dnes
Neděle - jasno
20°C
zítra
Pondělí - jasno
18°C
pozítří
Úterý - obcasny-dest
14°C
Starou skládku v Chuchli zakryje vrstva jílu, místo se promění v odpočinkovou zónu
Skládka je zarostlá náletovými dřevinami, o její stabilitu se stará kotevní zeď. Foto: MHMP

Starou skládku v Chuchli zakryje vrstva jílu, místo se promění v odpočinkovou zónu

Rekultivace skládky Velká Chuchle, kam se v 70. a 80. letech minulého století odvážel pražský komunální odpad, má být hotova do čtyř let. Kopec odpadu o výšce 22 až 28 metrů nechá magistrát zakrýt jílem, aby protékající dešťová voda nekontaminovala okolní krajinu. Po dokončení sanace se na kopci vybuduje rekreační zóna pro místní obyvatele. Z celkových odhadovaných nákladů 100 milionů korun město nejméně 30 milionů získá z fondů EU.

Skládka se nachází v jámových lomech mezi městskými částmi Slivenec a Velká Chuchle. V sedmdesátých letech se rozrostla i na volný terén a zabírá asi patnáct hektarů pozemků. Skládka nyní vytváří umělý kopec. Tvoří ho zhruba čtyři miliony kubíků odpadu.

Objem odpadu odpovídá množství asi 500 000 nákladních aut a ke skládce se dá zajet pouze jednou úzkou příjezdovou cestou ze Slivence. Odvoz by navíc podle odhadů vyšel až na 20 miliard korun. Otevírání skládek navíc vede k velkému zápachu a ve výsledku je spíše kontraproduktivní, což potvrzuje i zahraniční praxe. Město se proto rozhodlo bývalé úložiště odpadu sanovat.

Prostor zasahuje do ochranné zóny Přírodního parku Radotínsko-Chuchelského háje a Přírodní rezervace Homolka. V háji samotném s ohledem na jeho přírodní hodnotu nelze bez odporu ochránců přírody pořádat například sportovní akce, což na sanované a revitalizované skládce bude možné.

„Věřím, že se díky kvalitnímu projektu revitalizace a sanace podaří území ozdravit a lidem zpřístupnit nové území o celkové rozloze 12 hektarů. Přála bych si, aby mohl sloužit jako další odpočinková a oddychová zóna pro Pražany, s čímž se počítá v územním plánu. Je však ještě třeba vést jednání o výkupy zbývajících zhruba sedmi procent pozemků, které jsou zatím v soukromém vlastnictví,“ doplnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

V roce 2015 zahájil magistrát přípravu sanace spojenou s rekultivací dotčeného území. Samotná sanace a revitalizace pak byla rozdělena do tří fází. V první fázi bude upraveno území k zajištění odvodnění silnice, která vede okolo kopce.

Částečně bude sanována také kotevní zeď, která zajistí stabilitu bývalé skládky tak, aby se dále neposouvala. V posledních letech se totiž snižovala o dva centimetry za rok. Současně bude také provedena výměna povrchu asfaltové komunikace pod okrajem skládky. První fáze by měla skončit v roce 2020.

V druhé fázi bude provedeno zatěsnění vrchní strany kopce jílem, který svede dešťovou vodu do drenáží. Dešťovka tak nebude protékat přes odpadky a kontaminovat potok Vrutice, který protéká chuchelským údolím.

Současně bude probíhat dosadba stromů i dřevin. Poslední fáze projektu počítá s realizací odpočinkových míst, hracích prvků, altánů, pěších cest a osetím travou. Obě fáze by měly být hotovy do konce roku 2022.

I poté bude nutné skládku pravidelně monitorovat a odvádět plyny, které chemickými procesy uvnitř kopce vznikají. Jejich množství podle průzkumů magistrátu postupně klesá a na skládce se nenachází významně nebezpečné látky s výjimkou například barev či laků. Sloužila ke skládkování běžného komunálního odpadu.


Další články
Nahoru