nabízí se otázka, proč by nemělo být výhodné umístit sídlo v bytě, který běžně obýváme, když je to nejlevnější varianta? Na tuto otázku se Vám odpovědi dostane níže v tomto článku.

Zákon jako takový sídlo umístěné v bytových prostorách nezakazuje. Zákonem jsou však vymezeny podmínky, za kterých je sídlo v bytě dovoleno. Tyto podmínky Vám přiblížíme níže.

Umístění sídla ve virtuálním sídle

 Virtuálním sídlem rozumíme umístění sídla do prostor vlastníka, jehož podnikání je založeno na poskytování administrativních služeb klientům. Většinou se jedná o velmi lukrativní adresy v centru města. Náplň této služby spočívá například v přebírání poštovních zásilek.

Umístění sídla v pronajímaných prostorech

Další možností, jak umístit sídlo, je pronájem kancelářských prostor. Tato varianta však bývá finančně velmi náročná a v případě změny pronájmu zde vyvstává otázka administrativních změn jako přetisk hlavičkových papírů, úprava vizitek aj.

Jaké jsou tedy podmínky pro umístění sídla v bytě?

K tomu, abyste mohli umístit sídlo společnosti v bytě, je nutné splnit stanovené podmínky.

První takovou podmínkou, je doložení právního důvodu k užívání prostor. K tomu, je zapotřebí souhlasu vlastníka bytu s užíváním bytu. V případě, že je byt ve vlastnictví více spoluvlastníků, je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků či alespoň souhlas většiny spoluvlastníků (v tomto případě se výklad soudů různí, doporučujeme tedy mít souhlas všech spoluvlastníků). Pro případ, že se jedná o byt nacházející se v režimu družstevního bytu, je zde nutností vyžádat si udělení souhlasu od představenstva bytového družstva, který musí být v souladu se stanovami daného družstva. Stejně tak, pokud je byt ve vlastnictví manželů, bude nutný souhlas s umístěním sídla společnosti druhého manžela.  Veškeré tyto souhlasy musí být písemné s úředně ověřenými podpisy.

Ustanovení § 136 občanského zákoníku stanoví druhou podmínku umístění sídla v bytě a to tak, že „nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.“ Z tohoto ustanovení vyplývá, že sídlo v bytě je možné zřídit pouze v případě, že nebude žádným způsobem narušovat soužití se sousedy, celkový klid aj. Dále by předmět podnikání neměl být v rozporu s možností v bytě podnikat, tzn., měl by být slučitelný s povahou a rozsahem činnosti podnikání.

Má umístění sídla v bytě nějaké výhody?

Výhodou umístění sídla v bytě je nižší finanční zatížení. V případě, že sídlo umístíte v bytě, ušetříte peníze za pronájem kanceláře, ve které by se sídlo společnosti umístilo anebo za pronájem virtuálního sídla. Další výhodou může pro někoho být pocit znalosti a osobnosti prostředí bytu. Toto jsou však pravděpodobně jediné výhody, které takové umístění přináší.

A jaké jsou nevýhody?

1. Transparentnost sídla a s tím spojené nevyžádané návštěvy a ztráta soukromí

Ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku stanovuje, že každý podnikatel je povinen uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupněných veřejností prostředky dálkového přístupu své jméno a sídlo. Taktéž je zde povinnost dle živnostenského zákona, který stanovuje povinnost viditelného označení obchodní firmy již před vstupem do nemovitosti. Jednodušeji řečeno, již u vchodových dveří byste měli mít umístěn název vaší společnosti. Dále je vzhledem ke skutečnosti, že sídlo je věcí veřejnou, možné, že by mohlo dojít k nevyžádaným návštěvám nejen zákazníků, ale i cizích osob.

2. Kontroly od úřadů

S ohledem na občasné kontroly, které jsou prováděné úřady (např. finančním úřadem, živnostenským úřadem, Českou obchodní inspekcí, úřadem práce), je možné, že v případě kontroly, kdy Vám pověření pracovníci úřadu zaklepají na dveře, budete muset strpět nejenom jejich vstup do bytu, k jehož výkonu si smí pozvat potřebné osoby, ale i fakt, že během šetření si mohou pořizovat obrazové i zvukové záznamy, a to i bez ohledu na souhlas osob, které se v bytě nacházejí, nevyjímaje rodinné příslušníky zde žijící.

Stejně tak stojí za drobnou zmínku případné vyšetřování Policie ČR, které se zde může vyskytnout v případě, že Vaše společnost, i když ne svou vinou, bude spolupracovat se subjekty, které jsou například činné v podvodných činnostech v oblasti DPH atp. Při takovémto vyšetřování se Policie ČR bude zaměřovat i na osoby v obchodním vztahu příbuzné s daným subjektem vyšetřování, čili i na Vaši společnost.

3. Hrozba existence exekuce

V případě, že by se společnost dostala do finančních potíží, bylo by vysoce pravděpodobné, že vykonavatel exekuce navštíví společnost v místě jejího sídla, čili v bytě, kde žijete. V tuto chvíli nemusí při výkonu svého povolání hledět na to, co patří a nepatří k podnikání či je jeho součástí a je velice pravděpodobné, že v rámci exekuce Vám budou zabaveny i předměty, které k podnikání neužíváte jako např. televize, myčka nádobí, rádio a podobné věci běžně sloužící rodině. Vrácení věcí, které by Vám byly zabaveny, je sice možné domáhat se u soudu, avšak takové řízení může být finančně i časově velice náročné.

Závěrem je vhodné říci, že umístění sídla v bytě má své klady i své zápory, jež byly popsány výše. Je tedy na uvážení každého, zda rizika, která jsou spojená s tímto umístěním, jsou pro něj přijatelná a zda své sídlo tedy umístí v bytě nebo zda jsou pro něj nevýhody až příliš velké a proto raději zvolí cestu pronájmu prostoru či virtuálního sídla.

Autorkou textku je Mgr. Zuzana Carvová, advokátní koncipientka (MACEK.LEGAL) 


Pracovní úrazy. Jaké největší chyby připraví poškozené o kompenzaci?

28. dubna 2022 v 08:09

Oběti pracovních úrazů či nemoci z povolání si každý rok 28. dubna připomínají Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V Česku se s úrazy v zaměstnání setká více než 40 000 lidí, drtivá většina z nich má nárok na odškodnění. Společnost Vindicia shrnuje nejčastější chyby, které mohou...

Právní poradna pro seniory a samoživitele

11. dubna 2022 v 08:40

Radnice Prahy 15 zajistila právní poradnu pro seniory a rodiče samoživitele. Poradna je k dispozici každé pondělí v 7. patře budovy Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, od 13 do 17 hodin.

Lunchmeat festival pořádá benefiční akci na Stalinu, společně si zahrají Ukrajinka, Ruska, Běloruska, Gruzínec a Čech

10. března 2022 v 10:16

Lunchmeat festival, každoroční pořadatel mezinárodní akce věnované aktuální nezávislé elektronické hudbě a digitálnímu umění, zve dnes, 10. března, v 17 hodin na benefiční akci na pomoc Ukrajině Peaceful rave: United We Stand, Together We Fall, která se bude konat v prostorách venkovního centra...

Hazardní zákon a online casina

9. února 2022 v 06:32

Popularita online casin neustále roste a k této zábavě se obrací stále více lidí. Důvody není těžké identifikovat. Možnost hraní v soukromí z pohodlí domova nebo třeba v dopravních prostředcích a v libovolný čas přístup ke casino hraní velmi zjednodušuje a zpřístupňuje i těm, kteří by jinak do...

Poradna Prahy 6: Jak se vyznat v energiích

3. ledna 2022 v 17:56

Od 4. ledna pravidelně každé úterý ve 14 hodin ve Skleněném paláci bude otevřena poradna.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. Zákon o whistleblowingu) – o povinnostech pro zaměstnavatele a hrozících sankcích

2. ledna 2022 ve 14:15

Dne 17. prosince 2021 uplynula lhůta k provedení evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu), do národních právních řádů. Český parlament nestihnul návrh zákona přijmout před podzimními volbami, očekává se nicméně, že návrh bude v blízké...

Rodiče zůstanou doma s dítětem kvůli nařízené karanténě. Jak uplatnit nárok na ošetřovné

22. listopadu 2021 v 17:30

Rodiče, kteří musí zůstat doma s dítětem kvůli nařízené karanténě nebo uzavřené školce, škole či třídě, se často ptají, jakým tiskopisem uplatnit nárok na ošetřovné a kdo příslušný tiskopis vystavuje. ČSSZ proto jednotlivé situace rekapituluje.

Budou datové schránky befelem ku prospěchu?

8. listopadu 2021 v 09:03

V oblasti zřizování datových schránek by mělo dojít počátkem roku 2023 k velkým změnám. V současné době jsou datové schránky zřizovány fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku či nejsou zřízeny zákonem, pouze na základě jejich...

Další články
Nahoru