Dnes Sobota - zatazeno 12°C
Zítra Neděle - obcasny-dest 8°C
Sobota 1. 4. 2023
Svátek má Hugo
Zpravodajství
Novinky z hlavního města
KomentářePolitika

SPOLU pro Prahu: Radní na poslední chvíli předkládají neopřipomínkované tisky

Koalice SPOLU pro Prahu důrazně vyzývá současnou Radu hl. m. Prahy, aby nepředkládala, nejednala a nehlasovala pro zásadní tisky, o kterých má rozhodovat až nově sestavená rada s mandátem z proběhlých voleb.

Radní, jejichž mandáty mohou skončit za několik dní na ustavujícím zasedání pražského zastupitelstva, předložili na poslední zasedání rady desítky tisků, které mohou významně změnit tvář hlavního města a zkomplikovat tak vládu jejich nástupcům vzešlým ze zářijových komunálních voleb.  

„Mezi základní principy slušného vládnutí vždy patřilo, že dosluhující Rada hl. m. Prahy nepřijímala žádná zásadní rozhodnutí, která by mohla mít vliv zejména na dispozice s majetkem hlavního města Prahy, na dopad do rozpočtu města, nebo kterými by zavazovala město k významným investicím. Standardem vždy bývalo podnikat pouze takové úkony, které nesnesou odkladu a jejichž neuskutečnění by mohlo způsobit hlavnímu městu škodu nebo jiný závažný následek,“ uvedl kandidát na primátora Bohuslav Svoboda.

Jasným příkladem netransparentnosti a politického pokrytectví je počínání radního pro transparentnost Adama Zábranského. Materiály, které neočekávaně a dodatečně přihlásil na poslední radu před ustavujícím zastupitelstvem, významně zasáhnou do rozhodování a fungování všech městských akciových společností, a to přesto, že obsažené návrhy neprošly řádným projednáním magistrátních odborů a pan radní ani nevyrovnal 250 právních a faktických připomínek, které k tomu firmy v minulosti předložily.

„Buď platí slova dosluhujícího primátora Hřiba, že Piráti prosadili za doby jeho vlády v Praze program transparentnosti a boje proti korupci a pak přeci nemusí už nic předkládat narychlo na poslední radě před ustavujícím zastupitelstvem, nebo se jim to jednoduše nepovedlo a teď to honem honem dohání. Tisky, které bez vypořádaní připomínek radní Zábranský vytáhl ze šuplíku a hodil radě na stůl, jsou jasným důkazem, že to nemají buď “odpracováno”, nebo že se jim to přes jejich současné koaliční partnery nepodařilo dříve prosadit. Je s podivem, že to tímto způsobem přiznávají. Předložené tisky, podobně jako další šuplíkové tisky ostatních radních, jsou natolik zásadní, že by je měla schválit až nová rada,“ uvedl předseda klubu SPOLU pro Prahu Zdeněk Zajíček. 

Koalice SPOLU pro Prahu také opakovaně při povolebních jednáních vyzvala Piráty k tomu, aby transparentně poskytli návrhy auditů, které by se měly provést na magistrátu, v Dopravním podniku a dalších organizacích v souvislosti s kauzou Dozimetr. V zájmu kvalitního prošetření možných rizikových operací a jednání chtěla koalice SPOLU navrhnout jejich doplnění či úpravu.

„Bohužel nám doposud nikdo nic neposkytl. Je to o to větší paradox, když jsme zpracování auditů navrhli a prosadili z opozice ve spolupráci s paní radní Hanou Kordovou Marvanovou a nyní je někdo zadává bez toho, abychom se mohli se zadáním alespoň seznámit. To také nepovažujeme za korektní a ani transparentní,” doplnil Zdeněk Zajíček.

Tristní stav a neplnění závažných úkolů ze zastupitelstva a znemožnění tak odkrytí příčin korupční kauzy doplňuje radní Hana Kordová Marvanová: „Je naprosto skandální, že se Rada hlavního města Prahy nezajímá o prošetření všech podezřelých zakázek, kterých se týká korupční kauza Dozimetr. Zastupitelstvo přitom už v červnu 2022 uložilo provedení nezávislého hloubkového auditu Dopravního podniku. Po čtyřech měsících není ani zadán, ani zpracováván. Netuším, co k této liknavosti příslušné radní vede, ale každopádně jejich nečinnost poškozuje zájem Prahy. 

Proto koalice SPOLU pro Prahu apeluje na politickou slušnost a vyzývá končící Radu hlavního města Prahy, aby přestala přijímat zásadní rozhodnutí s významným dopadem na chod města. „Tato rada opětovně předkládá tisky, které nemají provozní charakter, a naopak se snaží předložit na poslední chvíli tisky, u kterých je buď obava, že by nebyly po volbách většinovou koalici schváleny. At už se to týká například zakázek velkého rozsahu, úpravy vyhlášek (odpadové hospodářství), změny pravidel nájmu bytu nebo návrhu na zavedení opatření, které nejsou odpřipomínkované. To vše jsou kroky, které staré radě nepřísluší a ke kterým nemá dle našeho názoru mandát,“ uzavřel starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. 

Materiály Rady hl. m. Praha, které koalice SPOLU pro Prahu doporučuje k jednoznačnému zastavení, či k pozastavení a předělání:

  • bod 8 – 45404 ke schválení studií revitalizace a protipovodňové ochrany Trojské kotliny, k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů příspěvkové organizace IPR Praha na úhradu investiční akce 44453 – Celková přestavba Císařského ostrova – etapa 005 – revitalizace a protipovodňová ochrana na rok 2022, k návrhu na zavedení nových investičních akcí kap. 01 – INV MHMP do centrálního číselníku akcí v roce 2022

 

  • bod 11 – 45876 k návrhu dalšího postupu ve věci stavby č. 44544: Terminál Smíchovské nádraží a k návrhu dalšího postupu ve věci širších vztahů transformačních ploch v k.ú. Smíchov

 

  • bod 16 – 45375 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)

 

  • bod 18 – 45719 k uzavření smlouvy se spol. Pražské služby, a.s. o zajištění sběru, svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu ze sběrných míst na území hl. m. Prahy v rámci vertikální spolupráce v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

  • bod 20 – 45826 k návrhu na vyloučení účastníků a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2 Běchovická; stavební práce“

 

  • bod 21 – 45794 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce 

 

  • bod 26 – 43804 k povinným ustanovením stanov obchodních společností se 100% majetkovou účastí hlavního města Prahy

 

  • bod 35 – 45645 k návrhu na změnu Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev schválených usnesením Rady HMP č. 2278 ze dne 20. 9. 2021

 

  • bod 37 – 45354 k dílčím opatřením v rámci Koncepce pražských břehů

 

  • bod 38 – 46042 k publikaci informací o zakázkách zadaných městskými společnostmi a fakturách přijatých městskými společnostmi na portálu otevřených dat 

Tisková zpráva koalice SPOLU pro Prahu 


Svoboda v Praze 10. Primátor se chystá navštívit i další městské části

30. března 2023 ve 21:30

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) vyrazil na svou první cestu po městských částech. V Praze 10 se setkal s vedením radnice, prohlédl si zrekonstruovanou Základní školu V Olšinách a debatoval s žáky. Informoval se také o stavu výstavby nové budovy Mateřské školy Bajkalská a navštívil Čapkovu vilu....

V Praze 18 budou poslední březnový týden jednat výbory zastupitelstva

23. března 2023 ve 22:10

Řádné zasedání Výboru pro školství, vzdělávání a sport ZMČ Praha 18 se uskuteční v pondělí 27. března od 17 hodin v obřadní síni radnice v Bechyňské ulici.

Názor: Nulová tolerance je hodnotově i ekonomicky špatně, míní Portlík

19. března 2023 ve 14:37

Dlouholetý starosta Prahy 9 a pražský zastupitel Tomáš Portlík (ODS) patří mezi nejhlasitější kritiky myšlenky plošných, absolutních zákazů legálního podnikání, pokud provozovatele dodržují přísné zákonné podmínky.  

Řádné zasedání výborů zastupitelstva Prahy 18

15. března 2023 v 18:06

V úterý 21. března se bude konat zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost a ICT Zastupitelstva městské části Praha 18.

Zastupitelé Prahy 14 budou zasedat 21. března

15. března 2023 v 17:24

Třetí zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 v tomto volebním období se bude konat v úterý 21. března v Galerii 14 (náměstí Plukovníka Vlčka 686, Praha 9). Praha 14 o tom informovala na svém webu. Začátek zasedání v 15 hodin. Interpelace občanů budou probíhat tradičně od 17 do...

Vedení Prahy 11 schválilo opravu prvních tří nájemních bytů

14. března 2023 ve 12:59

Na svém jednání ve čtvrtek 9. března vedení jedenácté městské části schválilo opravu tří nájemních bytů. Radnice o tom informovala na webu.

V rozpočtu Prahy 9 na letošní rok dominují výdaje na školství

12. března 2023 ve 21:16

V rozpočtu Prahy 9 na letošní rok, který schválili zastupitelé v úterý 7. března, dominují výdaje na školství. A to jak běžné, tak i investiční, které jsou stanoveny na 233 milionů korun. Největší část – 180 milionů korun – spolkne výstavba ZŠ a MŠ U Elektry s kapacitou 33 učeben. Informovala...

Radní Prahy 1 schválili novelu svého jednacího řádu

12. března 2023 v 18:56

Rada městské části Praha 1 v úterý schválila novelu jednacího řádu, která podle radních posílí informovanost veřejnosti i transparentnost jednání radních.

Radní pro dopravu městských částí Praha 1 až 10 jednali společně

9. března 2023 ve 21:50

Na radnici Prahy 2 proběhlo v úterý 7. března dopoledne společné jednání zástupců deseti městských částí a magistrátu na téma dopravy. Za hostitele se jednání zúčastnil místostarosta Jan Korseska (ODS), Michal Zuna a radní pro oblast dopravy Tomáš Halva (oba TOP 09). Za metropoli se zúčastnil...

Další články
Nahoru