dnes
Neděle - oblacno
3°C
zítra
Pondělí - zatazeno
1°C
pozítří
Úterý - snih-dest
1°C
Pražská politika

Průzkum: Pocit bezpečí v Praze je vyšší než před pěti lety

Praha po pěti letech aktualizovala analýzu pocitu bezpečnosti obyvatel a turistů. Výsledky letošní komplexní analýzy pocitu bezpečí zpracovala pro Magistrát hlavního města Prahy agentura Ipsos zabývající se průzkumem trhu a veřejného mínění. 

Průzkum navazuje na studie z předešlých let a vedle zmapování aktuální situace je jeho cílem poukázat na případné změny postojů obyvatel Prahy a turistů v jednotlivých oblastech kriminality v průběhu období od posledního zkoumání.

V oblasti vnímání pocitu bezpečí uvedlo 89 % dotazovaných, že se v místě svého bydliště cítí bezpečně. V porovnání s posledním průzkumem z roku 2010, kdy se cítilo v místě bydliště bezpečně 78 % dotázaných, se jedná o významný nárůst.

V rámci jednotlivých městských částí se nejbezpečněji cítí občané Prahy 22 (98 %) a Prahy 16 a 9 (97 %). „Nejméně bezpečně“ se cítí občané Prahy 1 (71 %).

S prací Městské policie hlavního města Prahy (MP) je spokojeno 67 % dotazovaných. S prací Policie České republiky Krajského ředitelství hlavního města Prahy (PČR) je spokojeno 70 % respondentů.

Opatření, která by dle občanů přispěla ke zlepšení bezpečnostní situace v hlavním městě, jsou následující:
•    Zvýšení množství strážníků a policistů v ulicích
•    Instalace bezpečnostních kamer
•    Posílení pravomocí městské policie
•    Zvýšení počtu zařízení pro efektivnější trávení volného času
•    Programy pro snižování nezaměstnanosti
•    Zlepšení materiálního a technického vybavení PČR i MP

Zajímavý je také výsledek průzkumu v případě občanů, kteří trestný čin ohlásili na policii. Od posledního průzkumu, kdy trestnou činnost ohlásilo 68 % dotázaných, se jejich počet zvýšil na 78 %. Tento výsledek je zajímavý zejména s ohledem na skutečnost, že se objevují tvrzení o tom, že příčinou neustále se snižujícího počtu spáchaných trestných činů je zvyšující se neochota trestnou činnost vůbec nahlásit. Přitom je z průzkumu jednoznačně patrné, že občané hlásí policii mnohem více trestných činů, než v minulosti. I přes tento fakt počet trestných činů spáchaných na území hl. m. Prahy za poslední období významně klesl.

Pocit bezpečí turistů je v Praze na vysoké úrovni. V Praze se cítí bezpečně 82 % dotázaných domácích turistů a 100 % turistů ze zahraničí. Proporce turistů, kteří byli během návštěvy poškozeni, se od roku 2010 příliš nezměnila. Poškozených je 12 % turistů, přičemž se nejčastěji jedná o oběti kapsářů, nebo podvodů např. při placení účtu v restauraci.

Mezi nejzávažnější problémy města patří podle Pražanů:
•    Drogová problematika
•    Vandalismus
•    Pouliční kriminalita
•    Bezdomovectví
•    Agresivita lidí
•    Kriminalita v MHD
•    Alkoholismus
•    Migranti
•    Výherní automaty a hazard obecně
•    Terorismus

Občané hlavního města Prahy se obávají nejvíce těchto druhů trestné činnosti:
•    Kapesní krádeže
•    Vloupání do bytu, nebo sklepa
•    Loupežné přepadení
•    Krádež, nebo vykradení automobilu
•    Zneužití osobních dat
•    Ublížení na zdraví
•    Vandalismus

Průzkum navazuje na analýzy pocitu bezpečí, které si MHMP nechal vypracovat v letech 1997, 1999, 2001, 2009 a 2010. Pro realizaci výzkumu byla zvolena kombinace metod online a osobního dotazování v případě cílové skupiny obyvatel Prahy a metoda osobního dotazování v případě cílové skupiny turistů. Průzkum byl proveden na vzorku 1011 obyvatel Prahy a 101 turistů.


Další články
Nahoru