Dnes Středa - oblacno 2°C
Zítra Čtvrtek - polojasno -2°C
Středa 20. 1. 2021
Svátek má Ilona
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Sdílené pracovní místo je jednou z novinek, která letos nabyla účinnosti v právním řádu
Ilustrace: Stephen Stacey / Freeimages.com

Sdílené pracovní místo je jednou z novinek, která letos nabyla účinnosti v právním řádu

V pátek 1. ledna začaly být účinné změny, které do právního řádu České republiky vnesla loni schválená novela zákoníku práce. Jednou z novinek je i institut sdílených pracovních míst. O co se jedná?

Sdílené pracovní místo je (SPM) zcela novým právním institutem, který je zaveden novelou zákoníku práce. SPM je místem, o které se dělí alespoň dva zaměstnanci vykonávající stejný druh práce.

Hlavním znakem je sjednaná kratší pracovní doba, která v souhrnu nesmí překročit zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu tak, jak je stanovena v ustanovení § 79 zákoníku práce – toto se však nebude vztahovat na případy, kdy by se jednalo o záskok za nemocného zaměstnance na sdíleném pracovním místě.

Do současné doby byl jediným, kdo mohl nakládat s rozvržením pracovní doby a výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele, pouze zaměstnavatel. Nově je však díky sdílenému pracovnímu místu tato možnost svým způsobem přenesena i na zaměstnance.

Zaměstnavatel zřídí sdílené pracovní místo na základě písemné dohody se zaměstnancem, která může být uzavřena samostatně anebo jako součást pracovní smlouvy a zaměstnanci poté budou mít možnost si pracovní dobu rozvrhovat po vzájemné dohodě.

Jaké tedy musí mít dohoda náležitosti?

Jak již bylo uvedeno, dohoda musí být v písemné formě a musí v ní být rozvržen způsob rozvrhu pracovní doby a časový úsek, jak si zaměstnanci mohou stanovit svou pracovní dobu. Toto rozvržení zaměstnanci předloží zaměstnavateli v písemné podobě, a to nejdéle jeden týden před začátkem směn.

Dále je zde možné uvést způsob předávání úkolů mezi zaměstnanci a dobu trvání této dohody. Pokud nebude stanovena doba trvání, bude se mít za to, že se jedná o dohodu na dobu neurčitou.

Z rozvrhu, který si mezi sebou zaměstnanci stanoví, je možné se odchýlit pouze za předpokladu, že dva dny před konáním předmětné směny bude tato změna oznámena zaměstnavateli.

Dohodu je možné ukončit vzájemnou dohodou nebo je zde možnost jednostranné výpovědi ze strany zaměstnance či zaměstnavatele bez udání důvodů s 15denní výpovědní dobou.

Zavedení týdne placeného volna

Pozměňovacím návrhem, který byl předložen v průběhu procesu přijímání novely zákoníku práce, bylo též schváleno pracovní volno s náhradou mzdy pro vedoucí táborů, instruktory a vychovatele pracující s dětmi.

Před novelou náleželo toto právo zaměstnancům, kteří působili na dětských táborech a měli možnost využít až třítýdenního volna bez náhrady mzdy – toto však nebylo možné umožňovat pro sportovní soustředění dětí.

Novelou byla tato možnost rozšířena i na tato sportovní soustředění a zároveň byla rozšířena o možnost využití jednoho týdne ze tří týdnů volna jako placeného volna, při které náleží náhrada mzdy, ale pouze v případě, že je soustředění provozováno právnickou osobou, která je zapsaná v obchodním rejstříku po dobu nejméně 5 let a činností této právnické osoby je práce s dětmi a mládeží.


Autor: Zuzana Carvová

Přednáška: Pracovní právo

7. ledna 2021 v 06:33

Městská knihovna připravila na 8. února v 17 hodin on-line přednášku o základech pracovního práva zaměřenou na nejdůležitější práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.

Šikanovaným seniorům v pobytových zařízeních by měla pomoci novela zákona o sociálních službách

3. prosince 2020 ve 21:48

Ponižování, nadávky, výsměch… i tak vypadá šikana seniorů v pobytových zařízeních, kterou musí někteří z nich trpět. Pomoci by jim měla novela zákona o sociálních službách z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, její předložení je ale v nedohlednu.  

Bezplatná právní poradna v Praze 9 je zrušena i v prosinci

30. listopadu 2020 v 11:51

Právní poradna, kterou poskytuje devátá městská část zdarma, je vzhledem ke karanténním opatřením zrušena i v prosinci.

Jaké jsou povinnosti podnikatelů po založení s.r.o.?

7. listopadu 2020 v 16:42

Založili jste právě společnost s ručením omezeným a nevíte si rady, jak dál? V našem článku najdete návod na to, jak po zápisu společnosti do obchodního rejstříku postupovat a jakým povinnostem se nevyhnete.

Praha 15 přerušila poskytování právních konzultací

19. října 2020 v 07:08

S ohledem na stávající epidemiologický stav je poskytování právních konzultací v právní poradně na ÚMČ Praha 15, ve dnech úterý a čtvrtek přerušeno do 2. listopadu 2020.

Umístění sídla v bytě: Výhoda či komplikace?

10. října 2020 ve 20:37

Co je sídlo společnosti? Definici sídla, jako takového, v právních předpisech příliš nenalezneme, avšak mnoho předpisů se problematikou sídla zabývá. Zmínky o něm nalezneme například v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích či živnostenském...

Praha 13: Právní poradna zdarma

10. října 2020 v 07:45

Rady v oblastech rodinného a pracovního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, v otázkách nájmu a podnájmu, dluhů, migrace, v problematice menšin i v trestně právní oblasti dostanou zdarma obyvatelé Prahy 13.

Právní poradna pro seniory a matky samoživitelky

18. září 2020 v 07:08

Senioři a matky samoživitelky Prahy 15 se mohou obrátit na právní poradnu, která je k dispozici na radnici každou středu od 9 hodin.

Další články
Nahoru