dnes
Středa - jasno
4°C
zítra
Čtvrtek - polojasno
5°C
pozítří
Pátek - prehanky-snih-dest
4°C
Stromovka letos prokoukla: opravené cesty, nové lavičky a mizející náletovky
Jedna z opravených cest v Královské oboře. Foto: MHMP

Stromovka letos prokoukla: opravené cesty, nové lavičky a mizející náletovky

Stromovka, největší pražský park v majetku hl. m. Prahy, se v letošním roce dočkala rekonstrukce poškozených a opotřebovaných cest. Obnoveny byly některé zarostlé pěšiny a začalo čištění náletové vegetace na svazích železniční trati.

Letos v létě byla kompletně rekonstruována parková cesta mezi Výstavištěm a bývalou tramvajovou vozovnou – dnes restaurací – v délce více než 500 metrů.

Porušený asfalt ze 70. let minulého století byl vybourán, byly doplněny chybějící podkladní vrstvy a povrch byl zadlážděn ve stylu již dříve opravených úseků. Dále zde přibylo několik nových laviček a došlo k odvodnění cesty. Náklady na opravy činily téměř 2,5 miliony korun bez DPH.

Dále byla opravena cesta podél rybníků: velmi narušený asfaltový povrch byl v délce zhruba 600 metrů změněn dle požadavku památkářů na povrch mlatový s dlážděnými křižovatkami. Součástí oprav byla též úprava pěšiny pro běžce na severní části bývalé hráze Rudolfova rybníka a vytvořily se zde zálivy pro lavičky.

Původně využívána jako obora pro zvěř

Na podzim rovněž začalo čištění náletových keřů a stromů na svazích nad železniční tratí mezi nádražím Bubny a Dejvickým nádražím. Na svazích byly ponechány všechny vitální stromy a porost se celkově prosvětlil. Návštěvníci se již nemusí bát chodit na některé cesty, které byly dosud spíše odlehlé a nepřehledné.

Veškeré práce byly hrazeny z prostředků hl. m. Prahy, tedy správcem všech celopražsky významných parků – Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro Stromovku je typická, kromě celé řady velmi zajímavých a často exotických dřevin, soustava rybníčků, dodnes napájených vodou z Vltavy Rudolfovou štolou.

Obora má bohatou historii, původně byla využívána jako skutečná obora pro zvěř, v té době se zde nacházel také velký Rudolfův rybník. Pro veřejnost se obora otevřela v 19. století.

Stromovka před a po rekonstrukci


Další články
Nahoru