Dnes Úterý - jasno 0°C
Zítra Středa - prehanky-snih 2°C
Úterý 26. 1. 2021
Svátek má Zora
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Školství v Praze 5: V září se otevře nová základní škola, novinek bude víc
ZŠ Pod Žvahovem vznikla oddělením od ZŠ Kořenského. Foto: P5

Školství v Praze 5: V září se otevře nová základní škola, novinek bude víc

Dojde k v Praze 5 od nového školního roku k navýšení kapacity škol? Jaké modernizace a úpravy v létě probíhaly? Jak pátá městská část naváže na dokumenty a analýzy, které zpracovala? Co lze očekávat od chystaných změn v systému financování regionálního školství? Na tyto a další otázky serveru Pražský patriot odpovídala Renáta Zajíčková (ODS), 1. místostarostka Prahy 5 odpovědná za oblast školství.

Podařilo se Praze 5 pro školní rok 2019/2020 navýšit kapacity základních škol?
Ano, někteří žáci základních škol zahájí školní rok v nově vzniklých třídách. Jedná se například o šest nových tříd v ZŠ Tyršova v Jinonicích. Díky patrové nástavbě zde vznikly prostory pro 120 dětí, a to včetně odborných učeben. Nové učební i volnočasové prostory v tomto školním roce také získá ZŠ waldorfská díky výstavbě nového pavilonu ve školním areálu Mezi rolemi. Mimo jiné zde vzniknou čtyři kmenové třídy s celkovou kapacitou 120 žáků, velký přednáškový sál a další zázemí pro výuku. Další významnou investicí pro rozšíření a zkvalitnění prostor pro výuku se konečně dočká FZŠ Drtinova, kde bude probíhat celková rekonstrukce budovy bývalého rakouského gymnázia. I zde budou vybudovány nové kmenové i odborné učebny, zázemí pro družinu a v podkrovním prostoru velkorysá knihovna s prostorem pro volnočasovou aktivitu žáků.

Co mateřské školy? Přibydou tam nová místa?
V průběhu celého školního roku budou probíhat přípravy pro zahájení nástavby nad MŠ Naskové v oblasti Košíř (navýšení kapacity o 52 dětí) a dále nad technickým pavilonem MŠ Pod Lipkami v oblasti Smíchov-sever (navýšení kapacity o 28 dětí). Rovněž probíhá spolupráce se společností Next Development při výstavbě nového objektu mateřské školy v oblasti bývalého průmyslového areálu Waltrovky s celkovou kapacitou 72 dětí. K otevření všech nových prostor mateřských školek by mělo dojít v září 2020.

Od 1. září bude mít Praha 5 třináctou základní školu. Můžete být konkrétnější?
ZŠ Pod Žvahovem vznikla oddělením od ZŠ Kořenského. Od tohoto školního roku je žvahovská základní škola svébytnou a samostatnou školou, a to s kapacitou 150 žáků. Rozsáhlý objekt časem umožní navýšení jeho kapacity. Bohužel ho v současné době neoprávněně užívá Taneční centrum Praha, po opuštění objektu je zde ale veliký potenciál pro jeho široký rozvoj.

Došlo o končících prázdninách k modernizaci školních budov a venkovních areálů škol?
Ano, modernizací tříd tělocvičen nebo venkovních prostor prošla většina mateřských i základních škol. Například FZŠ V Remízku na Barrandově, v ZŠ waldorfská v Jinonicích a v MŠ Peroutkova získaly díky dotačním programům nové prostory pro polytechnické vzdělávání. FZŠ V Remízku se od září dočká zbrusu nového sportovního areálu s atletickou dráhou, dráhou pro inline brusle, travnatou plochou pro kopanou, venkovním kurtem pro street basketbal a dalšími prvky pro výuku tělesné výchovy a mimoškolní sportovní aktivity žáků, ale i veřejnosti z nejbližšího okolí na Barrandově. Dále na třech mateřských školách (MŠ Renoirova, MŠ Lohniského 830 a MŠ Nad Palatou) probíhaly přes léto akce na snížení energetické náročnosti budov. Proběhlo zateplení vnějšího pláště a realizace nové fasády.

K jakým úpravám budov dojde během školního roku?
Chceme se věnovat zlepšení vnitřních prostor základních škol, zejména potom vnitřnímu osvětlení učeben, které již neodpovídá současným hygienickým požadavkům a ani současným trendům. Na základě provedeného měření osvětlení učeben zahájíme průběžnou výměnu osvětlovacích těles za moderní LED tělesa včetně výměny příslušných vesměs hliníkových rozvodů, které jsou zdrojem technických problémů.

zajickova-5

1. místostarostka Prahy 5 Mgr. Renáta Zajíčková

Hovoří se o potřebě modernizace školního bazénu při ZŠ Weberova. Kdy se pohnou ledy?
V nadcházejícím školním roce zahájíme přípravu komplexní modernizace. Poslední, ale pouze částečná rekonstrukce bazénu proběhla v roce 1993, a tak v současné době je jeho stav na hranici životnosti. Proto je bezpodmínečně nutné bazén s veškerým zázemím zmodernizovat na úroveň odpovídající současným legislativním a technickým požadavkům. Rovněž je našim cílem otevřít bazén širší veřejnosti, proto zde plánujeme relaxační zóny. Nicméně primárně bude bazén i nadále sloužit především výuce plavání pro žáky škol Prahy 5. Celkové investiční náklady související se shora uvedenými akcemi modernizací školních budov a venkovních areálů škol se pohybují ve výši zhruba 170 milionů korun.

Jaké jsou výsledky pasportizace školních objektů, do které jste se letos pustili?
Přestože každoročně probíhají technické prohlídky v námi spravovaných objektech, rozhodli jsme se pro lepší přehlednost zpracovat tyto informace do digitální podoby, včetně grafických schémat vnitřních dispozic budov škol. Tyto práce probíhaly na jaře a v létě 2019, a tak do nového školního roku vstupujeme s kvalitnějšími podklady, které nám v budoucnu umožní efektivnější práci při správě a plánování dalšího rozvoje našich škol.

Praha 5 si nechala vypracovat demografické dokumenty, které zachycují dosavadní i předpokládaný vývoj počtů narozených dětí ve vztahu ke školním kapacitám. K čemu dokumenty budou sloužit?
Jedním z hlavních úkolů každé městské části či obce je mít dostatečnou kapacitu svých škol a školek. Z tohoto důvodu začaly na jaře vznikat dva materiály, nejdříve pro předškolní vzdělávání, potom pro školy základní. Oba zpracovávají celkový demografický vývoj, tzn. počet narozených dětí v Praze 5 od roku 2000 nebo počty žáků dle trvalého bydliště, ale popisují i věkovou skladbu našich dětí, vývoj naplněnosti kapacit jednotlivých školek a škol v lokalitách Prahy 5, dále vývoj v počtu zapisovaných dětí a mnoho dalšího. Dokument pracuje i s plánovanou výstavbou. Nejdůležitějším výstupem je prognóza  požadavků na školské kapacity do roku 2023, proto bude tento dokument sloužit při plánování nových kapacit a investičních akcí pro školství.

Iniciovala jste vznik SWOT analýzy, díky které se zjišťuje aktuální stav a potřeby základních škol na území páté městské části. Co na ni naváže?
Na podzim budou probíhat další etapy. Budou se vyhodnocovat a syntetizovat získaná data. S konečnými výsledky konkrétní školy budou při plánování a definování cílů a vizí pracovat ředitelé, radnice získaná data za celou Prahu 5 promítne do strategického dokumentu naší městské části. Na jaře 2020 chystáme SWOT analýzu zrealizovat v mateřských školkách.

Před prázdninami vyšel nový elektronický zpravodaj Páťák? Můžete ho těm, kteří o něm doposavad neslyšeli, představit?
Je to občasník, kterým obyvatele Prahy 5 seznamujeme s lidmi, kteří jsou neodmyslitelnou součástí našich škol a školek, a se vším jedinečným a zajímavým, co se v útrobách našich vzdělávacích institucí odehrává. Nulté číslo, které elektronicky vyšlo na konci června, vytvořil tým složený z ředitelů, pedagogů, rodičů a odborníků. Plánujeme, že první oficiální číslo Páťáku vyjde v listopadu a další příští rok v únoru a květnu.

Na jaře 2020 plánuje Praha 5 uspořádat velkou konferenci pro všechny, kteří se zajímají o moderní trendy ve vzdělávání. Proč?
Chceme nabídnout zájemcům z řad především rodičů, zastupitelů, pedagogů, nepedagogů nebo široké veřejnosti možnost se potkat a hovořit spolu nad tématy, která rezonují našimi školami. Jde třeba o výuku matematiky, digitální gramotnost nebo spokojenost ve škole. Chceme zvolit různé formy společné práce, například workshopy, panelovou diskusí nebo praktické ukázky. Už nyní mohu prozradit, že konference se bude konat v pondělí 16. března v jedné z našich smíchovských škol.

V sobotu 12. října se budou v parku Portheimka nedaleko radnice konat Slavnosti škol Prahy 5. Na co se mohou návštěvníci těšit?
Sejdou se tam nejen všechny naše základní a mateřské, ale také střední a umělecké školy, aby se pochlubily vším, co v jejich třídách, tělocvičnách, klubech, dílnách nebo zahradách vzniká. Na jednom místě bude mít kdokoliv možnost se seznámit s pestrou nabídkou vzdělávacích programů, soutěží, edukačních výstupů, rukodělných výtvorů nebo tanečních či pěveckých představení. Tyto slavnosti organizuje úřad páté městské části za přispění všech škol a školek.

Od 1. ledna 2020 bude spuštěno nové financování regionálního školství. Jaké změny to přinese?
Již přes dva roky se připravuje reforma v oblasti financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Ředitelé škol v Praze 5 se již delší dobu seznamují se systémem nového financování regionálního školství. Mají k dispozici metodiky k reformě financování, mohli se zúčastnit seminářů připravených Ministerstvem školství. Ředitelé promýšlejí a posuzují nejvhodnější způsob nastavení organizace vzdělávání, aby naplnili požadavky nového způsobu financování.


Zítra zasedne Zastupitelstvo městské části Praha 5

Včera v 16:40

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 se koná 26. ledna od 9 hodin a bude online.

Tragédie v Uhříněvsi, vlak tam na přejezdu srazil člověka

Včera v 11:55

Na železničním přejezdu v Uhříněvsi srazil včera krátce podevatenácté hodině rychlík člověka. Signalizační zařízení bylo údajně v provozu.

Hořel částečně devastovaný byt

22. ledna 2021 ve 14:40

Hodinu a dvanáct minut po dnešní půlnoci zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči u požáru bytu obytného domu v suchdolské ulici K Háji.

Další články
Nahoru