dnes
Pondělí - obcasny-dest
17°C
zítra
Úterý - zatazeno
20°C
pozítří
Středa - obcasny-dest
15°C
Ztvrdlý tuk v kanalizaci způsobuje velké škody, každý rok ho „odtěží" několik tun
Tuk nahromaděný v pražské kanalizaci. Foto: PVK

Ztvrdlý tuk v kanalizaci způsobuje velké škody, každý rok ho „odtěží" několik tun

Pražskou kanalizaci poškozuje tuk. Společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) sražený tuk několikrát do roka odstraňuje, aby nedocházelo k poškození kanalizace. Celý tento týden probíhá čištění kanalizační shybky pod Čechovým mostem, která je jedním z nejkritičtějších míst. Do ní totiž proudí odpadní voda z historického centra metropole, kde některé restaurace i přes zákaz vylévají ve velkém tuky do kanalizace.

„Stoka je také z litinového materiálu a dochází tak k rychlejšímu ochlazení odpadní vody a intenzivnímu srážení tuku,“ říká tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Tuk se usazuje na stěnách přípojek či kanalizačních stok. Na něj se dále nabalují různé nečistoty, jako jsou ubrousky, hygienické vložky, hadry apod. To vše může vytvořit bariéru a způsobit zpětné zatopení nemovitosti vodou z kanalizace. A pak je tu také nepříjemný zápach, protože tuk se rozkládá a pak se skrz kanalizační vstupy šíří do ulic.

tuk-kanalizace-4 Čištění probíhá manuálně, nelze stroje. Pracovník ztvrdlé a zapáchající tuky z kanalizace odsekává a  následně nasává do hadice. Pokaždé se během pár dní podaří odstranit ze stěn potrubí několik tun tuků. Ty jsou následně likvidovány v čistírně odpadních vod.Tam ale tuky, které sem přitečou odpadními vodami, které způsobnují problémy.

Čistírny si s určitým množstvím tuků dokážou poradit, ale při větším množství už je to výrazně horší. Tuky negativně ovlivňují složení baktérií, které odpadní vodu čistí. Čistírna pak může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše pak snižuje kvalitu vyčištěné vody a zvyšuje náklady na provoz čistírny.

Tuk by proto v žádném případě neměl být do kanaluace vyléván. Týká se to nejen firem, ale samozřejmě i domácností. „Tuk můžete sbírat do nádob, které se posléze odevzdávají ve sběrných dvorech či do speciálních popelnic. „Restaurace, vývařovny nebo masny mohou použít lapač tuků, takzvaný lapol. O ten je nutné se starat a pravidelně vyvážet," sděluje Mrázek.

Co vše do kanalizace nepatří?

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů.

tuk-kanalizace-3 Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.

Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Do stokové sítě nesmí vniknout:

látky radioaktivní, látky ropné
látky infekční a karcinogenní
látky omamné a hořlavé
jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
biologicky nerozložitelné tenzidy
organická rozpouštědla
průmyslová a statková hnojiva, zeminy
silážní šťávy
látky působící změnu barvy vody
neutralizační kaly
hygienické potřeby
pevné odpady včetně kuchyňských


Další články
Nahoru