dnes
Pondělí - zatazeno
5°C
zítra
Úterý - zatazeno
6°C
pozítří
Středa - skorojasno
3°C
Pražská politika

Sběrné dvory budou fungovat dál

Městská rada dnes rozhodla o vypsání veřejné zakázky – Rámcové smlouvy na provozování sběrných dvorů na území hl. m. Prahy. Tato smlouva se týká 11 sběrných dvorů. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na jeden rok.

Ve sběrných dvorech mohou občané hlavního města zdarma odkládat následující druhy odpadu: objemný odpad, papír, plast, sklo, bio odpad, nebezpečný odpad, kovy, stavební odpad a výrobky podléhající zpětnému odběru (lednice, televize, zářivky, baterie, léčiva aj.).

V roce 2013 bylo ve sběrných dvorech vysbíráno 60 582 tun odpadů, toto množství se mění v závislosti na počtu sběrných dvorů. Město hradí kompletně celý provoz sběrných dvorů, náklady na jejich provozování v roce 2013 činily 59 899 864 Kč včetně DPH.

Do systému nakládání s komunálním odpadem v hl. m. Praze je v současné době zařazeno celkem 17 sběrných dvorů. Rovnoměrné pokrytí území města sběrnými dvory je zakotveno v Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy jakožto základního koncepčního dokumentu v oblasti nakládání s odpady pro hl. m. Prahu.


Další články
Nahoru