dnes
Pondělí - obcasny-dest
5°C
zítra
Úterý - obcasny-dest
11°C
pozítří
Středa - zatazeno
11°C
PVK: Laboratorní kontrola vody se výrazně zrychlila
Nové metody testování Pražské vodovody a kanalizace zavedly jako první v ČR. Foto: Nina Havlová / Naše voda

PVK: Laboratorní kontrola vody se výrazně zrychlila

Pražské vodovody a kanalizace zavedly tři nové metody testování mikrobiologické kontaminace pitné vody. Ty výrazně sníží lhůtu, ve které je možné získat informace o případné závadnosti pitné vody.

lenka-vavruskova-manazerka-utvaru-kontroly-kvality-vody-pvk-1-nahled „Nové metody nám umožňují získat informaci o možné fekální kontaminaci v řádu hodin. Rychlost získání výsledku se odvíjí od použité metodiky a důležitým faktorem je také úroveň kontaminace vody,“ uvedla Lenka Vavrušková, manažerka útvaru kontroly kvality vody PVK. „Impulsem k tomuto kroku byly události v Dejvicích v loňském roce,“ dodala.

Doposud bylo možné získat informace nejdříve po 24 hodinách, což je normou daná lhůta pro získání výsledku stanovení koliformních bakterií a bakterií Escherichia coli klasickými kultivačními technikami.

První metoda „BactControl“ je založena na fluorescenčním měření biochemické aktivity přítomných bakterií a výsledky enzymatické aktivity se přepočítávají na ekvivalentní počty buněk koliformních bakterií a Escherichia coli. „Díky této metodě víme už po třech hodinách, zda se ve vodě vyskytují bakterie fekálního znečištění,“ zdůraznila Vavrušková.

V další metodice „MicroSnap“ se jedná o semikvantitativní bioluminiscenční test pro orientační stanovení počtu koliformních bakterií a Escherichia coli. Na základě naměřené hodnoty luminicsenese lze odhadnout úroveň kontaminace. Výhodou této metodiky je, že v sérii lze zpracovat více vzorků za 6,5 až 8,5 hodin.

V návaznosti na tuto metodiku byla také testována metodika „SuperSnap“, která je založena na měření celkového ATP (adenosintrifosfát), což je nejdůležitější energetický metabolit buněk přítomných ve vzorku. Z důvodu vyšší citlivosti bylo následně testováno měření ATP ve stěru mikrobiální suspenze zkoncentrované ze 100 ml vzorku.  Výhodou je, že výsledek tohoto stanovení je k dispozici po 30 minutách a na základě naměřené hodnoty lze odhadnout úroveň znečištění. Nevýhodou je, že tato metoda není zaměřena cíleně na konkrétní druh přítomných bakterií, ale detekuje celkové mikrobiální znečištění a současně i přítomnost organické hmoty sloužící pro růst a rozvoj mikroorganismů, tedy i biofilmu, který se přirozeně vyskytuje ve vodovodní síti.

testovani-vody-nahled

V průběhu testování bylo velmi důležité nastavit vhodnou interpretaci získaných výsledků, a to na základě porovnání s výsledky získanými akreditovanou metodou. Interpretaci výsledků je nutné provádět v kontextu s odebraným vzorkem a podmínkami v distribuční síti.
Každá z těchto nových metod má svá úskalí, ale vhodnou kombinací použitých metod lze detekovat případnou fekální kontaminaci pitné vody a obratem zahájit realizaci nápravných opatření.  

Metody jsou aktuálně zavedeny do provozní praxe společnosti a používají se pro případy včasného odhalení fekální kontaminace pitné vody a také v případech obavy, že zažívací obtíže mohou být způsobeny vodou, a to jak ze strany zákazníků, tak ze strany hygieniků.
Voda se tímto způsobem testuje i při plánovaných opravách, kdy dojde k odstavení její dodávky, jako tomu bylo v posledním případě na východě Prahy. Díky této metodě byla pro 17 000 lidí výluka výrazně zkrácena.


Další články
Nahoru