Dnes Pátek - oblacno 27°C
Zítra Sobota - obcasny-dest 21°C
Pátek 19. 8. 2022
Svátek má Ludvík
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Sdílené pracovní místo je jednou z novinek, která letos nabyla účinnosti v právním řádu
Ilustrace: Stephen Stacey / Freeimages.com

Sdílené pracovní místo je jednou z novinek, která letos nabyla účinnosti v právním řádu

V pátek 1. ledna začaly být účinné změny, které do právního řádu České republiky vnesla loni schválená novela zákoníku práce. Jednou z novinek je i institut sdílených pracovních míst. O co se jedná?

Sdílené pracovní místo je (SPM) zcela novým právním institutem, který je zaveden novelou zákoníku práce. SPM je místem, o které se dělí alespoň dva zaměstnanci vykonávající stejný druh práce.

Hlavním znakem je sjednaná kratší pracovní doba, která v souhrnu nesmí překročit zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu tak, jak je stanovena v ustanovení § 79 zákoníku práce – toto se však nebude vztahovat na případy, kdy by se jednalo o záskok za nemocného zaměstnance na sdíleném pracovním místě.

Do současné doby byl jediným, kdo mohl nakládat s rozvržením pracovní doby a výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele, pouze zaměstnavatel. Nově je však díky sdílenému pracovnímu místu tato možnost svým způsobem přenesena i na zaměstnance.

Zaměstnavatel zřídí sdílené pracovní místo na základě písemné dohody se zaměstnancem, která může být uzavřena samostatně anebo jako součást pracovní smlouvy a zaměstnanci poté budou mít možnost si pracovní dobu rozvrhovat po vzájemné dohodě.

Jaké tedy musí mít dohoda náležitosti?

Jak již bylo uvedeno, dohoda musí být v písemné formě a musí v ní být rozvržen způsob rozvrhu pracovní doby a časový úsek, jak si zaměstnanci mohou stanovit svou pracovní dobu. Toto rozvržení zaměstnanci předloží zaměstnavateli v písemné podobě, a to nejdéle jeden týden před začátkem směn.

Dále je zde možné uvést způsob předávání úkolů mezi zaměstnanci a dobu trvání této dohody. Pokud nebude stanovena doba trvání, bude se mít za to, že se jedná o dohodu na dobu neurčitou.

Z rozvrhu, který si mezi sebou zaměstnanci stanoví, je možné se odchýlit pouze za předpokladu, že dva dny před konáním předmětné směny bude tato změna oznámena zaměstnavateli.

Dohodu je možné ukončit vzájemnou dohodou nebo je zde možnost jednostranné výpovědi ze strany zaměstnance či zaměstnavatele bez udání důvodů s 15denní výpovědní dobou.

Zavedení týdne placeného volna

Pozměňovacím návrhem, který byl předložen v průběhu procesu přijímání novely zákoníku práce, bylo též schváleno pracovní volno s náhradou mzdy pro vedoucí táborů, instruktory a vychovatele pracující s dětmi.

Před novelou náleželo toto právo zaměstnancům, kteří působili na dětských táborech a měli možnost využít až třítýdenního volna bez náhrady mzdy – toto však nebylo možné umožňovat pro sportovní soustředění dětí.

Novelou byla tato možnost rozšířena i na tato sportovní soustředění a zároveň byla rozšířena o možnost využití jednoho týdne ze tří týdnů volna jako placeného volna, při které náleží náhrada mzdy, ale pouze v případě, že je soustředění provozováno právnickou osobou, která je zapsaná v obchodním rejstříku po dobu nejméně 5 let a činností této právnické osoby je práce s dětmi a mládeží.


Autor: Zuzana Carvová

Jak jdou na udržitelnější spotřebu v 26 zemích Evropy

14. srpna 2022 v 06:56

Mnozí evropští prodejci, výrobci i zákonodárci se snaží o snížení dopadu spotřeby na životní prostředí a větší udržitelnost obchodu. Někde se snaží zatraktivnit opravy či nákupy jízdních kol a veřejnou dopravu, jinde mají aplikaci proti plýtvání potravinami nebo nabízejí 10% slevu na nákup kávy do...

Praha 15: Právní poradna pro seniory a rodiče samoživitele ukončila provoz

28. července 2022 v 09:39

Právní poradna, která byla vyhrazena seniorům a rodičům samoživitelům každé pondělí, byla ukončena.

Na co máte právo při stávce letištního personálu?

27. července 2022 v 07:50

Dnešní stávka tisíců členů letištního personálu společnosti Lufthansa se dotkne 130 000 cestujících, letících z Frankfurtu a Mnichova nebo přes tato významná letiště. Rušení či významná zpoždění letů se očekávají také ve čtvrtek a v pátek. Důležité informace o právech cestujících přináší Evropské...

Bezplatná právní poradna v Praze 14 bude měsíc uzavřena

27. června 2022 v 11:06

V období od 6. července do 3. srpna bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově radnice Prahy 14 (Bratří Venclíků 1072, 1. patro, kancelář 119) každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Pracovní úrazy. Jaké největší chyby připraví poškozené o kompenzaci?

28. dubna 2022 v 08:09

Oběti pracovních úrazů či nemoci z povolání si každý rok 28. dubna připomínají Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V Česku se s úrazy v zaměstnání setká více než 40 000 lidí, drtivá většina z nich má nárok na odškodnění. Společnost Vindicia shrnuje nejčastější chyby, které mohou...

Právní poradna pro seniory a samoživitele

11. dubna 2022 v 08:40

Radnice Prahy 15 zajistila právní poradnu pro seniory a rodiče samoživitele. Poradna je k dispozici každé pondělí v 7. patře budovy Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, od 13 do 17 hodin.

Lunchmeat festival pořádá benefiční akci na Stalinu, společně si zahrají Ukrajinka, Ruska, Běloruska, Gruzínec a Čech

10. března 2022 v 10:16

Lunchmeat festival, každoroční pořadatel mezinárodní akce věnované aktuální nezávislé elektronické hudbě a digitálnímu umění, zve dnes, 10. března, v 17 hodin na benefiční akci na pomoc Ukrajině Peaceful rave: United We Stand, Together We Fall, která se bude konat v prostorách venkovního centra...

Hazardní zákon a online casina

9. února 2022 v 06:32

Popularita online casin neustále roste a k této zábavě se obrací stále více lidí. Důvody není těžké identifikovat. Možnost hraní v soukromí z pohodlí domova nebo třeba v dopravních prostředcích a v libovolný čas přístup ke casino hraní velmi zjednodušuje a zpřístupňuje i těm, kteří by jinak do...

Poradna Prahy 6: Jak se vyznat v energiích

3. ledna 2022 v 17:56

Od 4. ledna pravidelně každé úterý ve 14 hodin ve Skleněném paláci bude otevřena poradna.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. Zákon o whistleblowingu) – o povinnostech pro zaměstnavatele a hrozících sankcích

2. ledna 2022 ve 14:15

Dne 17. prosince 2021 uplynula lhůta k provedení evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu), do národních právních řádů. Český parlament nestihnul návrh zákona přijmout před podzimními volbami, očekává se nicméně, že návrh bude v blízké...

Další články
Nahoru