dnes
Čtvrtek - prehanky-dest
26°C
zítra
Pátek - prehanky-dest
24°C
pozítří
Sobota - oblacno
25°C
Starosta David Vodrážka: V Praze 13 navyšujeme kapacity škol, školek i zařízení pro seniory
Nová mateřská škola U Stromu na Ovčím hájku. Foto: archiv

Starosta David Vodrážka: V Praze 13 navyšujeme kapacity škol, školek i zařízení pro seniory

Pokračující výstavba nových bytů v Praze 13 sebou nese i tlak na navyšování kapacit ve školských zařízeních. Zároveň se ani této městské části nevyhýbá průběžný nárůst obyvatel v seniorském věku. Jak na to reaguje radnice? A jak řeší třeba i problémy s parkováním, které i tuto část metropole dlouhodobě trápí? O těchto a dalších tématech si s Pražským patriotem povídal starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS.)
ing-david-vodrazka-starosta-mc-praha-13

Starosta Prahy 13 David Vodrážka

Praha 13 má v porovnání s ostatními částmi Prahy nejmladší věkovou strukturu obyvatel, jednou z priorit městské části tudíž musí být navyšování počtu míst ve školkách a školách. Loni se podařilo otevřít novou mateřskou školu U Stromu. Jaké další navyšování kapacit je v plánu?
Pokud bude postupovat výstavba nových bytů především v oblasti ulice Jeremiášova (u Makra a Billy) a dále v oblasti Západního Města tímto tempem,  pak bude samozřejmě nutné připravit se na příliv dalších dětí školou povinných. Z tohoto důvodu plánujeme zvýšit kapacitu hlavně ZŠ Kuncova a ZŠ Trávníčkova.

Pojďme se vrátit ke školce U Stromu. Pro kolik dětí je určena a v čem se liší od ostatních zařízení tohoto typu?
Původně nevyužívané a chátrající sportovní centrum na Ovčím hájku se nám podařilo přeměnit na moderní školku pro děti od dvou let věku. Do prvního školního roku 2017 / 2018 se nám zapsalo celkem 102 žáčků. Otevřeli jsme tedy pět tříd, z nichž tři jsou určeny nejmenším dětem od 2 do 3 let věku. Museli jsme tedy zaměstnat nejen klasické pedagogické pracovníky, ale také chůvy, které mají na starosti ty nejmenší.

Projekt školky byl jistě velmi nákladný. Podílel se na financování i někdo jiný, třeba magistrát?
Díky skvěle zpracovanému projektu se nám podařilo získat dotaci z operačního programu Praha – Pól růstu. Ceníme si rovněž snahy Magistrátu hl. m. Prahy, odboru evropských fondů, díky jejichž finanční podpoře jsme mohli tento nákladný projekt realizovat a velké díky patří také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které nám při získávání finančních prostředků vyšlo maximálně vstříc.


Všechny městské části, Prahu 13 nevyjímaje, musí řešit důsledky stárnutí populace a mít tedy dostatečnou kapacitu i domovů pro seniory.  V jaké fázi je stavba takového domu v ulici za Mototechnou?
Jak už bylo řečeno, Praha 13 patří svým demografickým složením k městským částem s nejmladší strukturou obyvatelstva. Mohlo by se tedy zdát, že problém stárnutí populace se nás až tak netýká. Opak je však pravdou. Počty seniorů se v Praze 13 plynule zvyšují. Velká část těchto seniorů žije osamoceně bez příbuzných či blízkých osob, část z nich také trpí zdravotními komplikacemi, které mohou vyústit ve fyzické omezení a neschopnost sebeobsluhy. Před několika lety se tedy zrodila myšlenka postavit v naší městské části Domov pro seniory. Byli jsme postaveni před zásadní otázku, zda postavit zcela nový objekt nebo využít některou ze stávajících budov. Nakonec jsme dospěli k finálnímu řešení – Domov pro seniory vzniká rekonstrukcí původního objektu v ulici Za Mototechnou. Praha 13 v tomto projektu figuruje pouze jako budoucí kupující, nikoliv investor. Veškeré podmínky plnění jsou v kompetenci společnosti Hochtief CZ, a. s., která vzešla jako vítěz z nadlimitní veřejné zakázky a je tak developerem stavby. Náklady na pořízení Domova s pečovatelskou službou jsou 255,5 mil. Kč bez DPH a jsou plně hrazeny z rozpočtu MČ Praha 13. Rekonstrukce objektu byla zahájena 6. února 2017 a předpokládáme, že bude hotova a předána v září 2018.
 

kontrolni-den-na-stavbe-dps

Kontrolní den na stavbě DPS

Jaká bude kapacita domu, pro koho bude určen a jaké jsou náklady na stavbu?
V pěti nadzemních podlažích je počítáno se 110 lůžky, z čehož 76 z nich bude ve dvoulůžkových pokojích a 34 v jednolůžkových pokojích s koupelnami. V jednotlivých podlažích je počítáno se sesternami, úklidovými místnostmi a centrálním společenským prostorem. Bude zde také místnost pro lékaře s prostorem pro umístění a provoz rehabilitačních pomůcek a podobně.
Budova je řešená jako kompletně bezbariérová, věk seniorů ani jejich zdravotní stav tedy nehrají roli.

Plánuje Praha 13 i jiné projekty řešící bydlení seniorů?
Podpora takzvaného ústupového bydlení, což znamená, že se senior přesune z většího bytu do menšího, není na pořadu dne, jelikož naše městská část disponuje minimálním bytovým fondem. V našem vlastnictví je pouze něco málo přes 70 bytů. Senioři mohou požádat o příspěvky na bydlení standardní žádostí směřovanou na Úřad práce.

Vzhledem k husté zástavbě se Prahy 13 týká i problém s parkováním. Co Praha 13 plánuje, aby došlo k zlepšení situace?
Situace s parkováním v Praze 13 opravdu není potěšující. Nejde ani tak o hustou zástavbu, ale spíš o fakt, že jsme okrajovou částí Prahy. Díky zavedení modrých zón v sousedních městských částech a v centru Prahy se problém s parkováním bohužel přesunul k nám. Do Prahy dojíždí za prací mnoho středočeských řidičů, kteří zaparkují svá auta v ranních hodinách poblíž zastávek metra a dál do Prahy cestují městskou hromadnou dopravou. Především z tohoto důvodu jsme jako městská část Praha 13 iniciovali studii velkého projektu parkování P+R Terminál Zličín. Parkovací plocha terminálu by měla nabídnout až 5000 parkovacích míst a její umístění plynule navazuje na stanici metra B Zličín. Je zapotřebí, aby projekt takového významu byl koncepčně koordinován jak ze strany města, tak ze strany stávajících provozovatelů obchodních komerčních center v přilehlém okolí. Proto jsme v minulosti vyvolali setkání všech zúčastněných subjektů u nás na radnici. Koordinací a přípravou projektu byla pověřena společnost Č.R., s. r. o., která bude spolu s architektonickým studiem ARX ve spolupráci s hl. městem Praha výstavbu P+R Terminálu Zličín zajišťovat.

Úřad městské části Praha 13 získal loni v listopadu Národní cenu kvality ČR – program EXCELENCE v kategorii veřejný sektor. Nejednalo se navíc o první případ, kdy Praha 13 získala prestižní ocenění. O čem to podle vás svědčí a co to pro vás osobně znamená?
Národní cena kvality ČR, kde zvítězila naše městská část za veřejný sektor, patří mezi nejprestižnější ocenění udělované organizacím v České republice. Dlouhodobě se snažíme být lídrem v oblasti kvality ve veřejné správě a ocenění je pro nás potvrzením toho, že své poslání děláme nejen dobře, ale vlastně lépe než ostatní. Cena, kterou jsem společně s tajemníkem přebíral z rukou ministra průmyslu a obchodu, mne osobně velmi těší a je odměnou za dobrou práci, kterou naši úředníci odvádějí. Cením si toho, že náš úřad skvěle funguje a že to hodnotitelé vidí stejně.

Letos na podzim se konají komunální volby. Co by do nich chtělo současné vedení Prahy 13 stihnout? Jaké jsou největší priority?
Jak už zde zaznělo – hlavní prioritou je dokončení Domova pro seniory tak, aby mohl začít být plně využíván. Jsme mírně tlačeni časem, nicméně stále pevně věřím, že bude v září 2018 hotovo. Komunální volby sice vnímám jako důležitý milník, přeci jen díky nim získáme od občanů zpětnou vazbu, jak si jako vedení městské části stojíme, nicméně naše práce pro občany běží stále stejně nehledě na volby. Snažíme se, aby se občanům v Praze 13 dobře žilo. Troufám si říci, že se nám to ve velké míře daří.


Praha 7 začne nakupovat energie z obnovitelných zdrojů

18. června 2019 v 11:33

V návaznosti na vyhlášení stavu klimatické nouze schválili včera zastupitelé Prahy 7 záměr uplatnit u nákupu energií záruky původu z obnovitelných zdrojů. Sedmá městská část nakupuje od roku 2016 plyn a elektřinu za výhodnější ceny v aukcích na komoditní burze.

O budoucnosti evropské sociální politiky debatovali politici a odborníci v Evropském domě v Praze

18. června 2019 v 10:54

Pokračující stárnutí evropské populace, rostoucí digitalizace a vznik nových forem práce – to byly jedny z trendů, o kterých se včera v Praze hovořilo na debatě s názvem Sociální rozměr Evropy. Tu pořádala Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR. Debata měla za cíl představit...

Další články
Nahoru