Dnes Pátek - zatazeno 1°C
Zítra Sobota - zatazeno 3°C
Pátek 2. 12. 2022
Svátek má Blanka
Advent v Praze
Tipy na adventní akce v metropoli
Spory ve vedení Prahy 11 pokračují, ANO nyní vypovědělo koaliční smlouvu
Radnice Prahy 11 sídlí na Jižním Městě. Foto: Jan Puci

Spory ve vedení Prahy 11 pokračují, ANO nyní vypovědělo koaliční smlouvu

Koaliční partneři v Praze 11, kluby ANO, ODS a TOP09 a STAN řeší už několik měsíců spory, které vedly k dohodovacímu řízení. Piráti v rámci něj nabídli post starosty, snížení počtu pirátských uvolněných zastupitelů a navrhli vznik společné akční skupiny pro školství. Hnutí ANO aktuálně vypovědělo koaliční smlouvu. Tou se necítí vázaný ani klub TOP 09 a STAN.

O řízení se začalo hovořit v polovině dubna, kdy zasedání zastupitelů jedenácté městské části skončilo po pár hodinách, když zvolení zástupci městské části neschválili program zasedání. Jedním z důvodů byla snaha koaličního zastupitele Jana Říčaře (ANO) zařadit na program bod, na němž se před zasedáním zastupitelstva koalice nedohodla. Hnutí ANO podle starosty Jiřího Dohnala (Piráti) porušilo koaliční smlouvu, a proto začalo dohodovací řízení, při němž měly strany řešit spory.

Piráti v rámci dohodovacího řízení koalice nabídli post starosty, snížení počtu pirátských uvolněných zastupitelů a navrhli vznik společné akční skupiny pro školství. Cílem řízení mělo být jednak vyrovnání počtu uvolněných zastupitelů mezi koaličními stranami tak, aby reflektoval reálný počet podpisů na koaliční smlouvě, jednak pak řešení situace ve školství, na kterou upozornil Otevřený dopis ředitelů škol v únoru tohoto roku.

Snížení počtu pirátských uvolněných zastupitelů by mělo být o jednoho, konkrétně o místopředsedu výboru pro územní rozvoj. Pro oblast školství pak Piráti navrhli vznik společné akční skupiny zahrnující všechny dotčené radní a systematické řešení podnětů vzešlých z otevřeného dopisu.

„V průběhu dohodovacího řízení však ostatní koaliční kluby tyto návrhy odmítly a nepřipouští jinou možnost než odchod Zuzany Ujhelyiové z pozice členky rady pro oblast školství,“ uvedli Piráti v tiskovém prohlášení.

„Uvědomuji si, že v současné době koalici plně podporuje jen 7 z 9 zastupitelů zvolených za Piráty a chápu potřebu koaličních partnerů tento nepoměr řešit. Současná koalice je pro mě garancí tolik potřebné stability pro Jižní Město, proto jsem ochoten se vzdát i postu starosty a přenechat ho některému z koaličních klubů,“ uvedl starosta Jiří Dohnal.

„Zároveň, abychom vyrovnali počty uvolněných zastupitelů s hnutím ANO, které má rovněž 7 podporujících zastupitelů, nabízíme i post uvolněného zastupitele Josefa Kocourka. Podle našeho návrhu by tak obě strany měly tři uvolněné zastupitele,“ shrnul Dohnal parametry pirátského návrhu řešení koaliční krize.

Předmětem dohodovacího řízení byla i situace ve školství. „Od přijetí otevřeného dopisu ředitelů pracuji na řešení podnětů v něm uvedených. Některé jsou vyřešeny úplně, u jiných se nám podařil v průběhu uplynulých čtyř měsíců významný posun. S řediteli jsem nastavila konstruktivní komunikaci a intenzivnější setkávání. Již jsme si například vyjasnili tématiku metodické pomoci,“ sdělila k situaci pirátská radní pro školství Zuzana Ujhelyiová.

„Důležitá kapitola problémů z otevřeného dopisu však vyžaduje součinnost s ostatními radními – zejména přes majetek, protože školské budovy jsou v gesci Ondřeje Prokopa, místostarosty pro majetek, investice a podporu podnikání. Na správu majetku si ředitelé stěžují kontinuálně, a dokonce ani otevřený dopis neposunul tento problém k lepšímu. Proto vítám ustanovení akční skupiny všech dotčených členů rady. Ta ostatně – bez ohledu na další výsledek dohodovacího řízení – již neformálně započala svoji činnost,“ doplnila Ujhelyiová.

Hnutí ANO vypovědělo k 30. červnu koaliční smlouvu. Podle předsedy zastupitelského klubu ANO Ondřeje Prokopa nebyla jiná možnost. „S ohledem na skutečnost, že ze strany zastupitelského klubu České pirátské strany (PIR) Prahy 11 byla dlouhodobě porušovaná Koaliční smlouva Společně pro Jižní Město, a to v tom smyslu, že zastupitelský klub PIR nedisponuje hlasy devíti zastupitelů, vypověděl klub ANO ke dni 30. červnu koaličnímu klubu PIR v souladu s čl. IV., bod 2, koaliční smlouvu,“ popsal Prokop.

„Chceme jasně uvést, že nadále podporujeme koalici Společně pro Jižní Město a koaliční kluby TOP09/STAN a ODS považujeme za naše koaliční partnery. Do budoucna lze tedy předpokládat, že zastupitelský klub ANO bude schopen podpořit většinu tisků předkládaných Radou městské části Praha 11 sedmi hlasy svých zastupitelů. V případě, že bude dosaženo shody na adekvátním řešení, které bude reflektovat změnu počtu pirátských zastupitelů podepsaných pod koaliční smlouvou a bude systémově vyřešena krizová situace školství Prahy 11, které je v gesci PIR, jsme připraveni připojit naše podpisy zpět pod koaliční smlouvu,“ dodal.

„Očerňující kampaň, kterou proti Pirátům vede v poslední době hnutí ANO prostřednictvím svých novin a sociálních sítí, považuji za naprosto zbytečnou a nepomáhající k vzájemné dohodě a důvěře. Je to již několikáté porušení koaliční smlouvy ze strany hnutí ANO,“ komentuje obsah časopisu „Jižní Město žije“ pirátský radní pro dopravu a otevřenou radnici Martin Duška.

Ten byl za Piráty členem vyjednávacího týmu a vyjádřil se i k průběhu dohodovacího řízení. „Nabídli jsme velkorysé řešení, které zahrnuje jak dorovnání počtu uvolněných zastupitelů, dokonce i post starosty, tak i komplexní řešení školství. Nekonstruktivní diskusi s koaličními partnery nadále krizi zbytečně prohlubuje a paralyzuje činnost úřadu. Jako Piráti odmítáme tupé padání hlav, chceme skutečný rozbor a řešení všech problémů,“ sdělil. Piráti jsou podle něj připraveni nadále jednat o podobě koalice Spolu pro Jižní Město se všemi dosavadními koaličními partnery.

K probíhajícím sporům přijal usnesení i klub zastupitelů TOP 09/STAN Praha 11. „Jsme zklamáni nezodpovědným přístupem Pirátů k dohodovacímu řízení. Jedním z kořenů současné koaliční krize je neschopnost Pirátů najít trvalou koaliční náhradu po nevysvětlené rezignaci Zuzany Böhmové na pozici zastupitelky. Tato koaliční krize se dále prohlubuje během mnoha kol dohodovacích řízení z jara a léta 2021, kdy Piráti, bohužel, nadále odmítají vyjednaný postup v podobě výstupu Dohodovacího řízení č. 1, který by vyřešil jak nesoulad počtu zastupitelských mandátů a uvolněných členů zastupitelstva, tak by byl zároveň krokem správným směrem při řešení neuspokojivé situace v jihoměstském školství,“ uvedl klub ve vyjádření pro server Pražský patriot.

„Klub TOP 09/STAN se – z důvodu porušování koaliční smlouvy ze strany Pirátů a jejich neochotě akceptovat reálné řešení této situace – necítí být koaliční smlouvou vůči Pirátům nadále plně vázán, zejména pokud jde o oblast školství. Ve vztahu ke koaličním partnerům ANO a ODS platnost koaliční smlouvy nadále plně ctíme. Vyzýváme Piráty, aby konečně akceptovali skutečnost, že jak nesoulad jejich počtu zastupitelských mandátů a uvolněných členů zastupitelstva, tak situaci v jihoměstském školství je potřeba opravdu řešit. Proto apelujeme na Piráty, aby přistoupili k uzavření dodatku Koaliční smlouvy založeném na výstupu Dohodovacího řízení č. 1, což by vedlo k obnovení plné platnosti koaliční smlouvy,“ dodal klub v prohlášení.


Autor: Jan Puci

Vedení Prahy 4 rozdělilo gesce mezi jednotlivé radní

29. listopadu 2022 v 19:35

Radní Prahy 4 schválila na svém prvním zasedání ve středu 23. listopadu rozdělení gescí nad různými oblastmi v rámci samostatné působnosti městské části Praha 4. Zároveň schválila Rada i pořadí zastupování starosty místostarosty. Městská část o tom informovala na svém...

Praha 13: Mimořádné dotace pro kluby, spolky a volnočasové organizace

21. listopadu 2022 v 19:15

Rada městské části Praha 13 dnes odsouhlasila poskytnutí dotací na provozní výdaje sportovním klubům, kulturním spolkům a dalším volnočasovým organizacím v celkové výši 750 tisíc korun. Registrovaným organizacím, které pořádají aktivity pro občany Prahy 13, nabízí radnice pomoc formou mimořádné...

Další články
Nahoru