dnes
Sobota - jasno
25°C
zítra
Neděle - zatazeno
24°C
pozítří
Pondělí - obcasny-dest
23°C
Radní Prahy 6 Smutná navrhuje zákonné úpravy, které by mohly lépe chránit ruiny před liknavostí majitelů
Ruiny dvou vil v ulici Milady Horákové stojí pár desítek metrů od výjezdu z tunelového komplexu Blanka. Foto: JP

Radní Prahy 6 Smutná navrhuje zákonné úpravy, které by mohly lépe chránit ruiny před liknavostí majitelů

Kvůli současné legislativě i mezerám v zákonech nemají obce a města dostatečné páky na majitele, kteří nechávají své často historické nemovitosti chátrat. V metropoli se tento problém týká řady městských částí, Prahu 6 nevyjímaje, kde jsou například zchátralé vily v ulici Milady Horákové na Letné. Radní „šestky“ Eva Smutná navrhuje, aby chystaná novela stavebního zákona dala samosprávám možnost efektivněji působit na nezodpovědné majitele. Přichází s návrhem souboru podnětů k úpravě platných právních předpisů.

Důvody, pro které vlastníci objektů zanedbávají jejich údržbu, jsou různé. Od nedostatečné solventnosti, až po snahu dosáhnout demolice a postavit na místě novostavbu. V Praze je v soukromých rukách řada historicky cenných domů, které jsou ve velmi špatném stavu.

„Obecním úřadům chybí účinné právní prostředky, a proto jako jedinou cestu z této situace vidím co možná nejdříve prosadit efektivní zákonnou cestu k posílení právních prostředků, které umožní postihovat vlastníky nemovitostí, kteří zjevně zneužívají své vlastnické právo na újmu práv druhých, anebo vykonávají toto právo v rozporu se zákonem,“ uvedla radní Prahy 6 Eva Smutná (za TOP 09), která navrhla konkrétní úpravy stavebního zákona a občanského soudního zákona a zákona o obcích. Ty by podle ní vyvinuly na majitele objektů tlak, aby se o nemovitosti lépe starali.

V podnětu pro Legislativní radu vlády České republiky navrhla zvýšení sankcí, nebo například přidělení větších pravomocí stavebních úřadů při jednání s majiteli. Nastoluje ke zvážení také myšlenku, že by v extrémních případech mohli majitelé po vzoru Švýcarska nebo Německa o objekty, ze kterých se pod jejich „péčí“ staly ruiny, za určitých podmínek přijít. Chce, aby zákon umožnil obcím iniciovat ve veřejném zájmu soudní spory s majiteli budov a následně do nich vstupovat.

Na konci října poslala ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) dopis se seznamem navrhovaných úprav. „Děkuji za podnět ke zvážení posílení procesního postavení obce v občanských soudních řízeních a uvádím, že tento podnět lze případně zvážit v rámci diskusí při probíhající přípravě rekodifikace civilního práva procesního,“ uvedla ministryně Benešová ve své odpovědi. S podněty do oblasti veřejného stavebního práva odkázala na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tomu byl ostatně dopis určený Benešové dán na vědomí. Server Pražský patriot se ministerstva dotazoval na reakci, prozatím na ni čeká.

Radní Smutná se zároveň snaží sehnat pro své podněty širší podporu. Svaz měst a obcí ČR tuto iniciativu vítá. „Opatření, která by umožnila obcím a městům efektivněji řešit a sankcionovat nečinné, nekontaktní či neznáme(spolu)vlastníky neudržovaných, zničených nebo dlouhodobě opuštěných nemovitostí, by jistě byla pro naše obce a města přínosem,“ uvedla mluvčí svazu Alexandra Kocková.

Návrh teprve bude projednán v odborných komisích svazu. „Lze jej vnímat, jako otevření diskuse nad předloženým problémem, který řadu měst a obcí trápí. V rámci jakékoliv legislativní úpravy je nutné současně analyzovat její dopady tak, aby výsledná regulace skutečně přinesla očekávaný výsledek. Bez takové analýzy nelze vyhodnotit dopady, které by navrhovaná úprava mohla mít, a to zejména do rozpočtů obcí a měst, pokud by (spolu)vlastníci byli nečinní,“ dodala.

K novele zákona o obcích a novele stavebního zákona se vyjádřil v zákonných termínech připomínkového řízení magistrát. Podle jeho mluvčího Víta Hofmana by legislativa měla vycházet od exekutivy.

„Pokud ministerstvo uzná za vhodné, že bude zákon novelizovat, připraví návrh novely zákona a připomínkovací řízení. V těchto řízeních jsme se k novelám vyjádřili. Problematice se sami věnujeme, neustále vyhodnocujeme právní prostředí a diskutujeme i s tajemníky a starosty městských částí,“ uvedl.

Novely zákona řeší různá ministerstva. Zákon o obcích ministerstvo vnitra, soudní řád ministerstvo spravedlnosti a stavební řád ministerstvo pro místní rozvoj. Příslušná ministerstva se k dotazům týkajícím se příslušné problematiky zatím nevyjádřila.

Iniciativa radní Prahy 6 Evy Smutné se líbí poslankyni Markétě Pekarové Adamové, nové předsedkyni opoziční TOP 09. „Na tomto základě můžeme připravit a podat novelu stavebního zákona. Přednesu tento návrh na jednom z prvních předsednictev. Jde to přesně v duchu námi již předložené novely, která by měla řešit autovraky v ulicích, a do jisté míry je zde i obdobná argumentace,“ sdělila.

„Toto je první výkop, materiál k diskusi. Probíhá proces rekodifikace stavebního zákona, podle mých informací tam toto není dostatečně ošetřené, a to je špatně,“ dodala Eva Smutná. 


Praha 4 poskytne další slevy na nájemném

Včera v 09:25

Další vlnu slev schválila na středečním zasedání Rada městské části Praha 4. Úlevy se týkají těch podnikatelů, kteří jsou v nájmu v nebytových prostorách městské části, a kteří kvůli krizovým opatřením vlády nemohli mít otevřeny své provozovny v květnu nebo červnu. Těmto nájemcům poskytne městská...

Víte už o novém právu pronajímatele zahrnout smluvní pokutu do nájemní smlouvy?

2. července 2020 v 10:56

Dikce ustanovení občanského zákoníku (dále jako „OZ“) o nájemní smlouvě sledovala od počátku primárně ochranu nájemce jako slabší smluvní strany. Promítnutím této ochrany je celá řada ustanovení, z nichž jedno z nich s účinností od 1.07.2020 doznalo novelizace zákonem č....

Pražský inovační institut má nového ředitele

2. července 2020 v 09:29

Na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení na pozici nového ředitele Pražského inovačního institutu byl po komisní shodě vybrán Bohumil Kartous. 

V Praze 1 uctili památku statečného vojáka a odbojáře armádního generála Josefa Bílého

1. července 2020 v 19:00

Armádní generál Josef Bílý se narodil 30. 6. 1872. K uctění jeho památky se uskutečnila v úterý 30. června v Mikulandské ulici vzpomínková akce. Setkání před pamětní deskou se mj. zúčastnili starosta Prahy 1 Petr Hejma, ředitel Vojenského historického ústavu generál Aleš Knížek i Mojmír Churavý a...

Další články
Nahoru