dnes
Neděle - polojasno
3°C
zítra
Pondělí - zatazeno
1°C
pozítří
Úterý - snih
0°C
Pražská politika

Radnice Prahy 1 pomohla detoxikačnímu centru

Dětské a dorostové detoxikační centrum funguje v Nemocnici pod Petřínem více než deset let. Jako jediné v České republice poskytuje akutní léčbu dětem a dospívajícím do osmnácti let se zkušeností nebo závislostí na psychotropních látkách. 

Dotaci ve výši 600 tisíc korun pro tento rok poskytla centru městská část Praha 1. To je jednou tolik v porovnání s rokem 2014.  

„Provoz tohoto v rámci celé republiky ojedinělého a velmi důležitého zařízení je pro nemocnici vysoce ztrátový, přesto mu Magistrát hlavního města Prahy masivně snížil dotaci. Považuji proto za velmi důležité, že Praha 1 podpoří akutní léčbu drogově závislých dětí, i když je mi jasné, že pomoc naší městské části nestačí a že je nezbytné, aby se zapojily i další subjekty,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

„Děti přicházející pod Petřín do Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského jsou nejčastěji závislé na marihuaně, poté na pervitinu, dále na alkoholu a okrajově pak na heroinu,“ vysvětlil primář Dětského a dorostového detoxikačního centra Marian Koranda.

Se závislostí na marihuaně se potýkají více chlapci, pervitin pak častěji berou dívky, které velmi brzy pochopí, jak si na ulici opatřit peníze na tuto drogu, popřípadě mají rovnou za partnery dealery či narkomany. Kdo je závislý na pervitinu, je většinou ale také závislý na marihuaně. 58 % klientů centra tvoří dívky.

Děti jsou do centra přiváženy záchrannou službou či Policií ČR, jsou překládány z nemocnic a ústavů, ale přivádějí je i rodiče, velmi často však až po upozornění a zásahu kurátora, protože si sami ničeho nevšimnou anebo také všimnout nechtějí.

Téměř polovina příchozích dětí je z diagnostických a výchovných ústavů.

Dětské a dorostové detoxikační centrum pod Petřínem poskytuje ambulantní a lůžkovou péči. Pobyt v lůžkové části je standardně dvanáctidenní. Na zajištění péče se podílí zkušený tým složený ze dvou psychiatrů, pediatra, lékařů, zdravotních sester, psychologa, speciální pedagožky, sociálního pracovníka a terapeutů.

Lůžková část zajišťuje detoxikaci, případně detoxifikaci, úvodní resocializaci a psychoterapeutický program, který zahrnuje individuální i skupinovou terapii zaměřenou na motivaci k další léčbě. Centrum disponuje čtrnácti lůžky – dvanácti terapeutickými a dvěma akutními. Dětem s povinnou školní docházkou zajišťuje centrum i speciální výuku, mladí pacienti mohou využívat nabídku volnočasových aktivit včetně pobytu na zahradě.
Další články
Nahoru