dnes
Středa - zatazeno
9°C
zítra
Čtvrtek - zatazeno
10°C
pozítří
Pátek - zatazeno
12°C
Téma: Z Ořechovky a Střešovic mizí historické vily
Letos v dubnu se uskutečnila ve Střešovicích demolice vily proti kostelu na náměstí Před Bateriemi. Foto: www.praha6ztracitvar.cz

Téma: Z Ořechovky a Střešovic mizí historické vily

Procházka Ořechovkou a Starými Střešovicemi nabízí podle slov Anny Kusákové z Klubu za starou Prahu kouzelný zážitek – drobné domečky postupně přestavované či dostavované vytváří různá malebná zákoutí s četnými průchody a úzkými cestičkami. Nedávno tam ale „lehly“ tři vily…

Památkové zóny Vilová kolonie Ořechovka a Staré Střešovice mají k sobě v poslední době blíž, než by se při letmém pohledu na mapu mohlo zdát – začal je totiž spojovat i jeden negativní jev: bourání vil.

„Obě zóny jsou chráněny pro svou mimořádně hodnotnou historickou a urbanistickou podobu, přestože každá z trochu odlišných důvodů. V obou případech to však znamená, že jakákoliv demolice v těchto oblastech by se měla posuzovat co nejpřísněji a povolovat jen v ojedinělých případech,“ řekla Anna Kusáková z Klubu za starou Prahu.
 
Upozornila, že během jednoho roku zde zmizely celkem tři prvorepublikové vily – nejprve v lednu 2014 byla odstraněna vila známé módní návrhářky Blanky Matragi (Pod Vyhlídkou 19), na konci září došlo k demolici vily Západní 27 a ke třetímu bourání došlo v dubnu letošního roku – na Náměstí Před Bateriemi 20.

Kněžínkovská éra stále žije?

První dvě demolice jsou podle slov Kusákové o to nepřípustnější, neboť ani jedna neměla povolení úřadu a jejich zbourání tak proběhlo takzvaně načerno. „Pro detailnější vhled do současné památkové péče v Praze je ale zajímavá třetí z demolic,“ řekla.

„Ukazuje se, že přestože ,kněžínkovská éra´oficiálně skončila odchodem Jana Kněžínka z postu ředitele Odboru památkové péče pražského magistrátu v polovině roku 2012, nepochopitelné excesy se v rozhodnutích tohoto odboru objevují dodnes,“ doplnila.

Na mysli má demolici vily na náměstí Před Bateriemi, o které Pražský patriot již informoval. „Národní památkový ústav demolici (NPÚ) vily zamítl, Odbor památkové péče tento záměr povolil a pro své souhlasné stanovisko využil argumentace investora a jím dodané tendenční posudky, aniž by námitky NPÚ byť jen zmínil,“ řekla Kusáková. 

Vila nevykazovala závažné poruchy

Anketa

Měly by úřady razantněji bránit demolicím vil, na jejichž místech chtějí developeři stavět bytové domy?

94.5%
(94.5%)
5.5%
(5.5%)
Připomněla, že stavba od architekta Františka Nováka vznikla roku 1928 a představovala poměrně běžný, kvalitní prvorepublikový domek. Vkusný! Během 70. let 20. století proběhla částečná rekonstrukce, kdy došlo k několika dílčím úpravám. Podstatné však zůstalo nezměněno.

„Současní majitelé se přesto rozhodli pro odstranění vily s tím, že požadují její nahrazení novou luxusní vilou, neboť rekonstrukce stávajícího objektu by vyšla finančně náročněji. Vila přitom nevykazovala žádné statické ani jiné závažné technické poruchy,“ uvedla Kusáková.

Vila je však již zbouraná a nabízí se proto otázka, co bude stát na jejím místě. „Novou vilu navrhl architekt Radan Hubička, autor například takzvaného baldachýnu na Letné nebo dvou výškových budov na Pankráci, jedna ve tvaru písmene V zvaná City Epoque, druhá válcovitého objemu (vše zatím nerealizované),“ pokračovala Kusáková.

IPR: S demolicí nesouhlasíme

„Informace o demolicích se k nám nedostávají. S touto demolicí nesouhlasíme, stejně jako například s demolicí vily Blanky Matragi,“ uvedl pro Pražský patriot David Hájek z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. O demolici vily Blanky Matragi Pražský patriot opakovaně informoval.

A co nepovoleně zbořený dům čp. 253 na Ořechovce (Střešovice, Západní ulice)? Jeho majitel požádal na daném místě o územní řízení na novostavbu. Národní památkový ústav a odbor památkové péče magistrátu prý požadují postavit vzhledově věrnou repliku, protože jde o koncovou část trojdomu, a současně je s majitelem vedeno sankční řízení.

Národní památkový ústav v Praze vydal podnět na magistrát k zahájení správního řízení a požadoval řešit rovněž statická posouzení a opatření k zajištění stability sousedních objektů (čp. 254 a 255), které byly součástí původního trojdomí.

Aby se předešlo destrukci sousedních domů…

„Aby se především zamezilo dalšímu negativnímu dopadu a aby se předešlo případnému nežádoucímu narušení a destrukci sousedních domů a další ztrátě památkových a uměleckých hodnot architektonicky ojedinělých staveb v lokalitě,“ uvedla pro Pražský patriot Andrea Holasová z NPÚ.  

„Návrh statického posouzení a sanačních prací sousedních objektů čp. 254 a čp. 255 byl magistrátu a našemu pracovišti předložen. K projektu stavby repliky rodinného domu bylo vydáno kladné odborné vyjádření a následně závazné stanovisko magistrátního odboru památkové péče,“ dodala. Nejprve se tedy musí vyřešit komplexně statika sousedních domů, pak vznikne replika.

Stavba repliky 1/3 trojdomí za čtyř podmínek

„V dubnu 2015 zástupci magistrátu skutečně vydali závazné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu repliky 1/3 trojdomí,“ řekl tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. A to za čtyř podmínek. Za prvé, že nová okna budou řešena v původních exteriérových šířkách s maximální odchylkou do 10 %.

Za druhé, že barevnost oken bude shodná s barevností repasovaných a obnovených oken sousedního domu (to znamená, že rámy budou v odstínu lahvově zelené barvy, okenní křídla v odstínu lomené bílé barvě). Za třetí, že vzhled omítek fasád bude sjednocen s omítkami celého trojdomí.

Tato podmínka zahrnuje i to, že konkrétní návrh materiálového složení omítek, zrnitosti a barevnosti bude předložen magistrátnímu odboru památkové péče k posouzení v dalším stupni projektové dokumentace. A za čtvrté: klempířské prvky včetně střech vikýřů a přístřešku garážového stání budou s nátěrem v barvě keramické pálené střešní krytiny.


Autor: Anna Skálová
Další články
Nahoru