dnes
Pátek - jasno
5°C
zítra
Sobota - prehanky-snih
3°C
pozítří
Neděle - prehanky-snih
3°C
Pražský život

Radnice Prahy 8 udělila učitelům Cenu Eduarda Štorcha

Městská část Praha 8 udělila Cenu Eduarda Štorcha za pedagogický přínos učitelům základních škol zřizovaných městskou částí. Slavnostní předání ocenění druhého ročníku proběhlo dnes v Grabově vile z rukou předsedkyně školské komise Jany Solomonové.

Každá škola měla k dispozici 15 000 korun, které mohla rozdělit dle svého uvážení jednomu až třem pedagogickým pracovníkům. Způsob, jakým byli učitelé vybráni, záležel pouze na školských radách. Některé oslovily žáky či rodiče formou ankety, jiné daly na svou dlouholetou zkušenost a znalost jednotlivých vyučujících.

Mnohokrát ve vyjádření školských rad zaznělo, že toto ocenění by si zasloužili všichni pedagogičtí pracovníci pro svou obětavost, lásku a trpělivost, se kterou se dětem věnují. Cenu však bohužel nemohli získat všichni. Důležitým kritériem byl osobní přístup, umění naslouchat, vstřícně komunikovat či schopnost vést vzdělávací projekty.

Například v ZŠ Na Šutce získala ocenění paní Zdeňka Dostálová, která se dlouhodobě stará o rozvoj tříd s rozšířenou výukou matematiky. Připravuje přijímací pohovory, pomáhá s rozvíjením výukového programu a metodicky spolupracuje s kolegy. Její práce je pro školu v této oblasti stěžejní.

To na ZŠ a MŠ Petra Strozziho získali ocenění vyučující, kteří přibližují žákům teorii i praxi ekologické výchovy. Paní učitelka Aksamítová je autorkou projektu „Kompostování“, který několik let na škole organizuje. Její stopy ekologické výuky, především v oblasti třídění odpadu, najdeme ve všech třídách 1. stupně. Paní učitelka Marcela Prokopová získala cenu za přípravu a realizaci celoškolního ekologického projektu ke Dni Země, do kterého se zapojily všechny třídy 1. a 2. stupně. Součástí projektu byla i účast žáků v celosvětové ekologické soutěži Rallye Wavetrophy 2016.

 


Další články
Nahoru