dnes
Čtvrtek - oblacno
7°C
zítra
Pátek - snih-dest
5°C
pozítří
Sobota - snih
2°C
Pražská politika

Starostka Hujová: Odmítáme prodloužení výjimky umožňující překračování limitů hluku

Starostka MČ Praha 3 Vladislava Hujová vyjádřila svým dopisem ze dne 2. června adresovaným řediteli Hygienické stanice hl. m. Prahy stanovisko MČ Praha 3 odmítnout prodloužení výjimky, která umožňuje překračovat podél ulice Jana Želivského hladinu hluku bezpečnou z hlediska dopadu na zdraví. 

Dopravní zátěž a hluk v ulici Jana Želivského vnímá radnice Prahy 3 spolu s občany jako dlouhodobě neudržitelný.  Zátěž na mnoha místech výrazně překračuje hlukovou hladinu doporučenou směrnicí 2002/49/ES, která by byla podle Světové zdravotnické organizace WHO bezpečná z hlediska dopadu na zdraví. 

Hygienická služba HMP ve svém rozhodnutí ze dne 20. 6. 2005 povolila na základě prováděcího předpisu k zákonu č. 258/2000 Sb. Technické správě komunikací HMP překračování hygienických limitů hluku s platností až do 31. 12. 2017.

foto-vladislava-hujova-nahled Přestože si je starostka vědoma problematiky řešení celopražské dopravy, cítí se povinována především odpovědností vůči zdraví občanů městské části Praha 3. Jsou to právě oni, kteří se v nevyhovujícím prostředí pohybují nebo žijí.

„Z tohoto důvodu jsem svým dopisem upozornila ředitele Hygienické služby HMP na fakt, že do budoucna zásadně odmítáme souhlasit s prodloužením této výjimky, či v tomto smyslu udělovanými jakýmikoli dalšími výjimkami,“ říká starostka a dodává: „Podobný přístup k našim občanům mi připadá nejen necitlivý vůči jejich potřebám, ale až ignorující jejich životní práva. Na něčem takovém se odmítáme podílet“.

 


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru