dnes
Pátek - obcasny-dest
13°C
zítra
Sobota - obcasny-dest
13°C
pozítří
Neděle - obcasny-dest
12°C
Školství v Praze 5: V září se otevře nová základní škola, novinek bude víc
ZŠ Pod Žvahovem vznikla oddělením od ZŠ Kořenského. Foto: P5

Školství v Praze 5: V září se otevře nová základní škola, novinek bude víc

Dojde k v Praze 5 od nového školního roku k navýšení kapacity škol? Jaké modernizace a úpravy v létě probíhaly? Jak pátá městská část naváže na dokumenty a analýzy, které zpracovala? Co lze očekávat od chystaných změn v systému financování regionálního školství? Na tyto a další otázky serveru Pražský patriot odpovídala Renáta Zajíčková (ODS), 1. místostarostka Prahy 5 odpovědná za oblast školství.

Podařilo se Praze 5 pro školní rok 2019/2020 navýšit kapacity základních škol?
Ano, někteří žáci základních škol zahájí školní rok v nově vzniklých třídách. Jedná se například o šest nových tříd v ZŠ Tyršova v Jinonicích. Díky patrové nástavbě zde vznikly prostory pro 120 dětí, a to včetně odborných učeben. Nové učební i volnočasové prostory v tomto školním roce také získá ZŠ waldorfská díky výstavbě nového pavilonu ve školním areálu Mezi rolemi. Mimo jiné zde vzniknou čtyři kmenové třídy s celkovou kapacitou 120 žáků, velký přednáškový sál a další zázemí pro výuku. Další významnou investicí pro rozšíření a zkvalitnění prostor pro výuku se konečně dočká FZŠ Drtinova, kde bude probíhat celková rekonstrukce budovy bývalého rakouského gymnázia. I zde budou vybudovány nové kmenové i odborné učebny, zázemí pro družinu a v podkrovním prostoru velkorysá knihovna s prostorem pro volnočasovou aktivitu žáků.

Co mateřské školy? Přibydou tam nová místa?
V průběhu celého školního roku budou probíhat přípravy pro zahájení nástavby nad MŠ Naskové v oblasti Košíř (navýšení kapacity o 52 dětí) a dále nad technickým pavilonem MŠ Pod Lipkami v oblasti Smíchov-sever (navýšení kapacity o 28 dětí). Rovněž probíhá spolupráce se společností Next Development při výstavbě nového objektu mateřské školy v oblasti bývalého průmyslového areálu Waltrovky s celkovou kapacitou 72 dětí. K otevření všech nových prostor mateřských školek by mělo dojít v září 2020.

Od 1. září bude mít Praha 5 třináctou základní školu. Můžete být konkrétnější?
ZŠ Pod Žvahovem vznikla oddělením od ZŠ Kořenského. Od tohoto školního roku je žvahovská základní škola svébytnou a samostatnou školou, a to s kapacitou 150 žáků. Rozsáhlý objekt časem umožní navýšení jeho kapacity. Bohužel ho v současné době neoprávněně užívá Taneční centrum Praha, po opuštění objektu je zde ale veliký potenciál pro jeho široký rozvoj.

Došlo o končících prázdninách k modernizaci školních budov a venkovních areálů škol?
Ano, modernizací tříd tělocvičen nebo venkovních prostor prošla většina mateřských i základních škol. Například FZŠ V Remízku na Barrandově, v ZŠ waldorfská v Jinonicích a v MŠ Peroutkova získaly díky dotačním programům nové prostory pro polytechnické vzdělávání. FZŠ V Remízku se od září dočká zbrusu nového sportovního areálu s atletickou dráhou, dráhou pro inline brusle, travnatou plochou pro kopanou, venkovním kurtem pro street basketbal a dalšími prvky pro výuku tělesné výchovy a mimoškolní sportovní aktivity žáků, ale i veřejnosti z nejbližšího okolí na Barrandově. Dále na třech mateřských školách (MŠ Renoirova, MŠ Lohniského 830 a MŠ Nad Palatou) probíhaly přes léto akce na snížení energetické náročnosti budov. Proběhlo zateplení vnějšího pláště a realizace nové fasády.

K jakým úpravám budov dojde během školního roku?
Chceme se věnovat zlepšení vnitřních prostor základních škol, zejména potom vnitřnímu osvětlení učeben, které již neodpovídá současným hygienickým požadavkům a ani současným trendům. Na základě provedeného měření osvětlení učeben zahájíme průběžnou výměnu osvětlovacích těles za moderní LED tělesa včetně výměny příslušných vesměs hliníkových rozvodů, které jsou zdrojem technických problémů.

zajickova-5

1. místostarostka Prahy 5 Mgr. Renáta Zajíčková

Hovoří se o potřebě modernizace školního bazénu při ZŠ Weberova. Kdy se pohnou ledy?
V nadcházejícím školním roce zahájíme přípravu komplexní modernizace. Poslední, ale pouze částečná rekonstrukce bazénu proběhla v roce 1993, a tak v současné době je jeho stav na hranici životnosti. Proto je bezpodmínečně nutné bazén s veškerým zázemím zmodernizovat na úroveň odpovídající současným legislativním a technickým požadavkům. Rovněž je našim cílem otevřít bazén širší veřejnosti, proto zde plánujeme relaxační zóny. Nicméně primárně bude bazén i nadále sloužit především výuce plavání pro žáky škol Prahy 5. Celkové investiční náklady související se shora uvedenými akcemi modernizací školních budov a venkovních areálů škol se pohybují ve výši zhruba 170 milionů korun.

Jaké jsou výsledky pasportizace školních objektů, do které jste se letos pustili?
Přestože každoročně probíhají technické prohlídky v námi spravovaných objektech, rozhodli jsme se pro lepší přehlednost zpracovat tyto informace do digitální podoby, včetně grafických schémat vnitřních dispozic budov škol. Tyto práce probíhaly na jaře a v létě 2019, a tak do nového školního roku vstupujeme s kvalitnějšími podklady, které nám v budoucnu umožní efektivnější práci při správě a plánování dalšího rozvoje našich škol.

Praha 5 si nechala vypracovat demografické dokumenty, které zachycují dosavadní i předpokládaný vývoj počtů narozených dětí ve vztahu ke školním kapacitám. K čemu dokumenty budou sloužit?
Jedním z hlavních úkolů každé městské části či obce je mít dostatečnou kapacitu svých škol a školek. Z tohoto důvodu začaly na jaře vznikat dva materiály, nejdříve pro předškolní vzdělávání, potom pro školy základní. Oba zpracovávají celkový demografický vývoj, tzn. počet narozených dětí v Praze 5 od roku 2000 nebo počty žáků dle trvalého bydliště, ale popisují i věkovou skladbu našich dětí, vývoj naplněnosti kapacit jednotlivých školek a škol v lokalitách Prahy 5, dále vývoj v počtu zapisovaných dětí a mnoho dalšího. Dokument pracuje i s plánovanou výstavbou. Nejdůležitějším výstupem je prognóza  požadavků na školské kapacity do roku 2023, proto bude tento dokument sloužit při plánování nových kapacit a investičních akcí pro školství.

Iniciovala jste vznik SWOT analýzy, díky které se zjišťuje aktuální stav a potřeby základních škol na území páté městské části. Co na ni naváže?
Na podzim budou probíhat další etapy. Budou se vyhodnocovat a syntetizovat získaná data. S konečnými výsledky konkrétní školy budou při plánování a definování cílů a vizí pracovat ředitelé, radnice získaná data za celou Prahu 5 promítne do strategického dokumentu naší městské části. Na jaře 2020 chystáme SWOT analýzu zrealizovat v mateřských školkách.

Před prázdninami vyšel nový elektronický zpravodaj Páťák? Můžete ho těm, kteří o něm doposavad neslyšeli, představit?
Je to občasník, kterým obyvatele Prahy 5 seznamujeme s lidmi, kteří jsou neodmyslitelnou součástí našich škol a školek, a se vším jedinečným a zajímavým, co se v útrobách našich vzdělávacích institucí odehrává. Nulté číslo, které elektronicky vyšlo na konci června, vytvořil tým složený z ředitelů, pedagogů, rodičů a odborníků. Plánujeme, že první oficiální číslo Páťáku vyjde v listopadu a další příští rok v únoru a květnu.

Na jaře 2020 plánuje Praha 5 uspořádat velkou konferenci pro všechny, kteří se zajímají o moderní trendy ve vzdělávání. Proč?
Chceme nabídnout zájemcům z řad především rodičů, zastupitelů, pedagogů, nepedagogů nebo široké veřejnosti možnost se potkat a hovořit spolu nad tématy, která rezonují našimi školami. Jde třeba o výuku matematiky, digitální gramotnost nebo spokojenost ve škole. Chceme zvolit různé formy společné práce, například workshopy, panelovou diskusí nebo praktické ukázky. Už nyní mohu prozradit, že konference se bude konat v pondělí 16. března v jedné z našich smíchovských škol.

V sobotu 12. října se budou v parku Portheimka nedaleko radnice konat Slavnosti škol Prahy 5. Na co se mohou návštěvníci těšit?
Sejdou se tam nejen všechny naše základní a mateřské, ale také střední a umělecké školy, aby se pochlubily vším, co v jejich třídách, tělocvičnách, klubech, dílnách nebo zahradách vzniká. Na jednom místě bude mít kdokoliv možnost se seznámit s pestrou nabídkou vzdělávacích programů, soutěží, edukačních výstupů, rukodělných výtvorů nebo tanečních či pěveckých představení. Tyto slavnosti organizuje úřad páté městské části za přispění všech škol a školek.

Od 1. ledna 2020 bude spuštěno nové financování regionálního školství. Jaké změny to přinese?
Již přes dva roky se připravuje reforma v oblasti financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Ředitelé škol v Praze 5 se již delší dobu seznamují se systémem nového financování regionálního školství. Mají k dispozici metodiky k reformě financování, mohli se zúčastnit seminářů připravených Ministerstvem školství. Ředitelé promýšlejí a posuzují nejvhodnější způsob nastavení organizace vzdělávání, aby naplnili požadavky nového způsobu financování.


Sbírka na obnovu požárem zničeného kostela

Dnes ve 13:40

Ve středu odpoledne zničil požár kostel svatého Michaela v zahradě Kinských, známý také jako chrám sv. archanděla Michaela. Chrám je majetkem hlavního města Prahy, ale několik desítek let ho má ve správě a v užívání pravoslavná církev. Pražští radní odsouhlasili vznik veřejné sbírky na obnovu...

Praha 13: Kdy na úřad

Dnes ve 13:12

Radnice Prahy 13 bude pro veřejnost otevřena i nadále dva dny v týdnu, v pondělí a ve středu.

Praha 5 využije prvky městského mobiliáře

Včera ve 12:39

Rada městské části Praha 5 schválila možnost využívat prvky pražského mobiliáře. Od dohody s Magistrátem hl. m. Prahy si slibuje především úsporu finančních prostředků, kterou jednotný systém uličního vybavení nabízí. Dále také nový design, který má do budoucna za cíl nahradit různorodou směs...

Na několika místech v centru se demonstrovalo proti vládním opatřením

28. října 2020 v 19:12

Odpůrci vládních opatření proti šíření koronaviru se dnes sešli zhruba na hodinu a půl trvajícím protestu na náměstí Republiky. Policie po příchodu první stovky demonstrantů prostor před pódiem ohradila, protože opatření proti epidemii covidu-19 umožňují konat demonstrace maximálně se...

Praha podpoří přepravu seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním

28. října 2020 v 17:54

Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí finančních prostředků na specializovanou přepravu seniorů a Pražanů se zdravotním znevýhodněním, kterou poskytuje spolek HEWER. Necelý jeden milion korun poslouží k nákupu pohonných hmot, na platy řidičů nebo na zajištění zázemí...

Magistrát zajistil extra vakcíny proti chřipce

28. října 2020 v 17:49

Hlavní město zajistilo pět tisíc vakcín proti sezónní chřipce navíc, nyní je ve spolupráci s Městskou poliklinikou Praha distribuuje.

Další články
Nahoru