dnes
Sobota - zatazeno
4°C
zítra
Neděle - prehanky-snih
3°C
pozítří
Pondělí - snih
2°C
Pražská politika

Řád pro záchranu památek

Praha potvrzuje svůj motivační přístup k ochraně památkově významných objektů. Od příštího roku dojde k navýšení grantů na historické objekty ve správě soukromých vlastníků. 

Granty vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně) a na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze.

Od roku 2015 dochází ke změně a granty vlastníkům památkově významných objektů jsou také v souladu s usnesením RHMP (č. 2245 z 19. 8. 2014) poskytovány na restaurování movitých kulturních památek, přičemž podmínkou je jejich umístění na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

V této souvislosti bylo v návrhu rozpočtu na rok 2015 uplatněno navýšení grantů o 5 000 000 Kč na zajištění tohoto nového předmětu. Granty na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu lze vlastníkům, pro rok 2015. poskytnout maximálně do výše max. 65 % z celkových nákladů obnovy, což se týká jak věcí movitých, tak i věcí nemovitých.

Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2015 a Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 jsou pro věci movité i nemovité společné.

Systém podání žádosti o grant hl. m. Prahy je navržen jako jednokolový. Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy na rok 2015 je stanoven do 28. listopadu 2014.


Další články
Nahoru