Dnes Pondělí - prehanky-dest 11°C
Zítra Úterý - polojasno 14°C
Pondělí 19. 4. 2021
Svátek má Rostislav
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Spláchnutý covid. Pražští vědci sledují v odpadních vodách přítomnost koronaviru, lidé ho vylučují stolicí
Přístroj odebírající vzorky z odpadních vod. Foto: PVK

Spláchnutý covid. Pražští vědci sledují v odpadních vodách přítomnost koronaviru, lidé ho vylučují stolicí

Česko trápí v souvislosti s onemocněním covid-19 zásadní problém – dlouhodobě vysoký podíl pozitivních testů. Skutečný rozsah epidemie ve společnosti tedy neznáme, ale jen odhadujeme. Řešením by podle vědců mohla být nová analytická metoda založená na stanovení obsahu nového typu koronaviru v odpadních vodách, která je zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování.

Metoda získává data s předstihem, je levnější, lze díky ní odhalovat ohniska epidemie a sledovat šíření nových mutací. K prosazení metody je však potřeba pomoci státních institucí, soukromých laboratoří, epidemiologů, případně velkých tuzemských firem.

Metodu vyvinula Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) a od loňského července 2020 probíhá pilotní monitoring ve čtrnácti lokalitách pražské stokové sítě. Vzorkování je zaměřeno především na obytné lokality jako jsou sídliště, vilová zástavba, centrum Prahy, vysokoškolské koleje, ale i na další důležité objekty, jako jsou Letiště Václava Havla, nemocnice nebo obchodní centra.

„V současné době je monitoring rozšířen i o další důležitá odběrová místa stokové sítě a odběr vzorků probíhá častěji, a to dvakrát až třikrát týdne,“ říká Petr Sýkora, technický ředitel PVK.

„Výsledky z tohoto sledování ukazují, že především v obytných oblastech data z odpadních vod velmi dobře korelují s epidemickou situací. V řadě případů byly nárůsty počtů kopií virové RNA pozorovány s předstihem jeden až dva týdny oproti datům z klinických testů publikovaných pro území Prahy,“ vysvětluje docent Jan Bartáček z VŠCHT s tím, že do sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 (nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění covid-19, pozn. aut.) v odpadních vodách vkládá velké úsilí řada vyspělých zemí.

Průkopníkem je Nizozemí, kde je v současnosti centrálně organizován monitoring přítomnosti viru v odpadních vodách ve více než 300 městských čistírnách odpadních vod. Rozsáhlé studie publikovaly i instituce ve Spojených státech amerických nebo ve Velké Británii.

Využití nového monitoringu je několikeré. Kromě získání objektivních dat o vývoji epidemie lze v době ustupující epidemie s předstihem odhalovat nová ohniska, identifikovat rizikové zóny a sledovat zasažení významných objektů, jako jsou nemocnice nebo budovy veřejné správ.

Nabízí se také využití pro sledování šíření nových mutací viru. „V tomto případě jsou zatím známá pouze data ze zahraničí, v Česku se dosud takové testování neprovádí, ale metodiku lze o toto sledování snadno rozšířit,“ říká docent Bartáček.

Řešitel několika prestižních mezinárodních grantů upozorňuje, že data, která získal jeho tým v rámci pilotního monitoringu v Praze a okolí, jsou jen předběžná.

„Rozsah vzorkování zatím není dostatečný pro kvalitní epidemiologický výzkum, který by mohl být využitý pro řízení epidemiologických opatření na území konkrétních měst, případně celé České republiky. Proto v současné době hledáme podporu pro mnohem rozsáhlejší monitoring, tedy častější vzorkování na více lokalitách," pokračuje.

Rozvinout metodu podle něj nejenže dává velký smysl kvůli efektivnějšímu boji proti pandemii onemocnění covid-19, ale bude to také nutné s ohledem na nové doporučení Evropská komise, aby členské státy monitorovaly odpadní vody v čistírnách odpadních vod s kapacitou alespoň 150 tisíc ekvivalentních obyvatel, a to nejpozději od 1. října letošního roku.

Kdo podle Bartáčka může pomoci slibnou metodu naplno verifikovat a posunout k plnému využití? V první řadě instituce státní správy a samosprávy, které by využily produkovaná data, a přitom byly ochotny výzkum podpořit finančně, technicky nebo organizačně. Dále komerční i veřejné analytické laboratoře , jimž je VŠCHT Praha ochotna poskytnou metodiku předúpravy vzorků i RT-qPCR.

„Potřebovali bychom spolupracovat i s epidemiology, kteří by byli schopni v reálném čase vyhodnocovat a interpretovat námi získaná data,“ doplňuje Bartáček. Prostor je i pro velké tuzemské firmy, který by byly ochotné do veřejně prospěšného výzkumu investovat.


Autor: Karel Netolický

Pilotní projekt PCR testování ze slin v mateřských školách Prahy 3

17. dubna 2021 v 11:33

Praha 3 spouští pilotní projekt PCR testování ze slin v několika vybraných mateřských školách zřízených městskou částí, v období od 1. 5. do 30. 6. Cílem je zajistit dětem Prahy 3 nejlepší možnou variantu testování a prokázat, že je realizovatelné. 

Praha 3 rozdává respirátory lidem v nouzi

16. dubna 2021 v 10:22

Respirátory pro lidi v nouzi jsou přichystány v Infocentru Prahy 3.

Farmářské trhy se otevírají za přísných opatření

16. dubna 2021 v 09:25

Na náplavce u Rašínova nábřeží bude v sobotu spuštěn provoz tržitě s farmářskými produkty. Vstup je však možný při dodržování všech vládních nařízení pouze pro nákup potravin, nikoliv pro procházení a konzumaci občerstvení.

Praha 2 pomůže seniorům 65+

14. dubna 2021 v 17:36

Senioři 65 let a více mohou kontaktovat radnici na bezplatné informační lince 800 604 604. Linka je v provozu každý všední den od 8 hod do 16 hodin.

Testovací centrum na covid-19 odbaví 180 lidí za hodinu bez rezervace a front

13. dubna 2021 v 09:00

Nové testovací centrum na covid-19 se otevřelo 28. března v Praze 11 ve zdravotnickém centru FYZIOklinika. Díky vlastní aplikaci pro rychlejší administraci sem může člověk přijít bez rezervace a po dvou minutách být hotov. Kapacity zdravotníků zvládají i nejvytíženější časy a firemní skupiny bez...

Praha 13 prominula podnikatelům poplatky z ubytování

13. dubna 2021 v 08:26

Vedení Prahy 13 svým aktuálním rozhodnutím prodloužilo dobu, ve které nemusí místní podnikatelé hradit poplatky z ubytování.

Praha 7 se zapojí do pilotního projektu PCR pooling testování

12. dubna 2021 v 16:55

Praha 7 ve spolupráci s hl. m. Prahou spouští v ZŠ Fr. Plamínkové pilotní testování metodou PCR poolingu. Systém průkazných a spolehlivých PCR testů nabízí možnost návratu všech dětí do škol při testování bezpečnou a šetrnou formou, cenově srovnatelnou se současnými antigenními...

Podnikatelé sídlící v prostorách hl. m. Prahy mohou žádat o slevu na nájemném

11. dubna 2021 v 08:38

Pražští podnikatelé sídlící v objektech hlavního města mohou nově podat až do konce května elektronickou „Žádost na slevu z nájemného v prostorách hl. m. Prahy“. 

Další články
Nahoru