dnes
Neděle - snih-dest
6°C
zítra
Pondělí - obcasny-dest
5°C
pozítří
Úterý - obcasny-dest
11°C
Pražský život

Rokytka se vrací do původního koryta

Lesy hl. m. Prahy dokončují revitalizaci dvoukilometrového úseku Rokytky v oblasti Hloubětína, poblíž ulice Mezitraťová, proti proudu toku nad Hořejším rybníkem. Stavba má platné stavební povolení, které bylo vydáno včetně souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody. 

 „Cílem celého projektu revitalizace Rokytky je vytvořit kapacitnější koryto potoka s vysokou ekologickou a rekreační hodnotou, což znamená především návrat toku do původního koryta nebo alespoň vytvoření koryta toku co nejblíže přírodnímu. Po loňské povodni byl projekt ještě upraven a v rámci této etapy bude v oblasti nivní louky vytvořen retenční prostor o objemu cca 10 000 m3,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza.

Včera proběhlo napojení nově revitalizovaného, meandrujícího koryta toku do původního koryta, a to prokopáním břehu, ve kterém jsou nory nutrií. Práce byly prováděny strojně s ručním dokopáním. Podle očekávání jedinci z místní kolonie nutrie říční opustili místo stavebních prací a lze předpokládat, že budou migrovat po toku Rokytky oběma směry. Následně se zřejmě starší jedinci vrátí do prostoru původní kolonie, zatímco přirozeně migrující mladší jedinci zřejmě vytvoří kolonii novou.

V rámci projektu revitalizace Rokytky bylo v minulých letech také vyčištěno její koryto pod Hořejším rybníkem a pod vrchem Smetanka. Bylo zde mnoho černých skládek a navážek a také zbytky betonových konstrukcí, místy bylo koryto rozšířeno, upraveny byly i břehy.


Další články
Nahoru