Dnes Neděle - zatazeno 22°C
Zítra Pondělí - oblacno 25°C
Neděle 16. 6. 2024
Svátek má Zbyněk
Pražské drby
Co se v Praze povídá aneb Tak trochu jiný pražský bulvár
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Byznys

Rektora ČVUT Petráčka střídá v čele Asociace výzkumných univerzit rektor Bareš

Asociace výzkumných univerzit ČR (AVUni) má od 1. srpna nového předsedu. Stal se jím rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který nahradil ve funkci Vojtěcha Petráčka, rektora Českého vysokého učení technického v Praze.

Asociace výzkumných univerzit vznikla v roce 2019 a nyní ji tvoří celkem šest institucí pokrývajících všechny oblasti univerzitního vzdělávání, humanitní, společensko-vědní, přírodovědné i technické. Jejími členy jsou vedle Masarykovy univerzity Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoké učení technické v Brně.

„V naší zemi se nachází zhruba 60 různých vysokých škol, ale více než polovina všech vysokoškoláků studuje pouze na těchto šesti školách. AVUni je tedy páteří vysokoškolského vzdělávání a vědy a výzkumu u nás, současně také silnou názorovou platformou s ambicemi koordinovat své kroky a potenciál tak, aby se tuzemské vysoké školství vyrovnalo těm nejlepším univerzitám na světě,“ uvedl Martin Bareš krátce po svém zvolení do čela asociace, která dle aktuálního vydání mezinárodního srovnávacího žebříčku QS World University Rankings sdružuje šest nejkvalitnějších univerzit v České republice.

Právě důraz na kvalitu vzdělávání, excelenci ve vědě, posílení vědecké infrastruktury, výměnu zkušeností a podporu přenosu výsledků výzkumu do praxe, s čímž souvisí např. také ochrana duševního vlastnictví a zakládání start-up a spin-off společností, patří mezi priority asociace. To jsou podle Martina Bareše nutné předpoklady úspěchu českého vysokého školství v mezinárodní konkurenci.

„Jsem přesvědčen, že máme co nabídnout, jasně to dokazují data. Naše členské školy získaly všechny ERC granty, které byly českým veřejným vysokým školám v letech 2017–2021 přiznány, a jsme také držiteli naprosté většiny všech dalších zahraničních prestižních grantů (např. MSCA, Teaming atd.). Na AVUni působí 70 % všech doktorandů v celé České republice a většina zahraničních studentů, rovněž se podílí na většině indexovaných publikací na Web of Science. S tímto výkonem, kvalitou a know-how bychom se chtěli podílet na nastavování principů a pravidel vysokoškolských politik, např. společných kritérií pro habilitační a profesorská řízení, financování výzkumných infrastruktur a dalších,“ dodal rektor Masarykovy univerzity, jenž v posledních dvou letech předsedal České konferenci rektorů.

„V neposlední řadě je cílem Asociace výzkumných univerzit ČR partnerství s ústředními orgány státní správy a dalšími veřejnými institucemi při tvorbě a nastavování národních politik, a to nejen v oblastech týkajících se vysokého školství a výzkumu, ale i v oblastech, kde mají členové asociace potenciál pro řešení celospolečenských témat díky široké paletě vědních disciplín světové úrovně. S našimi zkušenostmi a výsledky můžeme významně pomoci ve strategickém směřování celé společnosti. Předsednictví v AVUni je tedy pro mě velkým závazkem, a to i z toho důvodu, že navazuji na práci rektora Vojtěcha Petráčka, za kterou bych mu rád poděkoval,“ uzavřel Bareš.

Rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček končí po dvouletém funkčním období. Za jeho působení se AVUni rozšířila o další významnou univerzitu – Vysoké učení technické v Brně, či výrazně uspěla na poli grantů, např. v rámci výzev EXPRO a Junior Star na sklonku roku 2022. Rektor Petráček tehdy prohlásil: „Je třeba připomenout apel naší asociace na představitele GA ČR, RVVI a především vlády, aby podpora těchto nenahraditelných schémat byla adekvátně finančně zabezpečena, neboť představují zásadní přidanou hodnotu pro základní výzkum.“

Kromě výuky, vědy a výzkumu či jednání s představiteli vlády byla AVUni za předsednictví Vojtěcha Petráčka také organizací poskytující cenné zkušenosti a podporu dalším českým vysokým školám. Univerzity v AVUni však úzce spolupracovaly i se státními či městskými institucemi a průmyslovými subjekty. Protože, jak již dříve rektor Petráček v duchu textu Charty AVUni řekl, „špičkové univerzity jsou nezbytným předpokladem ekonomické prosperity a kulturního bohatství státu a národa. Jsou součástí českého i evropského vysokoškolského a výzkumného prostoru. Z této pozice přispívají ke konkurenceschopnosti nejen České republiky, ale celé Evropy.“

Na konci svého předsednictví rektor Petráček uvedl: „Výsledky AVUni, a to na poli výuky i výzkumu, ukazují, že její založení před čtyřmi roky bylo správné a přínosné pro vysoké školy i pro celou republiku. Svému nástupci Martinu Barešovi přeji v dalším rozvoji AVUni mnoho úspěchů a těším se na další spolupráci našich univerzit.“Autoři: Alo, TZ

Vienna Insurance Group zpřísňuje pravidla udržitelnosti v oblasti investic a underwritingu

13. června 2024 v 11:43

Vienna Insurance Group (VIG) rozšiřuje Strategii udržitelnosti v oblasti investic a underwritingu, závaznou pro všechny společnosti VIG. Kromě toho zakládá v rámci aktuálního programu udržitelnosti „VIG 25“ vlastní Group Sustainability Office.

PVK: Aktivně přispíváme svými projekty k plnění klimatického plánu Prahy

5. června 2024 v 17:31

Hlavní město Praha přijalo v roce 2019 přelomové usnesení, ve kterém se město dobrovolně zavázalo začít aktivně sledovat a postupně snižovat své přímé i nepřímé emise oxidu uhličitého (CO2). Město tím oficiálně vyhlásilo svůj klimatický závazek snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030 ve srovnání...

Testbed jako brána do inovací. Den otevřených dveří představil příklady digitalizace z praxe

4. června 2024 v 11:50

Trendy, vize, technologické inovace i praktická řešení pod taktovkou Průmyslu 4.0 vyvíjená v prostředí průmyslových testbedů. To byla témata Dne otevřených dveří pro Průmysl 4.0, akce, která ve středu 29. května otevřela ředitelům a manažerům výrobních podniků prostory RICAIP Testbedu Praha na...

Do dozorčí rady VIG byli nově zvoleni Kulhánek, Machačová, Simhandl a Svoób

2. června 2024 v 17:12

V pátek 24. května se ve Wiener Stadthalle konala 33. řádná valná hromada společnosti VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).Jedním z bodů byla i volby do dozorčí rady.

Na veletrh Expo Real míří opět ve společné expozici Praha, Ostrava i Moravskoslezský kraj

27. května 2024 v 11:55

Prestižní developerský veletrh Expo Real se uskuteční ve dnech 7. až 9. října 2024 v německém Mnichově. Prezentují se na něm desítky tisíc účastníků z více jak 70 zemí světa, což jej řadí mezi světově nejvýznamnější investiční veletrhy. Ostrava, Moravskoslezský kraj a Praha se této prestižní a...

Další články
Nahoru