dnes
Neděle - zatazeno
6°C
zítra
Pondělí - obcasny-dest
5°C
pozítří
Úterý - obcasny-dest
9°C
Komentáře

Společné prohlášení předsedů vlád zemí V4 Varšava

Výsledek referenda ve Spojeném království vytváří v Evropské unii novou situaci. Nemůžeme se jednoduše nadále dívat stranou a doufat, že krize pomine sama od sebe. Musíme evropskou myšlenku přiblížit občanům a překlenout stávající propast mezi evropskými institucemi a očekáváním lidí. Musíme provést hlubší reflexi současných výzev, kterým Unie čelí. Výsledek referenda uskutečněného ve Spojeném království nám jasně ukázal, že se naše reflexe nemůže vyhnout ani konkrétním obavám či dokonce pochybnostem, které naši občané ve vztahu k Evropské unii mohou mít. Ukázalo se také, že musíme evropský projekt lépe komunikovat jako akceschopnou a důvěryhodnou Unii.

Připomínáme, že až do odchodu Spojeného království z Evropské unie pro něj nadále platí evropské právo, jak pokud jde o práva, tak také povinnosti, včetně jeho plné aplikace na území Spojeného království. Odchod Spojeného království z Evropské unie by měl proběhnout spořádaně. Přičemž musíme zajistit, aby to nejlepší z politických a hospodářských pout, které nás se Spojeným královstvím spojují, zůstalo zachováno.

Jedním z nejhorších závěrů, které by mohly členské státy z brexitu vyvodit, by bylo rozdělení Evropské unie na malé skupiny. To by mohlo podnítit fragmentaci Unie, jejíž síla je především v její velikosti a její soudržnosti. Jsou to právě velikost a naše schopnost jednat společně v duchu vzájemné důvěry, jež nám umožňují dosahovat úspěchů jak ve vnitřních politikách, tak na globální úrovni. Díky tomu je Evropská unie důležitým obchodním partnerem ostatních významných globálních hráčů.

Abychom zabránili možné fragmentaci, musí se Evropská unie zaměřit na návrhy s konkrétními výhodami pro naše občany, u nichž lze nalézt shodu, a vyhnout se plýtvání energie na návrhy, které členské státy rozdělují. Pro dosažení tohoto cíle musíme obezřetně přistupovat ke všem klíčovým sektorovým politikám tak, abychom nalezli rovnováhu mezi otázkami, u nichž je společný postup na evropské úrovni evidentní přidanou hodnotou, a pokušením regulovat nad potřebnou míru.

Turecko je naším strategickým partnerem v NATO a kandidátskou zemí Evropské unie. Podporujeme demokraticky zvolenou vládu a doufáme, že Turecko zajistí stabilní ústavní pořádek založený na mezinárodním právu. Jsme i nadále připraveni spolupracovat na řešení společných výzev s demokratickým, inkluzivním a stabilním Tureckem.

Evropská unie musí mít vyváženou migrační a azylovou politiku.  V poslední době prošly naše pohraniční stráž a bezpečnostní a sociální služby velkou zatěžkávací zkouškou v důsledku bezprecedentního a nekontrolovaného migračnímu tlaku. Proto je potřeba evropského konsensu na tom, že naším hlavním cílem je zastavit migrační tlak na Evropskou unii, včetně posílení ochrany vnější hranice Schengenského prostoru. Naše úsilí se musí zaměřit na efektivní rozlišení těch, kdo skutečně potřebují podporu, a těch, kdo se pouze snaží zlepšit svou ekonomickou situaci. Země Visegrádské skupiny nabízejí v této věci své zkušenosti a podporu. Pouze lepší ochrana vnějších hranic však není dostatečným prostředkem k tomu, abychom vyřešili tuto krizi a její příčiny. K tomu potřebujeme lepší spolupráci s našimi sousedy a dalšími třetími zeměmi a měli bychom rozpracovat širší závazek na mezinárodní úrovni. Jsme přesvědčeni, že projednání legislativních návrhů Komise by se mělo řídit vodítky Evropské rady. Doufáme, že nadcházející plenární zasedání OSN na vysoké úrovni, které se uskuteční 19. září 2016, přinese další diskuzi na téma řešení příčin migrační krize.

Evropská unie se úspěšně snaží společně čelit globálním výzvám, jakou jsou klimatické změny a tvorba globálních politik v této oblasti. Pařížská dohoda je prvním univerzálním trvalým klimatickým režimem, který se vztahuje na všechny zúčastněné strany. Nyní máme 186 individuálních cílů pro jednotlivé země včetně toho, který odevzdala Evropská unie. Učinili jsme pokrok v otázce našeho společného evropského klimatického plánu a Spojené království vždy hrálo ve snahách Evropské unie snížit emise skleníkových plynů důležitou roli. V tomto duchu bychom měli i nadále pokračovat v potvrzování a naplňování jak již zaslaného společného příspěvku, tak také individuálního úsilí jednotlivých zemí společně s ratifikační procedurou.

Po brexitu je třeba dále prohloubit jednotný trh jako klíčový projekt Evropské unie, který sjednocuje členské státy a přináší občanům konkrétní výsledky. V každém případě musíme zabránit narušení již dosažené úrovně svobody v oblasti volného pohybu pracovníků a poskytování služeb spojených s pohybem pracovníků.

Země Visegrádské skupiny budou i nadále hnacím motorem v oblasti jednotného trhu. Zároveň podporujeme, aby Spojené království setrvalo co nejblíže jednotnému trhu v souladu s platným principem reciprocity – více přístupu za více povinností v rámci všech čtyř pilířů vnitřního trhu.

Naše dosavadní významné úspěchy by se měly stát základem k využití nevyužitého potenciálu. Například lepší prosazování pravidel jednotného trhu a další liberalizace služeb by mohly pomoci učinit Evropskou unii konkurenceschopnější a zajistit nová pracovní místa a růst vedoucí k prosperitě a posílené legitimitě evropského projektu.

Musíme rovněž pokračovat v práci na dokončení jednotného trhu ve světle digitální revoluce. Budeme podporovat vytvoření ambiciózního jednotného digitálního trhu. Ten by měl přispět k rychlému prosazení nových technologií ve všech sektorech hospodářství. Úspěšný jednotný digitální trh by měl povzbudit investice a inovace vedoucí k transformaci průmyslu a růstu malých a středních podniků a start-upů tak, aby byla posílena konkurenceschopnost evropské ekonomiky v globálním měřítku.

Při vytváření jednotného digitálního trhu bychom měli ctít principy zlepšování právní úpravy s cílem zjednodušovat a odstraňovat regulatorní zátěž v tradičních sektorech hospodářství, aby mohly vzkvétat inovativní obchodní modely. A co víc, měli bychom zajistit, že jednotný digitální trh bude nastaven takovým způsobem, aby podporoval spravedlivé rozdělení přínosů napříč Evropskou unií a zmenšoval rozdíly ve společnosti, pokud jde o počítačovou gramotnost.

Dokončení vnitřního trhu Evropské unie s energií a posilování mechanismů Evropské unie pro zajištění bezpečnosti dodávek energie založené na odpovědnosti členských států a regionů jsou relevantní oblastí energetické politiky a příkladem potenciálu pro spolupráci na úrovni Evropské unie při respektu k volbě energetického mixu ze strany členských států. Schopnost zajistit bezpečné, cenově dostupné a udržitelné dodávky energie pro naše občany a průmysl by v tomto ohledu měla být měřítkem naší úspěšnosti.

Stabilní a plně funkční hospodářská a měnová unie je v našem společném zájmu. Podobně jako tomu bylo v případě budování bankovní unie, měli bychom také při práci na budoucí architektuře hospodářské a měnové unie zajistit, aby nebyl narušen jednotný trh Evropské unie.

Je na čase, aby Unie byla pragmatičtější, zaměřená na zásadní témata a reformy. Zároveň musí konat s odpovídající rozvahou a řešit problémy občanů s respektem k principům subsidiarity a proporcionality, stejně jako k roli národních parlamentů. Zejména jejich názory vyjádřené použitím žluté či oranžové karty by měly být institucemi Evropské unie brány plně v potaz. Důležitým aspektem by měl být také respekt k diverzitě členských států.

Země Visegrádské skupiny jsou připraveny se aktivně účastnit diskuse o budoucnosti Evropy. Silnou stránkou zemí Visegrádské skupiny a celého regionu je energie a zanícenost, s nimiž podporujeme projekt evropské integrace. Naše společnosti vnímají členství v Evropské unii pozitivně. Přínos zemí Visegrádské skupiny k úspěchu Evropské unie spočívá rovněž dynamice jejich ekonomik. Mladé, vzdělané a mobilní společnosti vytvářejí růst a přispívají k modernizaci celé Unie.

S ohledem na výše uvedené považujeme setkání hlav států a vlád v září v Bratislavě za skvělou příležitost k zahájení potřebné politické reflexe o fungování Evropské unie a její budoucnosti. Tato reflexe by měla vzít v potaz nutnost posílit demokratickou legitimitu Evropské unie a potřebu zvýšit efektivitu řešení potřeb a obav našich občanů s cílem obnovit jejich důvěru ve společný evropský projekt. Abychom tento cíl naplnili, musíme se při procesu reflexe zaměřit také na otázku komunikace vůči našim občanům, pokud jde o činnost Evropské unie.


Martin Kupka: Výsledek přepočtu hlasů je pro mě závazkem

Dnes v 17:34 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

„Výsledek přepočtu je pro mě překvapením a současně závazkem, protože jako demokrat beru samozřejmě volby velmi vážně. Chci tímto poděkovat za podporu všem voličům, kteří moje jméno i na zadní straně lístku našli, a zároveň jim slíbit, že se budu snažit vykonávat mandát poslance co...

Ministr dopravy Dan Ťok: Prověřování Kapschem napadaného mýtného tendru postupuje nestandardně

17. listopadu 2017 v 07:39 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Ministerstvo dopravy opakovaně kritizuje firmu Kapsch za obstrukční jednání, jehož cílem je shodit tendr na mýto dřív, než uchazeči stačí přijít s nabídkami, které ukáží, nakolik je současná cena konkurenceschopná. Postup ÚOHS při prověřování zakázky na dodávku a provoz mýtného systému považuje...

Hle, nová jednotná, ideově semknutá Národní fronta je tu. Vrací se ke kořenům, je to povedená taškařice. A zároveň další podvod na voličích za posledních 28 let

15. listopadu 2017 ve 14:47 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Volebně neúspěšné tzv. demokratické strany se vrací ke kořenům. Jak jinak lze nazvat povedená taškařice v předvečer výročí ekonomického a politického převratu z roku 1989. Ti malí z nejmenších se hrdě jako jedna žena a jeden muž postavili před mikrofon a oznámili městu a světu, že utváří...

Žádné ovace si nezaslouží, je to prohra státu, který rozděluje společnost

15. listopadu 2017 ve 12:44 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

„Ministerstvo financí dnes rozdá první výhry v účtenkové loterii. Není co slavit. Účtenkovka není nic jiného než řízená podpora udávání, a to si žádné ovace nezaslouží. Je to také prohra státu, který plošnou evidencí tržeb cíleně rozděluje společnost na potenciální zloděje a angažované udavače. To...

Magistrát: Zdravý rozum zvítězil, taxikáři stávku zrušili

15. listopadu 2017 v 11:41 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Hlavní město vítá, že zdravý rozum nakonec zvítězil a skupina taxikářů se rozhodla nestávkovat. Minulá stávka nepřinesla nic jiného než negativní dopad na celou taxislužbu v hlavním městě. Nátlak a braní si Pražanů za rukojmí nemůže nic vyřešit, řešení může přinést pouze...

Jana Černochová: Budeme bránit všem snahám o oslabení či duplikaci struktur NATO. PESCO nesmí vést ke vzniku evropské armády

15. listopadu 2017 v 09:16 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Končící premiér Sobotka doslova křepčí kolem včerejšího připojení se České republiky ke Stálé strukturované spolupráci (PESCO) zemí Evropské unie. Prohloubení obranné spolupráce evropských zemí je již tradičně určitým fetišem pana premiéra a sociální demokracie, za kterým nevidí jiný cíl než vznik...

Zatím nejostřejší výpad na soupeře Zemana v boji o Hrad: A to všem dobře živeným pražským kavárníkům, prozápadním demagogům a neukojeným manipulátorům moci leží v žaludku, hřímá

14. listopadu 2017 v 08:44 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Souboj o prestižní post „nejrovnějšího z rovných” se již u nás plně rozhořel. Obhájí Miloš Zeman, nebo Pražský hrad obsadí někdo jiný? Osobně se domnívám, že ke změně nedojde, neboť nejen já, ale i významná část našich občanů, mezi kandidáty nyní nenachází nikoho, kdo by nejvyšší ústavní funkci...

Udženija: Je čím dál jasnější, s kým chce Babiš vládnout

13. listopadu 2017 ve 12:52 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Piráti si potvrdili spolupráci s ANO tím, že podpoří kandidáta ANO na předsedu sněmovny. Babiš si plácnul s komunisty na zdanění církevních restitucí. A Okamura si v TV notoval s místopředsedou KSČM, že při druhém pokusu o sestavení vlády na Babiše kleknou a ten změkne. Je čím dál jasnější, s kým...

Sedli jim na lep, stali se jejich užitečnými idioty a součástí toho paktu

12. listopadu 2017 ve 23:00 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Rozhodnutí Pirátů o podpoře nominanta ANO Radka Vondráčka na předsedu PSP je bianco šekem pro samovládu Andreje Babiše a Miloše Zemana. Je to velká rána do systému brzd a protiváh. Andrej Babiš díky tomuto rozhodnutí bude moci manipulovat nejen Poslaneckou sněmovnou, ale i celou českou...

Pomohla k jejímu propadu, on jí naopak mistrně využil. Není schopna sebereflexe a v zákopové pozici tiše vyčkává na další dění

10. listopadu 2017 v 16:28 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Kauza lithium zasáhla českou politickou scénu nebývalou silou. Přestože KSČM upozorňovala jako první už před rokem na nedostatečné zákonné normy v souvislosti s těžbou a především zpracováním tohoto strategického prvku, vláda tuto problematiku v podstatě neřešila. Nakonec to byl, podle vlastní...

Pan předseda dělá z občanů hlupáky. Nezlobte se na mě! Rozhodně nesouhlasím s tím, aby se mu házely klacky pod nohy. To je zcela nepřijatelné a primitivní

8. listopadu 2017 ve 14:06 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Po úterním setkání s panem prezidentem jsem si mohl v médiích přečíst řadu výstupů a článků o naší společné schůzce. Diskuze pod články jsem si raději nečetl. Asi bych totiž opět jen nevěřícně kroutil hlavou. Chápu, že je doba zkracování, doba rychlých a především krátkých sdělení. Kvůli tomu jsou...

Jeho výroky jsou nepřijatelné, jen potvrzují mocenský pakt. My mu tuto svévoli nesmíme umožnit, nesmíme jim dát absolutní moc

3. listopadu 2017 ve 14:34 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

V souvislosti se sdělením prezidenta republiky, že menšinovou vládu Andreje Babiše nechá vládnout bez důvěry Sněmovny klidně celé volební období, chtějí občanští demokraté znovu jednat s poslaneckými kluby o podpoře Petra Fialy do čela Poslanecké sněmovny. 

Prohlášení Českého filmového a televizního svazu FITES: Zajistit a neohrožovat svobodu a nezávislost médií veřejné služby

27. října 2017 v 07:21 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Český filmový a televizní svaz FITES pokládá svobodu a nezávislost médií veřejné služby za mimořádně důležitou součást vývoje demokratické společnosti, a proto se důrazně ohrazuje proti záměrům poslance Tomio Okamury, předsedy SPD, na zestátnění ČT a ČRo, jak je vyhlásil v pořadu 20 minut...

Fiala z ODS se diví: Je zvláštní, že se nám po třech dnech někdo diví

24. října 2017 v 18:30 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

„ODS nebude jednat s hnutím ANO o vládě nebo její podpoře. Považuji za zvláštní, že se někdo tři dny po volbách diví, že si ODS stojí za tím, co řekla před volbami. ODS se dá věřit. Děláme to, co jsme voličům slíbili a na co jsme dostali mandát," uvedl předseda ODS Petr...

Recepty pro Prahu a střední Čechy dle ODS? Dostupné bydlení a více peněz pro stavbu dálnic

18. října 2017 v 15:07 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

ODS dnes představila svůj plán pro zlepšení života v Praze a Středočeském kraji. Na tiskové konferenci v sídle občanských demokratů poblíž náměstí republiky tak učinil předseda ODS Petr Fiala a lídři za Prahu a Středočeský kraj Jana Černochová a Jan Skopeček.

Další články
Nahoru